Show simple item record

Disctrimination and its Incidence in Czech Labour Law
dc.contributor.advisorHůrka, Petr
dc.creatorVernerová, Brigita
dc.date.accessioned2020-02-17T16:04:40Z
dc.date.available2020-02-17T16:04:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35504
dc.description.abstractResumé This rigorous thesis concentrates on relevant questions of judicial institute of discrimination and its incidence in the Czech Labour Laws in its stance to the European Union community legislation. The thesis brings a general view on the mentioned theme in terms of historical and international point of view, as well as in the light of gradual significant development in the Czech countries to contemporary legal regulations of national law under influence of acquis communautaire rules in relation to discrimination. The thesis determines concept definitions of all forms of discrimination characteristics and their inclusion in international conventions, EU law, and Czech legislation, as well as listing exceptions from interdiction of discrimination. Besides the above stated, the work lists in following parts a recital of directives implemented into the Czech national law, including area of legal regulations and evaluates advantages and disadvantages deriving from acceptance of rules and laws of the European Union. The thesis also focuses on international, European and Czech means of procedural legal protection against breaching of discriminational rules and pays attention to contemporary practices within the field of the aforementioned subject matter. In its conclusion, the thesis evaluates the success...en_US
dc.description.abstract98 6. Záv r - zhodnocení úsp šnosti transpozice acquis communautaire V letech p ed rokem 1989 v eském právním ádu nebyla v právních p edpisech zakotvena žádná úprava ochrany proti diskrimina nímu jednání. Byla zde teoretická možnost zam stnance napadnout porušení lidských práv nap íklad jako zneužití funkce nad ízeného, ale zam stnavatelé ani soudy nebyly takovým spor m naklon ny, a domoci se tak svých práv bylo bez valné šance na úsp ch a v zásad nemožné. A to navzdory závazk m, které pro eskou republiku vyplývaly z mezinárodních úmluv. Jedná se zejména o ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce. Úmluva MOP . 111 o diskriminaci (v zam stnání a povolání) ze dne 4. ervna 1958, ratifikovaná dne 21. ledna 1964, "s odvoláním na Filadelfskou deklaraci, prohlašující, že všechny lidské bytosti, bez ohledu na rasu, vyznání nebo pohlaví, mají právo pe ovat o své hmotné blaho a o sv j duchovní rozvoj v podmínkách svobody a d stojnosti, hospodá ského zajišt ní a rovných p íležitostí a majíc také dále na z eteli, že diskriminace zakládá porušení práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv", vymezovala v lánku prvním pojem diskriminace, v lánku druhém zavazovala smluvní státy k odstran ní jakékoliv diskriminace a v lánku t etím zavazovala lenské státy zejména k vydávání a zm n zákon na podporu této...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleDiskriminace a její projevy v českém pracovním právucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-23
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId72014
dc.title.translatedDisctrimination and its Incidence in Czech Labour Lawen_US
dc.contributor.refereeKoldinská, Kristina
dc.identifier.aleph002020206
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs98 6. Záv r - zhodnocení úsp šnosti transpozice acquis communautaire V letech p ed rokem 1989 v eském právním ádu nebyla v právních p edpisech zakotvena žádná úprava ochrany proti diskrimina nímu jednání. Byla zde teoretická možnost zam stnance napadnout porušení lidských práv nap íklad jako zneužití funkce nad ízeného, ale zam stnavatelé ani soudy nebyly takovým spor m naklon ny, a domoci se tak svých práv bylo bez valné šance na úsp ch a v zásad nemožné. A to navzdory závazk m, které pro eskou republiku vyplývaly z mezinárodních úmluv. Jedná se zejména o ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce. Úmluva MOP . 111 o diskriminaci (v zam stnání a povolání) ze dne 4. ervna 1958, ratifikovaná dne 21. ledna 1964, "s odvoláním na Filadelfskou deklaraci, prohlašující, že všechny lidské bytosti, bez ohledu na rasu, vyznání nebo pohlaví, mají právo pe ovat o své hmotné blaho a o sv j duchovní rozvoj v podmínkách svobody a d stojnosti, hospodá ského zajišt ní a rovných p íležitostí a majíc také dále na z eteli, že diskriminace zakládá porušení práv vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv", vymezovala v lánku prvním pojem diskriminace, v lánku druhém zavazovala smluvní státy k odstran ní jakékoliv diskriminace a v lánku t etím zavazovala lenské státy zejména k vydávání a zm n zákon na podporu této...cs_CZ
uk.abstract.enResumé This rigorous thesis concentrates on relevant questions of judicial institute of discrimination and its incidence in the Czech Labour Laws in its stance to the European Union community legislation. The thesis brings a general view on the mentioned theme in terms of historical and international point of view, as well as in the light of gradual significant development in the Czech countries to contemporary legal regulations of national law under influence of acquis communautaire rules in relation to discrimination. The thesis determines concept definitions of all forms of discrimination characteristics and their inclusion in international conventions, EU law, and Czech legislation, as well as listing exceptions from interdiction of discrimination. Besides the above stated, the work lists in following parts a recital of directives implemented into the Czech national law, including area of legal regulations and evaluates advantages and disadvantages deriving from acceptance of rules and laws of the European Union. The thesis also focuses on international, European and Czech means of procedural legal protection against breaching of discriminational rules and pays attention to contemporary practices within the field of the aforementioned subject matter. In its conclusion, the thesis evaluates the success...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV