Show simple item record

Distribution Agreement in the International Business Law
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorNavrátilová, Gabriela
dc.date.accessioned2019-05-02T21:17:01Z
dc.date.available2019-05-02T21:17:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34996
dc.description.abstractdisertační práce Název: Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku Autor: Mgr. Gabriela Navrátilová Školitel: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Vědní obor: Právo Instituce: Univerzita Karlova 1. Disertační práce se ve dvou částech zabývá distribuční smlouvou z praktického a teoretického pohledu. Vysvětlení pojmu distribuční smlouvy je nezbytným předpokladem pro pochopení postavení tohoto institutu v mezinárodním obchodním právu. 2. První část práce je založena na definování pojmu distribuční smlouvy, právní úpravy jednotlivých států EU, komparaci a franchisingové smlouvě, se kterou je distribuční smlouva srovnávána. Je rozdělena na podčásti o distribuční smlouvě (A), franchisingové smlouvě (B) a komparaci distribuční a franchisingové smlouvy (C). 3. Podčást o distribuční smlouvě zkoumá právní úpravu distribuční smlouvy dle práva České republiky, EU se zaměřením na čl. 4 Nařízení Řím I, zkoumá pravidla rozhodná pro aplikaci kolizní normy - metodou přímou. Následuje rozbor distribuční smlouvy jako dvoustranného či vícestranného právního vztahu. Jsou zkoumány účinky distribuční smlouvy vůči jejím stranám a třetím osobám s uvedením na konkrétních rozhodnutích a příkladech. V této části jsou uvedeny typy distribuční smlouvy. 1. Podčást o franchisingové smlouvě se věnuje právní úpravě...cs_CZ
dc.description.abstractof Dissertation Title: Distribution Agreement in the International Business Law Author: Mgr. Gabriela Navrátilová Tutor: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Legal Field: Law Institution: Charles University 1. The dissertation is divided in two parts, the first part is interested in the distribution agreement from the practical and theoretical point of view. Explication of the title distribution agreement is the substantive suppose for the understanding this institute in the field of the international business law. 2. The first part is based on the definitions of the title distribution agreement, legal provisions of each member states of the European Union, comparison and franchising agreement, with which the distribution agreement is compared. This part is divided into the divisions about distribution agreement (A), franchising agreement (B) and comparison of distribution franchising agreement. 3. Division about distribution agreement specified the legal provisions on the distribution according to the legal system of the Czech Republic, EU with the specialization on the article 4 Regulation Rome I, it investigates the rules decisive for the application of the conflicting rules of law - direct method. After that there is the legal analyze of the distribution agreement as the two or more...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectDistribuční smlouva v mezinárodním obchodním stykucs_CZ
dc.subjectDistribution Agreement in the International Business Lawen_US
dc.titleDistribuční smlouva v mezinárodním obchodním stykucs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-05-26
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId56608
dc.title.translatedDistribution Agreement in the International Business Lawen_US
dc.contributor.refereeDolanská Bányaiová, Lucie
dc.contributor.refereePoláček, Bohumil
dc.identifier.aleph001379249
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSoukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní procescs_CZ
thesis.degree.disciplinePrivate Law I - Civil Law, Business Law, Civil Procedureen_US
thesis.degree.programTeoretické právní vědycs_CZ
thesis.degree.programTheoretical Legal Scienceen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSoukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní procescs_CZ
uk.degree-discipline.enPrivate Law I - Civil Law, Business Law, Civil Procedureen_US
uk.degree-program.csTeoretické právní vědycs_CZ
uk.degree-program.enTheoretical Legal Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csdisertační práce Název: Distribuční smlouva v mezinárodním obchodním styku Autor: Mgr. Gabriela Navrátilová Školitel: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Vědní obor: Právo Instituce: Univerzita Karlova 1. Disertační práce se ve dvou částech zabývá distribuční smlouvou z praktického a teoretického pohledu. Vysvětlení pojmu distribuční smlouvy je nezbytným předpokladem pro pochopení postavení tohoto institutu v mezinárodním obchodním právu. 2. První část práce je založena na definování pojmu distribuční smlouvy, právní úpravy jednotlivých států EU, komparaci a franchisingové smlouvě, se kterou je distribuční smlouva srovnávána. Je rozdělena na podčásti o distribuční smlouvě (A), franchisingové smlouvě (B) a komparaci distribuční a franchisingové smlouvy (C). 3. Podčást o distribuční smlouvě zkoumá právní úpravu distribuční smlouvy dle práva České republiky, EU se zaměřením na čl. 4 Nařízení Řím I, zkoumá pravidla rozhodná pro aplikaci kolizní normy - metodou přímou. Následuje rozbor distribuční smlouvy jako dvoustranného či vícestranného právního vztahu. Jsou zkoumány účinky distribuční smlouvy vůči jejím stranám a třetím osobám s uvedením na konkrétních rozhodnutích a příkladech. V této části jsou uvedeny typy distribuční smlouvy. 1. Podčást o franchisingové smlouvě se věnuje právní úpravě...cs_CZ
uk.abstract.enof Dissertation Title: Distribution Agreement in the International Business Law Author: Mgr. Gabriela Navrátilová Tutor: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc, DSc. Legal Field: Law Institution: Charles University 1. The dissertation is divided in two parts, the first part is interested in the distribution agreement from the practical and theoretical point of view. Explication of the title distribution agreement is the substantive suppose for the understanding this institute in the field of the international business law. 2. The first part is based on the definitions of the title distribution agreement, legal provisions of each member states of the European Union, comparison and franchising agreement, with which the distribution agreement is compared. This part is divided into the divisions about distribution agreement (A), franchising agreement (B) and comparison of distribution franchising agreement. 3. Division about distribution agreement specified the legal provisions on the distribution according to the legal system of the Czech Republic, EU with the specialization on the article 4 Regulation Rome I, it investigates the rules decisive for the application of the conflicting rules of law - direct method. After that there is the legal analyze of the distribution agreement as the two or more...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV