Show simple item record

Vývoj a využití zobrazovacích metod v blízkém poli v terahertzové spektrální oblasti
dc.contributor.advisorKadlec, Filip
dc.creatorBerta, Milan
dc.date.accessioned2021-01-15T17:11:33Z
dc.date.available2021-01-15T17:11:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34676
dc.description.abstractPředkládáme výsledky studia citlivosti a rozlišení kovově-dielektrických sond určených k zobrazování v blízkém poli. Šíření elektromagnetického pole sondou bylo experimentálně studováno pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie a numericky modelováno v prostředí CST MicroWave Studio 2008. V blízkosti koncové plochy sondy bylo nalezeno několik zón citlivých na lokální dielektrické vlastnosti a lokální anizotropii vzorků. Byla provedena měření citlivosti a kontrastu v několika různých uspořádáních sondy a vzorků; výsledky byly potvrzeny numerickými simulacemi. Získaná data byla analyzována metodou singulárního rozkladu, která umožnila rozlišit nezávislé fyzikální jevy v měřených datech a oddělit vnější vlivy od užitečného signálu. Byly odděleny a rozpoznány nezávislé složky odpovídající charakteristickým změnám ve výstupním terahertzovém pulzu, například při změnách vzdálenosti sondy a vzorku, a při zkoumání lokální anisotropie feroelektrického krystalu titaničitanu barnatého (BaTiO3). V zobrazení vzorku feroelektrického BaTiO3 byly rozpoznány doménové struktury s charakteristickým rozměrem 5 um, t. j. s rozměrem deset krát menším než byly charakteristické rozměry výstupní plochy sondy a čtyřicet krát menším než byla nejkratší vlnová délka použitého záření. V terahertzové spektrální oblasti jsme...cs_CZ
dc.description.abstractWe are reporting on a study of the near-field sensitivity and resolution of a metal-dielectric probe (MDP). The propagation of the electromagnetic field across the probe was studied experimentally by means of time-domain terahertz spectroscopy and numerically simulated by CST MicroWave Studio 2008. Several localised areas at the probe end facet were distinguished and showed to be sensitive to the local dielectric properties and local anisotropy of the sample. Contrast and sensitivity measurements were conducted in several configurations of a MDP; the results were confirmed by simulations. The acquired data were analysed by using singular value decomposition that enabled separating independent physical phenomena in the measured datasets and filtering external disturbances out of the signal. Independent components corresponding to the changes in the output terahertz pulse upon varying the probe-sample distance and reflecting the local anisotropy in a ferroelectric barium titanate (BaTiO3) crystal were extracted and identified. The domain structure with characteristic dimensions of about 5 um was resolved during imaging experiments on the ferroelectric BaTiO3 sample, i.e. the resolved structures were ten times smaller than the characteristic dimensions of the end facet of the probe and forty times smaller than...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectmicroscopy with subwavelength resolution and near-field imagingen_US
dc.subjectdielectric waveguidesen_US
dc.subjectterahertz and microwave radiationen_US
dc.subjectmikroskopie s rozlišením pod difrakčním limitemcs_CZ
dc.subjectzobrazování v blízkém polics_CZ
dc.subjectdielectrické vlnovodycs_CZ
dc.subjectterahertzové a mikrovlnné zářenícs_CZ
dc.titleDevelopment and applications of near-field imaging methods in the terahertz spectral domainen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-03-04
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId43613
dc.title.translatedVývoj a využití zobrazovacích metod v blízkém poli v terahertzové spektrální oblastics_CZ
dc.contributor.refereeFejfar, Antonín
dc.contributor.refereeAdam, Auréle J.L.
dc.identifier.aleph001292165
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineQuantum Optics and Optoelectronicsen_US
thesis.degree.disciplineKvantová optika a optoelektronikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKvantová optika a optoelektronikacs_CZ
uk.degree-discipline.enQuantum Optics and Optoelectronicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPředkládáme výsledky studia citlivosti a rozlišení kovově-dielektrických sond určených k zobrazování v blízkém poli. Šíření elektromagnetického pole sondou bylo experimentálně studováno pomocí časově rozlišené terahertzové spektroskopie a numericky modelováno v prostředí CST MicroWave Studio 2008. V blízkosti koncové plochy sondy bylo nalezeno několik zón citlivých na lokální dielektrické vlastnosti a lokální anizotropii vzorků. Byla provedena měření citlivosti a kontrastu v několika různých uspořádáních sondy a vzorků; výsledky byly potvrzeny numerickými simulacemi. Získaná data byla analyzována metodou singulárního rozkladu, která umožnila rozlišit nezávislé fyzikální jevy v měřených datech a oddělit vnější vlivy od užitečného signálu. Byly odděleny a rozpoznány nezávislé složky odpovídající charakteristickým změnám ve výstupním terahertzovém pulzu, například při změnách vzdálenosti sondy a vzorku, a při zkoumání lokální anisotropie feroelektrického krystalu titaničitanu barnatého (BaTiO3). V zobrazení vzorku feroelektrického BaTiO3 byly rozpoznány doménové struktury s charakteristickým rozměrem 5 um, t. j. s rozměrem deset krát menším než byly charakteristické rozměry výstupní plochy sondy a čtyřicet krát menším než byla nejkratší vlnová délka použitého záření. V terahertzové spektrální oblasti jsme...cs_CZ
uk.abstract.enWe are reporting on a study of the near-field sensitivity and resolution of a metal-dielectric probe (MDP). The propagation of the electromagnetic field across the probe was studied experimentally by means of time-domain terahertz spectroscopy and numerically simulated by CST MicroWave Studio 2008. Several localised areas at the probe end facet were distinguished and showed to be sensitive to the local dielectric properties and local anisotropy of the sample. Contrast and sensitivity measurements were conducted in several configurations of a MDP; the results were confirmed by simulations. The acquired data were analysed by using singular value decomposition that enabled separating independent physical phenomena in the measured datasets and filtering external disturbances out of the signal. Independent components corresponding to the changes in the output terahertz pulse upon varying the probe-sample distance and reflecting the local anisotropy in a ferroelectric barium titanate (BaTiO3) crystal were extracted and identified. The domain structure with characteristic dimensions of about 5 um was resolved during imaging experiments on the ferroelectric BaTiO3 sample, i.e. the resolved structures were ten times smaller than the characteristic dimensions of the end facet of the probe and forty times smaller than...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
uk.departmentExternal.nameFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.cs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV