Show simple item record

Unemployment
dc.creatorRůžková, Jitka Eva
dc.date.accessioned2018-10-29T22:09:34Z
dc.date.available2018-10-29T22:09:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35545
dc.description.abstractRigorózní práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a možnostmi její prevence rozvojem klíčových kompetencí, které vymezuje jako soubor vědomostí, dovedností, postojů a vlastností, které jsou univerzálně přenositelné a použitelné nejenom pro hledání zaměstnání, ale celkově pro úspěšné uplatnění se v podmínkách dnešní doby. V obecné části jsou čtenáři přiblížena historická a teoretická východiska vysvětlující vztah člověka k práci a zaměstnání, je osvětleno současné chápání nezaměstnanosti jako sociálního problému s největšími dopady na určité rizikové skupiny lidí. Jsou tu předložena fakta o dopadech nezaměstnanosti na člověka a jejich interakci s demografickými i osobnostními charakteristikami jedince. Dále je čtenář seznámen s doposud používanými přístupy k pojímání kompetencí, s jejich vlivem na úspěšné začlenění se do pracovního života a s možnostmi jejich měření. Závěr této části je věnován otázkám prevence nezaměstnanosti z hlediska zaměření, forem i metod. Větší prostor je věnován poradenství jako nejúčinnější metodě a současnému interdisciplinárnímu řešení otázek nezaměstnanosti v rámci politiky zaměstnanosti. Praktická část stručně představuje tvorbu jednoho z preventivních programů nezaměstnanosti - programu rozvoje klíčových kompetencí, zobrazuje průběh programu a vysvětluje volbu...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of unemployment and its possible prevention by developing key competencies such as knowledge, skills, attitudes and personal characteristics. These are not only universally applicable when looking for a job, but are generally useful considering present demands. In the general part this thesis brings closer some theoretical solutions explaining the relationship between humans and work and it sheds light on the present understanding of unemployment as a social problem that has considerable impact on certain, perhaps socially challenged or vulnerable, groups of people. At this point are presented facts about the impact of unemployment on human beings and their interaction with demographic and personal characteristics. Furthermore the reader becomes acquainted with thus far used approaches to conceptualizations of competencies, their effect on successful merging into the work life and possibilities of measurement. The conclusion of this section attends to the possibilities of preventing unemployment in terms of focus, forms and methods. More space is devoted to consulting as the most effective method and to contemporary interdisciplinary approach to issues of unemployment in the context of employment policy. The practical section briefly presents creation of one of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleNezaměstnanostcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-04-07
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId102175
dc.title.translatedUnemploymenten_US
dc.contributor.refereeŠtikar, Jiří
dc.contributor.refereeSlaměník, Ivan
dc.identifier.aleph001298142
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a možnostmi její prevence rozvojem klíčových kompetencí, které vymezuje jako soubor vědomostí, dovedností, postojů a vlastností, které jsou univerzálně přenositelné a použitelné nejenom pro hledání zaměstnání, ale celkově pro úspěšné uplatnění se v podmínkách dnešní doby. V obecné části jsou čtenáři přiblížena historická a teoretická východiska vysvětlující vztah člověka k práci a zaměstnání, je osvětleno současné chápání nezaměstnanosti jako sociálního problému s největšími dopady na určité rizikové skupiny lidí. Jsou tu předložena fakta o dopadech nezaměstnanosti na člověka a jejich interakci s demografickými i osobnostními charakteristikami jedince. Dále je čtenář seznámen s doposud používanými přístupy k pojímání kompetencí, s jejich vlivem na úspěšné začlenění se do pracovního života a s možnostmi jejich měření. Závěr této části je věnován otázkám prevence nezaměstnanosti z hlediska zaměření, forem i metod. Větší prostor je věnován poradenství jako nejúčinnější metodě a současnému interdisciplinárnímu řešení otázek nezaměstnanosti v rámci politiky zaměstnanosti. Praktická část stručně představuje tvorbu jednoho z preventivních programů nezaměstnanosti - programu rozvoje klíčových kompetencí, zobrazuje průběh programu a vysvětluje volbu...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the issue of unemployment and its possible prevention by developing key competencies such as knowledge, skills, attitudes and personal characteristics. These are not only universally applicable when looking for a job, but are generally useful considering present demands. In the general part this thesis brings closer some theoretical solutions explaining the relationship between humans and work and it sheds light on the present understanding of unemployment as a social problem that has considerable impact on certain, perhaps socially challenged or vulnerable, groups of people. At this point are presented facts about the impact of unemployment on human beings and their interaction with demographic and personal characteristics. Furthermore the reader becomes acquainted with thus far used approaches to conceptualizations of competencies, their effect on successful merging into the work life and possibilities of measurement. The conclusion of this section attends to the possibilities of preventing unemployment in terms of focus, forms and methods. More space is devoted to consulting as the most effective method and to contemporary interdisciplinary approach to issues of unemployment in the context of employment policy. The practical section briefly presents creation of one of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV