Show simple item record

Legal capacity of minors in Czech and German law
dc.contributor.advisorDvořák, Jan
dc.creatorKočárková, Marta
dc.date.accessioned2017-04-27T10:04:31Z
dc.date.available2017-04-27T10:04:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35643
dc.description.abstractTato práce je v nována zp sobilosti nezletilých k právním úkon m. Hlavní otázkou, kterou se tato práce zabývá, je, do jaké míry a za jakých podmínek jsou d ti a mladiství zp sobilí právn relevantn jednat a ovliv ovat tak své právní vztahy. Práce je rozd lena do 4 hlavních ástí. První ást je v nována obecnému vymezení pojmu zp sobilost k právním úkon m, a to jaké základní koncepce se pro e ení omezené zp sobilosti se nabízejí. Druhá ást pojednává o historickém vývoji institutu zp sobilosti k právním úkon m, a to od základ polo ených ímským právem, p es vývoj na eském území a do p ijetí sou asného ob anského zákoníku a vývoj na n meckém území. T etí ást obsahuje výklad n mecké právní úpravy. Nejprve se v nuji práv n mecké úprav z toho d vodu, e je velmi propracovaná a nabízí mnoho nám t k zamy lení se nad r znými aspekty úpravy v eském ob anském zákoníku. ást v novaná n mecké právní úprav je rozd lena na obecnou charakteristiku úpravy, kdy BGB u ívá principu odstup ované zp sobilosti k právním úkon m pomocí stanovení v kových hranic. Dále pojednání o nezletilých nezp sobilých k právním úkon m a nezp sobilých omezených ve zp sobilosti k právním úkon m. Ve tvrté ásti je pak rozebrána eská právní úprava zp sobilosti k právním úkon m, ve které se nejprve v nuji hodnocení osobnosti nezletilého z hlediska...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is focused on legal capacity of minors. The main issue is an extent and circumstances under which minors are legally incapacitated to oblige themselves and to influence their own legal relationships. The thesis is divided into four main parts. The first part is focused on general definition of legal capacity and the basic concepts of dealing with limited legal capacity. Second part is dealing with evolution of legal capacity from the foundations set by roman law, it's development on Czech territory to the approval of recent civil code and development in Germany. Third part contains an interpretation of German legislation. I pursue the German legislation first because it is very sophisticated and provides us with plenty of vantage points on different aspects of the Czech legislation. The part dedicated to the German legislation subdivided into two chapters, where the first one focuses on general characteristics of the legislation and the principle of graduated legal capacity of minors and the second part deals with minors without legal capacity and minors with limited legal capacity. In the fourth part the Czech legislation is analyzed. First I focus on consideration of minors' capability to act independently with legal effects, then on evaluation of nature of legal acts, representation...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectzpůsobilost k právním úkonůmcs_CZ
dc.subjectnezletilýcs_CZ
dc.subjectlegal capacityen_US
dc.subjectminoren_US
dc.titleZpůsobilost nezletilých k právním úkonům v českém a německém právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-02
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId82025
dc.title.translatedLegal capacity of minors in Czech and German lawen_US
dc.contributor.refereeElischer, David
dc.identifier.aleph001390147
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce je v nována zp sobilosti nezletilých k právním úkon m. Hlavní otázkou, kterou se tato práce zabývá, je, do jaké míry a za jakých podmínek jsou d ti a mladiství zp sobilí právn relevantn jednat a ovliv ovat tak své právní vztahy. Práce je rozd lena do 4 hlavních ástí. První ást je v nována obecnému vymezení pojmu zp sobilost k právním úkon m, a to jaké základní koncepce se pro e ení omezené zp sobilosti se nabízejí. Druhá ást pojednává o historickém vývoji institutu zp sobilosti k právním úkon m, a to od základ polo ených ímským právem, p es vývoj na eském území a do p ijetí sou asného ob anského zákoníku a vývoj na n meckém území. T etí ást obsahuje výklad n mecké právní úpravy. Nejprve se v nuji práv n mecké úprav z toho d vodu, e je velmi propracovaná a nabízí mnoho nám t k zamy lení se nad r znými aspekty úpravy v eském ob anském zákoníku. ást v novaná n mecké právní úprav je rozd lena na obecnou charakteristiku úpravy, kdy BGB u ívá principu odstup ované zp sobilosti k právním úkon m pomocí stanovení v kových hranic. Dále pojednání o nezletilých nezp sobilých k právním úkon m a nezp sobilých omezených ve zp sobilosti k právním úkon m. Ve tvrté ásti je pak rozebrána eská právní úprava zp sobilosti k právním úkon m, ve které se nejprve v nuji hodnocení osobnosti nezletilého z hlediska...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on legal capacity of minors. The main issue is an extent and circumstances under which minors are legally incapacitated to oblige themselves and to influence their own legal relationships. The thesis is divided into four main parts. The first part is focused on general definition of legal capacity and the basic concepts of dealing with limited legal capacity. Second part is dealing with evolution of legal capacity from the foundations set by roman law, it's development on Czech territory to the approval of recent civil code and development in Germany. Third part contains an interpretation of German legislation. I pursue the German legislation first because it is very sophisticated and provides us with plenty of vantage points on different aspects of the Czech legislation. The part dedicated to the German legislation subdivided into two chapters, where the first one focuses on general characteristics of the legislation and the principle of graduated legal capacity of minors and the second part deals with minors without legal capacity and minors with limited legal capacity. In the fourth part the Czech legislation is analyzed. First I focus on consideration of minors' capability to act independently with legal effects, then on evaluation of nature of legal acts, representation...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV