Show simple item record

Types of civil procedure
dc.contributor.advisorZoulík, František
dc.creatorBrázdová, Kristýna
dc.date.accessioned2017-04-27T09:59:05Z
dc.date.available2017-04-27T09:59:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35626
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce podává ucelený obraz o jednotlivých druzích civilního procesu, přičemž se zaměřuje na charakteristiku jejich hlavních prvků (např. zásady, účastníci, druhy rozhodnutí). V rámci této charakteristiky naráží diplomová práce na některé problémy a otázky, jež nejsou právními předpisy řešeny a proto je jejím cílem nalézt na tyto otázky odpovědi, a to především za pomoci názorů právní a justiční praxe. Aktuální jsou v současné době např. otázky, které vyvolává právní úprava koncentrace řízení. Protože druhů civilního procesu rozeznáváme celkem sedm, sleduji u některých z nich taktéž další dílčí cíle. V rámci charakteristiky nesporného řízení srovnávám toto řízení s řízením sporným s cílem nalézt zásadní rozdíly mezi těmito civilně - procesními druhy. V kapitolách věnovaných vykonávacímu a insolvenčnímu řízení se soustřeďuji zejména na vymezení předpokladů, za nichž lze tato řízení konat. Pozornost je rovněž věnována postavení věřitelů z hlediska uplatňování a uspokojování jejich pohledávek v insolvenčním řízení. V závěru diplomové práce se snažím přiblížit spory, které mohou být předmětem rozhodčího řízení.cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis gives comprehensive view of several kinds of civil procedure, whereas it aims for characteristic of their main elements (f.e. principles, participants, kinds of verdicts). By this characteristics the diploma thesis interfers with some problems and questions, which are not solved by legislation. Therefore there is a target to find the answers to these questions with the help of legal and judicial experiences. There are actual questions nowdays, which evoke the law form of concentration of proceedings. We can divide the civil proceses by seven categories. I follow also the partial targets by some category. Within the frame of characteristic of undisputed procedure I compare this procedure with the target to find the fundamental differences between these civil-procedural types of proceedings. In the chapters devoted to execution and insolvence procedure, I especially focus in definition of premises, for which the proceedings can be execute. The attention is devoted to position of creditors from the angle of exercitation and satisfaction their outstanding debts in insolvence proceedings. At the close of diploma thesis I try to draw near law-suits, which can be a subject of arbitration procedure.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectcivilní procescs_CZ
dc.subjectspornécs_CZ
dc.subjectcivil procedureen_US
dc.subjectcontroversialen_US
dc.titleDruhy civilního procesucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-05-26
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78021
dc.title.translatedTypes of civil procedureen_US
dc.contributor.refereeZoulík, František
dc.identifier.aleph001363368
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPředkládaná diplomová práce podává ucelený obraz o jednotlivých druzích civilního procesu, přičemž se zaměřuje na charakteristiku jejich hlavních prvků (např. zásady, účastníci, druhy rozhodnutí). V rámci této charakteristiky naráží diplomová práce na některé problémy a otázky, jež nejsou právními předpisy řešeny a proto je jejím cílem nalézt na tyto otázky odpovědi, a to především za pomoci názorů právní a justiční praxe. Aktuální jsou v současné době např. otázky, které vyvolává právní úprava koncentrace řízení. Protože druhů civilního procesu rozeznáváme celkem sedm, sleduji u některých z nich taktéž další dílčí cíle. V rámci charakteristiky nesporného řízení srovnávám toto řízení s řízením sporným s cílem nalézt zásadní rozdíly mezi těmito civilně - procesními druhy. V kapitolách věnovaných vykonávacímu a insolvenčnímu řízení se soustřeďuji zejména na vymezení předpokladů, za nichž lze tato řízení konat. Pozornost je rovněž věnována postavení věřitelů z hlediska uplatňování a uspokojování jejich pohledávek v insolvenčním řízení. V závěru diplomové práce se snažím přiblížit spory, které mohou být předmětem rozhodčího řízení.cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis gives comprehensive view of several kinds of civil procedure, whereas it aims for characteristic of their main elements (f.e. principles, participants, kinds of verdicts). By this characteristics the diploma thesis interfers with some problems and questions, which are not solved by legislation. Therefore there is a target to find the answers to these questions with the help of legal and judicial experiences. There are actual questions nowdays, which evoke the law form of concentration of proceedings. We can divide the civil proceses by seven categories. I follow also the partial targets by some category. Within the frame of characteristic of undisputed procedure I compare this procedure with the target to find the fundamental differences between these civil-procedural types of proceedings. In the chapters devoted to execution and insolvence procedure, I especially focus in definition of premises, for which the proceedings can be execute. The attention is devoted to position of creditors from the angle of exercitation and satisfaction their outstanding debts in insolvence proceedings. At the close of diploma thesis I try to draw near law-suits, which can be a subject of arbitration procedure.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013633680106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV