Show simple item record

A contract to lease an enterprise
dc.contributor.advisorPlíva, Stanislav
dc.creatorKališ, Petr
dc.date.accessioned2019-05-02T19:43:46Z
dc.date.available2019-05-02T19:43:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35489
dc.description.abstractDISERTAČNÍ PRÁCE Cílem disertační práce je definovat aktuální stav právní úpravy smlouvy o nájmu podniku, její rizika a nedokonalosti a de lege ferenda navrhnout možný způsob jejich řešení z pohledu zákonodárce, právní teorie i potřeb praxe. K naplnění definovaných cílů byly aplikovány metody analýzy a interpretace stávající právní úpravy, srovnání s historickou úpravou, komparace mezinárodní úpravy, jakož i vyhodnocení argumentů obsažených v právní vědě. Struktura disertační práce je rozložena do oblastí definice podniku, dále právní úpravy smlouvy o nájmu podniku z hlediska jejího vzniku, změny, zajištění a zániku, konečně jsou analyzovány zvláštní případy aplikace smlouvy o nájmu podniku, jako např. v souvislosti s insolvencí, exekucí či veřejnými zakázkami. Za základní nálezy a výsledky této práce považuji tyto právní závěry: Podnik 1. Definice podniku jako věci hromadné není v českém právním řádu dořešena, neboť absence úpravy právního režimu věci hromadné znamená interpretační problémy při vyhodnocení, zda práva a právní vztahy, které se vážou na věc hromadnou lze bez speciální právní úpravy vztáhnout i na každou součást věci hromadné. V této souvislosti lze doporučit de lege ferenda definovat věc hromadnou. 2. Podnik ve smyslu české právní úpravy znamená existenci právních vztahů k podniku...cs_CZ
dc.description.abstractOF A DISSERTATION THESIS The objective of this dissertation thesis is to define the current state of the legislation regulating the contract on lease of the enterprise, its risks and imperfections and to suggest, de lege ferenda, a possible method of their solution from the legislatory, jurisprudential and practical perspective. To fulfil such objectives, I have applied the methods of analysis and interpretation of the existing legislation, a comparison with historical legislation and with international law, and have assessed the relevant jurisprudential arguments. The structure of this dissertation thesis is divided into the following areas: definition of the enterprise, legal provisions relating to the conclusion, modification and termination of the contract on lease of the enterprise and, finally, special cases of application of the contract on lease of the enterprise, e.g. in connection with insolvency, execution or public contracts etc. I consider the following legal conclusions as basic findings and results of this thesis: The enterprise 1. The definition of the enterprise as a collective thing is not perfected in Czech law, because the absence of the legal regime of a collective thing causes interpretation problems in assessing whether the rights and legal relations relating to a collective...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleSmlouva o nájmu podnikucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-29
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId10179
dc.title.translatedA contract to lease an enterpriseen_US
dc.contributor.refereeZahradníčková, Marie
dc.contributor.refereeMarek, Karel
dc.identifier.aleph001442242
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSoukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní procescs_CZ
thesis.degree.disciplinePrivate Law I - Civil Law, Business Law, Civil Procedureen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSoukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní procescs_CZ
uk.degree-discipline.enPrivate Law I - Civil Law, Business Law, Civil Procedureen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csDISERTAČNÍ PRÁCE Cílem disertační práce je definovat aktuální stav právní úpravy smlouvy o nájmu podniku, její rizika a nedokonalosti a de lege ferenda navrhnout možný způsob jejich řešení z pohledu zákonodárce, právní teorie i potřeb praxe. K naplnění definovaných cílů byly aplikovány metody analýzy a interpretace stávající právní úpravy, srovnání s historickou úpravou, komparace mezinárodní úpravy, jakož i vyhodnocení argumentů obsažených v právní vědě. Struktura disertační práce je rozložena do oblastí definice podniku, dále právní úpravy smlouvy o nájmu podniku z hlediska jejího vzniku, změny, zajištění a zániku, konečně jsou analyzovány zvláštní případy aplikace smlouvy o nájmu podniku, jako např. v souvislosti s insolvencí, exekucí či veřejnými zakázkami. Za základní nálezy a výsledky této práce považuji tyto právní závěry: Podnik 1. Definice podniku jako věci hromadné není v českém právním řádu dořešena, neboť absence úpravy právního režimu věci hromadné znamená interpretační problémy při vyhodnocení, zda práva a právní vztahy, které se vážou na věc hromadnou lze bez speciální právní úpravy vztáhnout i na každou součást věci hromadné. V této souvislosti lze doporučit de lege ferenda definovat věc hromadnou. 2. Podnik ve smyslu české právní úpravy znamená existenci právních vztahů k podniku...cs_CZ
uk.abstract.enOF A DISSERTATION THESIS The objective of this dissertation thesis is to define the current state of the legislation regulating the contract on lease of the enterprise, its risks and imperfections and to suggest, de lege ferenda, a possible method of their solution from the legislatory, jurisprudential and practical perspective. To fulfil such objectives, I have applied the methods of analysis and interpretation of the existing legislation, a comparison with historical legislation and with international law, and have assessed the relevant jurisprudential arguments. The structure of this dissertation thesis is divided into the following areas: definition of the enterprise, legal provisions relating to the conclusion, modification and termination of the contract on lease of the enterprise and, finally, special cases of application of the contract on lease of the enterprise, e.g. in connection with insolvency, execution or public contracts etc. I consider the following legal conclusions as basic findings and results of this thesis: The enterprise 1. The definition of the enterprise as a collective thing is not perfected in Czech law, because the absence of the legal regime of a collective thing causes interpretation problems in assessing whether the rights and legal relations relating to a collective...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990014422420106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV