Show simple item record

Role play of spotaneons activity of childern in the preschool age
dc.contributor.advisorMarušák, Radek
dc.creatorLuňáková, Jitka
dc.date.accessioned2017-04-27T10:16:16Z
dc.date.available2017-04-27T10:16:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35688
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá v rovině teoretické i praktické hrou v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věku. Na mysli mám hry a činnosti, kdy dítě není nijak organizováno, ani vedeno a má možnost se svobodně rozhodnout co bude dělat. Úvod teoretické části diplomové práce popisuje význam a smysl hry v životě člověka s náhledem do historie her a uvádí i některé její teorie. Více je rozpracována teorie Jeana Piageta, který spojuje hru dítěte s jeho intelektuálním vývojem. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika osobnosti dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie i vývoje současné společnosti se zaměřením na aktuální potřebu dítěte si hrát. V další části je v souvislosti s tématem zpracovaná charakteristika současné mateřské školy a její směřování s ohlédnutím do nedaleké předrevoluční doby. Čtvrtá kapitola se zabývá významem spontánních aktivit v mateřské škole. Zjišťuje, jakou úlohu v těchto činnostech hraje dospělý, jaký vliv na hru mají individuální a sociální rozdíly dětí a jak ji ovlivňuje heterogennost či homogennost skupiny. Teoretickou část uzavírá kapitola zabývající se hrou v roli a jejím významem pro předškolní dítě. Praktická část obsahuje cíle výzkumu a stanovené hypotézy. Uvádí jednotlivé techniky sběru dat výzkumu - strukturované přímé pozorování dětí v...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis adresses the play in role during spontaneous activities children of preschool age in the theoretical and practical dimension. In my mind I have play and activities, where children are not organized or managed and have possibility to freely decided what to do. The introduction of theoretical part of thesis focuses on the importace and meaning of play in human life with insight into the history of games and lists some of its theories. The work is based on theory pf Jean Piaget, who conect the child's play with its intellectual evolution. The second chapter deals with the specific personality of the child of preschool age from the perspective of developmental psychology and development of society focusing on current needs of child to play. The next part of the thesis is related to basic characteristics of current- day nursery schools with respect pre - revolutionary period. The fourth chapter focuses on the meaning of spontaneous activities in nursery school. It identifies the role of adult in these activities, the influence of individual and social differenties of children on play and how influence heterogeneity and homogeneity of this group. The theoretical part concludes with a chapter about the game in the role and its significance for pre-school child. The practical part of the thesis...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectMateřská školacs_CZ
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectvýznam hrycs_CZ
dc.subjecthra v rolics_CZ
dc.subjectnámětová hracs_CZ
dc.subjectspontánní činnostics_CZ
dc.subjectosobnost předškolního dítětecs_CZ
dc.subjectsocializacecs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectNursery schoolen_US
dc.subjectpre-school educationen_US
dc.subjectsignificance of playen_US
dc.subjectrole playen_US
dc.subjecttopic-based playsen_US
dc.subjectspontaneous activitiesen_US
dc.subjectpersonality of a pre-school childen_US
dc.subjectsocializationen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.titleHra v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-06
dc.description.departmentKatedra primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId107466
dc.title.translatedRole play of spotaneons activity of childern in the preschool ageen_US
dc.contributor.refereeHolemá, Irena
dc.identifier.aleph001367787
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá v rovině teoretické i praktické hrou v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věku. Na mysli mám hry a činnosti, kdy dítě není nijak organizováno, ani vedeno a má možnost se svobodně rozhodnout co bude dělat. Úvod teoretické části diplomové práce popisuje význam a smysl hry v životě člověka s náhledem do historie her a uvádí i některé její teorie. Více je rozpracována teorie Jeana Piageta, který spojuje hru dítěte s jeho intelektuálním vývojem. Druhá kapitola se zaměřuje na specifika osobnosti dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie i vývoje současné společnosti se zaměřením na aktuální potřebu dítěte si hrát. V další části je v souvislosti s tématem zpracovaná charakteristika současné mateřské školy a její směřování s ohlédnutím do nedaleké předrevoluční doby. Čtvrtá kapitola se zabývá významem spontánních aktivit v mateřské škole. Zjišťuje, jakou úlohu v těchto činnostech hraje dospělý, jaký vliv na hru mají individuální a sociální rozdíly dětí a jak ji ovlivňuje heterogennost či homogennost skupiny. Teoretickou část uzavírá kapitola zabývající se hrou v roli a jejím významem pro předškolní dítě. Praktická část obsahuje cíle výzkumu a stanovené hypotézy. Uvádí jednotlivé techniky sběru dat výzkumu - strukturované přímé pozorování dětí v...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis adresses the play in role during spontaneous activities children of preschool age in the theoretical and practical dimension. In my mind I have play and activities, where children are not organized or managed and have possibility to freely decided what to do. The introduction of theoretical part of thesis focuses on the importace and meaning of play in human life with insight into the history of games and lists some of its theories. The work is based on theory pf Jean Piaget, who conect the child's play with its intellectual evolution. The second chapter deals with the specific personality of the child of preschool age from the perspective of developmental psychology and development of society focusing on current needs of child to play. The next part of the thesis is related to basic characteristics of current- day nursery schools with respect pre - revolutionary period. The fourth chapter focuses on the meaning of spontaneous activities in nursery school. It identifies the role of adult in these activities, the influence of individual and social differenties of children on play and how influence heterogeneity and homogeneity of this group. The theoretical part concludes with a chapter about the game in the role and its significance for pre-school child. The practical part of the thesis...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV