Show simple item record

Characteristics of HPV16 transformed mice cells, transduced with genes for immunomodulating factors and endostatin
dc.contributor.advisorVonka, Vladimír
dc.creatorLakatošová, Monika
dc.date.accessioned2019-05-03T16:44:10Z
dc.date.available2019-05-03T16:44:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/35290
dc.description.abstractGenesfor two cytokines,one chemokineandgenecoding for oneangiostaticfactor were used in the presentwork for tansfection ofmouse IIPV-16- transformedtumor cells. Main characteristics oftransduced cells werc t€stedrnraTo and,in vivo and,cnrnparedwith theparentaltumor cells. In the first part I useda thymidine-kinase deficient (cTK) cell line designated123IA, which had beenderived from IIPVI6 transformedmouse(C57BL/6) cells MK16. To obain genetically modified cells, 1231Acells were transfectedwith bicistronic plasmids carrying the herpessimplex type 1thymidine kinase(HSV-TK) gen,eandeitherthe genefor the mouseB7-l (CD80) co-stimulatory molecule or the gene for the monocyte-chemoattractantprotsin 1 (MCP-|). For control putposes,a plasmid vector carrying only the HSV-TK genewas used.For comparativepurposesI also used89 cells, previously isolated in our laboratory, which expressthe mousegranulocyte-macrophagecolony stimulation factor (GM-CSF) andHSV-TK gene.All the cell lines testedwere found to be sensitiveto minute amountsof ganciclovir, revealing the production of functional HSV-TK. When inoculatedinto syngeneic mice, cells expressing either GM-CSF or B7-1 were non-oncogenic. Nearly all mice inoculatedwith MCP-l-producingcellsdevelopedtumors.Animalsinjectedwith GM-CSF or B7-l- producing cells were...en_US
dc.description.abstractSouhrn Vt6toprAcijsemzkoumalavlastnostimy3lchbun6ktransformovanfchviremHPV16'kfer6 byly genetickymodifikovfny vnesenimgent pro cytokiny' chemokin ajeden angiostaticki gen' Byly testovAnyhlavnlcharakteristikytransdukovanfchbun€kvporovnAnisrodidovkjminddorovfmi buikami in vitro a in viYo VprvnldristijsempouZilabunddnouliniidefrcientnlnabunddnoutymidinkin6zu'ozratenou jakol23IA,kter6bylaodvozenazmy5ich(c57BLl6)ledvinnjchbun€ktransformovarrjchonkogeny E6lETHPV16aaktivovanfmonkogenemH.rasomaEenlchjakoMK16.Builkyl23IAjsem transfekovala bicistronickfmi plazmidy nesoucimi geny pro herpetickou tymidin kin6zu (HSv-Tn, kostimulaini molekulu B7-,1(cD 80) nebochemokin - protein 1 chemoatrahujicimonocyty (MCP-L)' ho kontrolni idely jsem pouZilaplazmid obsahujicljen genpro I/SY-IK' Do testfijsem zahrnulatak€ diive izolovan6 bufiky Bg, kterd byly transdukov6ny geny pro faktor stimulujicl tvorbu kolonii granulocytiamonocytft(GM-cSnaHSV-TK'VSechnyizolovan6liniebylycitliv6kegancikloviru' prokazujice tak piitomnost HSV-TK. po inokulaci syngennimmystm, byly bunky exprimujici GM- CSFa B7-l neonkogenni.Po odkov6nibunEkprodukujicichMCP-I vfvofily t6m6l v5echnymy3i fl(dory. Zvl?rltaimtmizovani bunkami produkujici GM-CSF a B7-l byla chr6ndnapled n6slednou...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleVlastnosti myších buněk, které byly modifikovány geny pro imunomodulační faktory a endostatincs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-16
dc.description.departmentDepartment of Genetics and Microbiologyen_US
dc.description.departmentKatedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId108441
dc.title.translatedCharacteristics of HPV16 transformed mice cells, transduced with genes for immunomodulating factors and endostatinen_US
dc.contributor.refereeReiniš, Milan
dc.contributor.refereeForstová, Jitka
dc.identifier.aleph001394852
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
thesis.degree.programMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologiecs_CZ
uk.degree-program.enMolecular and Cell Biology, Genetics and Virologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csSouhrn Vt6toprAcijsemzkoumalavlastnostimy3lchbun6ktransformovanfchviremHPV16'kfer6 byly genetickymodifikovfny vnesenimgent pro cytokiny' chemokin ajeden angiostaticki gen' Byly testovAnyhlavnlcharakteristikytransdukovanfchbun€kvporovnAnisrodidovkjminddorovfmi buikami in vitro a in viYo VprvnldristijsempouZilabunddnouliniidefrcientnlnabunddnoutymidinkin6zu'ozratenou jakol23IA,kter6bylaodvozenazmy5ich(c57BLl6)ledvinnjchbun€ktransformovarrjchonkogeny E6lETHPV16aaktivovanfmonkogenemH.rasomaEenlchjakoMK16.Builkyl23IAjsem transfekovala bicistronickfmi plazmidy nesoucimi geny pro herpetickou tymidin kin6zu (HSv-Tn, kostimulaini molekulu B7-,1(cD 80) nebochemokin - protein 1 chemoatrahujicimonocyty (MCP-L)' ho kontrolni idely jsem pouZilaplazmid obsahujicljen genpro I/SY-IK' Do testfijsem zahrnulatak€ diive izolovan6 bufiky Bg, kterd byly transdukov6ny geny pro faktor stimulujicl tvorbu kolonii granulocytiamonocytft(GM-cSnaHSV-TK'VSechnyizolovan6liniebylycitliv6kegancikloviru' prokazujice tak piitomnost HSV-TK. po inokulaci syngennimmystm, byly bunky exprimujici GM- CSFa B7-l neonkogenni.Po odkov6nibunEkprodukujicichMCP-I vfvofily t6m6l v5echnymy3i fl(dory. Zvl?rltaimtmizovani bunkami produkujici GM-CSF a B7-l byla chr6ndnapled n6slednou...cs_CZ
uk.abstract.enGenesfor two cytokines,one chemokineandgenecoding for oneangiostaticfactor were used in the presentwork for tansfection ofmouse IIPV-16- transformedtumor cells. Main characteristics oftransduced cells werc t€stedrnraTo and,in vivo and,cnrnparedwith theparentaltumor cells. In the first part I useda thymidine-kinase deficient (cTK) cell line designated123IA, which had beenderived from IIPVI6 transformedmouse(C57BL/6) cells MK16. To obain genetically modified cells, 1231Acells were transfectedwith bicistronic plasmids carrying the herpessimplex type 1thymidine kinase(HSV-TK) gen,eandeitherthe genefor the mouseB7-l (CD80) co-stimulatory molecule or the gene for the monocyte-chemoattractantprotsin 1 (MCP-|). For control putposes,a plasmid vector carrying only the HSV-TK genewas used.For comparativepurposesI also used89 cells, previously isolated in our laboratory, which expressthe mousegranulocyte-macrophagecolony stimulation factor (GM-CSF) andHSV-TK gene.All the cell lines testedwere found to be sensitiveto minute amountsof ganciclovir, revealing the production of functional HSV-TK. When inoculatedinto syngeneic mice, cells expressing either GM-CSF or B7-1 were non-oncogenic. Nearly all mice inoculatedwith MCP-l-producingcellsdevelopedtumors.Animalsinjectedwith GM-CSF or B7-l- producing cells were...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV