Show simple item record

Fylogeneze a biogeografie neotropických a afrických říčních cichlid: využití multilokusových metod ke studiu evoluce
dc.contributor.advisorNovák, Jindřich
dc.creatorMusilová, Zuzana
dc.date.accessioned2019-05-03T16:52:34Z
dc.date.available2019-05-03T16:52:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34660
dc.description.abstractSummary: The thesis comprises from the introduction and five main parts: three of them are published papers, the rest two are manuscripts prepared for submitting to the scientific journals. The first two are published phylogenetic studies of the cichlasomatine cichlids based on (1) molecular characters, and (2) both morphological and molecular data with the description of a new genus Andinoacara. The third (3) is the already published description of the new species Andinoacara stalsbergi from Peru combining both morphological and phylogenetic approaches and including the detailed phylogeny of the genus Andinoacara. The next unpublished manuscript (4) is the more detailed comprehensive phylogeography of the two non-relative genera (including Andinoacaras) of the trans-Andean cichlids. Including all valid species from the majority of their distribution areas it was reconstructed the ancestral area of both genera in the Choco region, Colombia, and revealed the directions of their distribution spreading. The last (5) unpublished manuscript is the phylogeographical study of the cichlid genus Serranochromis from the headwaters of the totally unknown Central Angola. It showed several evidences of the faunal exchange among the adjacent river systems. Lastly, the thesis is supplemented by several appendices...en_US
dc.description.abstractSouhrn P edkládaná práce sestává z úvodu a p ti samostatných v deckých prací: t i z nich tvo í již publikované lánky, zbývající dv studie jsou p edstaveny ve form manuskript p ipravených k publikaci ve v deckých asopisech. První dv studie se zabývají fylogenezí neotropických cichlid tribu Cichlasomatini a jsou založeny (1) na molekulárních datech, a dále (2) na kombinaci morfologických a molekulárních dat. Výsledky t chto fylogenetických analýz posloužily jako podklad pro popis nového rodu jihoamerických cichlid Andinoacara. Následující (3) publikovaný popis nového druhu Andinoacara stalsbergi vyskytujícího se v Peru obsahuje krom morfologické diagnózy druhu také detailn jší molekulární fylogenezi (osm gen ) zam enou na rod Andinoacara. Jako tvrtá studie v po adí následuje nepublikovaný manuskript (4) obsahující fylogeografickou studii dvou nep íbuzných rod cichlid (jeden z nich je Andinoacara) z trans- Andské oblasti. Na základ analýzy rozsáhlého data setu zahrnující všechny platné druhy z kompletního areálu rozší ení byl zrekonstruován pravd podobný areál p edk dn šních cichlid v oblasti (tzv. Ancestral area). U obou rod studovaných nezávisle se prokázalo, že p vodní areál velmi pravd podobn zahrnoval oblast Choco v západní Kolumbii, a biogeografická analýza dále navrhla pravd podobné sm ry ší ení cichlid...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectNeotropycs_CZ
dc.subjectAndycs_CZ
dc.subjectS-DIVAcs_CZ
dc.subjectLagrangecs_CZ
dc.subjectcytochrome bcs_CZ
dc.subjectAndinoacaracs_CZ
dc.subjectHeroscs_CZ
dc.subjectichtyofaunacs_CZ
dc.subjectAfrikacs_CZ
dc.subjectcichlidycs_CZ
dc.subjectKwanzacs_CZ
dc.subjectvýměna fauncs_CZ
dc.subjectrybycs_CZ
dc.subjectCO1cs_CZ
dc.subjectNeotropicalen_US
dc.subjectAndesen_US
dc.subjectS-DIVAen_US
dc.subjectLagrangeen_US
dc.subjectcytochrome ben_US
dc.subjectAndinoacaraen_US
dc.subjectHerosen_US
dc.subjectichtyofaunaen_US
dc.subjectAfricaen_US
dc.subjectcichlidsen_US
dc.subjectKwanzaen_US
dc.subjectfaunal exchangeen_US
dc.subjectfishesen_US
dc.subjectCO1en_US
dc.titlePhylogeny and biogeography of Neotropical and African riverine cichlids: multilocus phylogenetic methods in the evolutionary studiesen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-02-23
dc.description.departmentDepartment of Zoologyen_US
dc.description.departmentKatedra zoologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId90775
dc.title.translatedFylogeneze a biogeografie neotropických a afrických říčních cichlid: využití multilokusových metod ke studiu evolucecs_CZ
dc.contributor.refereeBryja, Josef
dc.contributor.refereeReichard, Martin
dc.identifier.aleph001290287
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programZoologiecs_CZ
thesis.degree.programZoologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csZoologiecs_CZ
uk.degree-program.enZoologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csSouhrn P edkládaná práce sestává z úvodu a p ti samostatných v deckých prací: t i z nich tvo í již publikované lánky, zbývající dv studie jsou p edstaveny ve form manuskript p ipravených k publikaci ve v deckých asopisech. První dv studie se zabývají fylogenezí neotropických cichlid tribu Cichlasomatini a jsou založeny (1) na molekulárních datech, a dále (2) na kombinaci morfologických a molekulárních dat. Výsledky t chto fylogenetických analýz posloužily jako podklad pro popis nového rodu jihoamerických cichlid Andinoacara. Následující (3) publikovaný popis nového druhu Andinoacara stalsbergi vyskytujícího se v Peru obsahuje krom morfologické diagnózy druhu také detailn jší molekulární fylogenezi (osm gen ) zam enou na rod Andinoacara. Jako tvrtá studie v po adí následuje nepublikovaný manuskript (4) obsahující fylogeografickou studii dvou nep íbuzných rod cichlid (jeden z nich je Andinoacara) z trans- Andské oblasti. Na základ analýzy rozsáhlého data setu zahrnující všechny platné druhy z kompletního areálu rozší ení byl zrekonstruován pravd podobný areál p edk dn šních cichlid v oblasti (tzv. Ancestral area). U obou rod studovaných nezávisle se prokázalo, že p vodní areál velmi pravd podobn zahrnoval oblast Choco v západní Kolumbii, a biogeografická analýza dále navrhla pravd podobné sm ry ší ení cichlid...cs_CZ
uk.abstract.enSummary: The thesis comprises from the introduction and five main parts: three of them are published papers, the rest two are manuscripts prepared for submitting to the scientific journals. The first two are published phylogenetic studies of the cichlasomatine cichlids based on (1) molecular characters, and (2) both morphological and molecular data with the description of a new genus Andinoacara. The third (3) is the already published description of the new species Andinoacara stalsbergi from Peru combining both morphological and phylogenetic approaches and including the detailed phylogeny of the genus Andinoacara. The next unpublished manuscript (4) is the more detailed comprehensive phylogeography of the two non-relative genera (including Andinoacaras) of the trans-Andean cichlids. Including all valid species from the majority of their distribution areas it was reconstructed the ancestral area of both genera in the Choco region, Colombia, and revealed the directions of their distribution spreading. The last (5) unpublished manuscript is the phylogeographical study of the cichlid genus Serranochromis from the headwaters of the totally unknown Central Angola. It showed several evidences of the faunal exchange among the adjacent river systems. Lastly, the thesis is supplemented by several appendices...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV