Show simple item record

The relationship between liability for damage and liability for defects
dc.contributor.advisorŠvestka, Jiří
dc.creatorValachovičová, Petra
dc.date.accessioned2017-04-27T06:37:05Z
dc.date.available2017-04-27T06:37:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34872
dc.description.abstractZávěrem Diplomová práce je zaměřená na vzájemný vztah práv z odpovědnosti za škodu a z odpovědnosti a vady. V první řadě jsem se pokusila vysvětlit každý z těchto institutů zvlášť a v závěru práce jsem se zabývala jejich vzájemným vztahem. V úvodní kapitole nastiňuji obraz právní odpovědnosti v rovině právní teorie a přináším pohled na vznik a obsah právní odpovědnosti. V této kapitole poukazuji na nejednotné vnímání pojmu právní odpovědnosti, které vede ke značné názorové roztříštěnosti. Jedním z hlavních úkolů právního řádu je zabezpečit prostřednictvím právních norem spolu s donucovací mocí státu ochranu společnosti i jednotlivců před vznikem škod. Má být poskytnuta ochrana jak jejich zdraví, majetku, ale i přírodě a životnímu prostředí. Právní řád uskutečňuje tento úkol prostřednictvím předcházení vzniku škod, což bylo předmětem druhé kapitoly. Kladla jsem zde důraz na generální a speciální prevenci a objasnila, v čem spočívají. Generální prevenční povinnost ukládá všem počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám jak na zdraví, tak na majetku, přírodě a životním prostředí. Speciální prevenční povinnost pak ukládá tomu, komu škoda hrozí, zakročit k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Třetí kapitolu jsem věnovala odpovědnosti za škodu. Odpovědnost za škodu představuje významný institut...cs_CZ
dc.description.abstractRésumé My diploma is focused on mutual relationship between the title from liability for damage and the title from liability for defect. Firstly, I tried to explain every institute separately and in the end of my work I dealt with their interrelation. In the first Chapter I outline a picture of civil liability in the level of juristic theory and I bring a view on the origin and content of civil liability. In this Chapter I point out that the understanding of the term of civil liability is non-uniform, which leads to serious opinion fragmentation. One of the main tasks of the legal order is to ensure the protection of the society and individual from the conception of damage with the aid of legal rules together with coercive state authority. It means that the protection of their health, property, as well as nature and the environment should be provided. Legal order realizes this task through the prevention of damage conception, what was the object of the second Chapter. I place emphasis on general and special prevention and I clarify in what they vest. General duty prevention imposes to everybody to act so, that no damage to health, property, nature or the environment will happen. Subsequently, special duty prevention imposes to the person, who possesses the risk of damage, to act within the context of its...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectodpovědnostcs_CZ
dc.subjectškodacs_CZ
dc.subjectvadacs_CZ
dc.subjectliabiltyen_US
dc.subjectdamageen_US
dc.subjectdefecten_US
dc.titleVztah odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vadycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-03-28
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId95223
dc.title.translatedThe relationship between liability for damage and liability for defectsen_US
dc.contributor.refereeSalač, Josef
dc.identifier.aleph001296506
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csZávěrem Diplomová práce je zaměřená na vzájemný vztah práv z odpovědnosti za škodu a z odpovědnosti a vady. V první řadě jsem se pokusila vysvětlit každý z těchto institutů zvlášť a v závěru práce jsem se zabývala jejich vzájemným vztahem. V úvodní kapitole nastiňuji obraz právní odpovědnosti v rovině právní teorie a přináším pohled na vznik a obsah právní odpovědnosti. V této kapitole poukazuji na nejednotné vnímání pojmu právní odpovědnosti, které vede ke značné názorové roztříštěnosti. Jedním z hlavních úkolů právního řádu je zabezpečit prostřednictvím právních norem spolu s donucovací mocí státu ochranu společnosti i jednotlivců před vznikem škod. Má být poskytnuta ochrana jak jejich zdraví, majetku, ale i přírodě a životnímu prostředí. Právní řád uskutečňuje tento úkol prostřednictvím předcházení vzniku škod, což bylo předmětem druhé kapitoly. Kladla jsem zde důraz na generální a speciální prevenci a objasnila, v čem spočívají. Generální prevenční povinnost ukládá všem počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám jak na zdraví, tak na majetku, přírodě a životním prostředí. Speciální prevenční povinnost pak ukládá tomu, komu škoda hrozí, zakročit k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Třetí kapitolu jsem věnovala odpovědnosti za škodu. Odpovědnost za škodu představuje významný institut...cs_CZ
uk.abstract.enRésumé My diploma is focused on mutual relationship between the title from liability for damage and the title from liability for defect. Firstly, I tried to explain every institute separately and in the end of my work I dealt with their interrelation. In the first Chapter I outline a picture of civil liability in the level of juristic theory and I bring a view on the origin and content of civil liability. In this Chapter I point out that the understanding of the term of civil liability is non-uniform, which leads to serious opinion fragmentation. One of the main tasks of the legal order is to ensure the protection of the society and individual from the conception of damage with the aid of legal rules together with coercive state authority. It means that the protection of their health, property, as well as nature and the environment should be provided. Legal order realizes this task through the prevention of damage conception, what was the object of the second Chapter. I place emphasis on general and special prevention and I clarify in what they vest. General duty prevention imposes to everybody to act so, that no damage to health, property, nature or the environment will happen. Subsequently, special duty prevention imposes to the person, who possesses the risk of damage, to act within the context of its...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV