Show simple item record

Job changing in the Czech media and its causations
dc.contributor.advisorTrampota, Tomáš
dc.creatorGhanem, Jakub
dc.date.accessioned2017-06-01T12:16:41Z
dc.date.available2017-06-01T12:16:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/3579
dc.description.abstractÚstředním tématem magisterské diplomové práce je fluktuace zaměstnanců v tuzemských sdělovacích prostředcích. Pro zpracování bylo dominantně využito kvalitativního výzkumu, konkrétně individuálních polostrukturovaných interview s novináři. Rozhovory směřovaly k identifikaci jevů, které mediálním pracovníkům komplikují a znepříjemňují výkon povolání. Respondenti byli přímo i nepřímo dotazováni na motivace, které je vedly ke změně zaměstnání anebo mají tento potenciál. Brány na zřetel byly rovněž organizační prvky mediálních institucí, zejména kariérní řád a způsob plánování pracovních směn. Diplomová práce se zaobírá průvodními jevy působení v médiích, jako je nadměrné časové vytížení, stres, spěch, projevy konkurence, tlak ze strany zadavatelů reklamy a další. Všímá si dopadů, které mohou nevhodně vytvořené podmínky mít na svobodu vyjadřování a pravdivost publikovaných komunikátů. Rovněž zahrnuje náhled do ryze osobní roviny, mimo jiné na rodinný a partnerský život, popřípadě na možnost uspokojivě využívat volného času. Rozpoznané příčiny fluktuace byly na základě rozboru výsledků interview rozčleněny, popsány a dále kategorizovány. Zjištění byla v kritické kapitole objektivizována odpověďmi zástupce personální agentury a komentáři mediálního znalce.cs_CZ
dc.description.abstractThe fundamental theme of this Master's Degree Thesis is Media Staff Fluctuation in the Czech Republic. The qualitative research, specifically that of individual semi-structured interviews with the journalists, was dominantly used for the processing. The interviews were aimed at the identification of the phenomena which have been complicating their professional performance and making it unpleasant. The respondents were asked directly as well as indirectly about the motivations which had led them to changing their occupation or have had such potential. Organization elements of media institutions are also taken into account, mainly the career code and the way of shift planning. The thesis deals with side-effects of media work such as excessive timeload, stress, haste, competition manifestations, the pressure from the side of advertisers etc. It pays attention to the impacts on freedom of expression and the veracity of published communiqués which may be caused by the unsuitably created conditions. It also includes a look at purely personal level, among others at family and partnership life, or as the case may be, at a possibility of satisfactorily spent leisure time. The recognized causes of employee turnover were classified, described, further categorized on the basis of an analysis of the interviews...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectfluktuace zaměstnanců - média - interview - novináři - pracovní prostředícs_CZ
dc.subjectemployee turnover - media - interview - journalists - working environmenten_US
dc.titleFluktuace v českých médiích a její příčinycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-29
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId178288
dc.title.translatedJob changing in the Czech media and its causationsen_US
dc.contributor.refereeKřeček, Jan
dc.identifier.aleph002129838
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csÚstředním tématem magisterské diplomové práce je fluktuace zaměstnanců v tuzemských sdělovacích prostředcích. Pro zpracování bylo dominantně využito kvalitativního výzkumu, konkrétně individuálních polostrukturovaných interview s novináři. Rozhovory směřovaly k identifikaci jevů, které mediálním pracovníkům komplikují a znepříjemňují výkon povolání. Respondenti byli přímo i nepřímo dotazováni na motivace, které je vedly ke změně zaměstnání anebo mají tento potenciál. Brány na zřetel byly rovněž organizační prvky mediálních institucí, zejména kariérní řád a způsob plánování pracovních směn. Diplomová práce se zaobírá průvodními jevy působení v médiích, jako je nadměrné časové vytížení, stres, spěch, projevy konkurence, tlak ze strany zadavatelů reklamy a další. Všímá si dopadů, které mohou nevhodně vytvořené podmínky mít na svobodu vyjadřování a pravdivost publikovaných komunikátů. Rovněž zahrnuje náhled do ryze osobní roviny, mimo jiné na rodinný a partnerský život, popřípadě na možnost uspokojivě využívat volného času. Rozpoznané příčiny fluktuace byly na základě rozboru výsledků interview rozčleněny, popsány a dále kategorizovány. Zjištění byla v kritické kapitole objektivizována odpověďmi zástupce personální agentury a komentáři mediálního znalce.cs_CZ
uk.abstract.enThe fundamental theme of this Master's Degree Thesis is Media Staff Fluctuation in the Czech Republic. The qualitative research, specifically that of individual semi-structured interviews with the journalists, was dominantly used for the processing. The interviews were aimed at the identification of the phenomena which have been complicating their professional performance and making it unpleasant. The respondents were asked directly as well as indirectly about the motivations which had led them to changing their occupation or have had such potential. Organization elements of media institutions are also taken into account, mainly the career code and the way of shift planning. The thesis deals with side-effects of media work such as excessive timeload, stress, haste, competition manifestations, the pressure from the side of advertisers etc. It pays attention to the impacts on freedom of expression and the veracity of published communiqués which may be caused by the unsuitably created conditions. It also includes a look at purely personal level, among others at family and partnership life, or as the case may be, at a possibility of satisfactorily spent leisure time. The recognized causes of employee turnover were classified, described, further categorized on the basis of an analysis of the interviews...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990021298380106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV