Show simple item record

Euthanasia (in terms of some European countries - comparison)
dc.contributor.advisorCísařová, Dagmar
dc.creatorMatuchová, Helena
dc.date.accessioned2017-04-27T04:34:09Z
dc.date.available2017-04-27T04:34:09Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34312
dc.description.abstractShrnutí Euthanasie je a stále bude žhavým tématem vzbuzujícím vášnivé debaty, jak mezi laiky, tak i odbornou veřejností. Účelem mé diplomové práce je poskytnout čtenáři informace o euthanasii a přehled právních úprav věnujících se problematice euthanasie ve vybraných zemích. V úvodu je nastíněna problematika euthanasie. Druhá kapitola je věnována objasnění obsahu pojmu euthanasie, jenž pochází z řečtiny, jde o sousloví slov "eu" znamenající dobrá a slova "thanatos" znamenající smrt, tedy "dobrá smrt", někdy se také můžeme setkat s volnějším překladem euthanasie jako krásné smrti. Obsah pojmu euthanasie se v průběhu historie měnil. Dnes chápeme euthanasii jako jednání, kterým jedna osoba úmyslně ukončí život druhé osobě na její vlastní žádost s úmyslem ukončit její utrpení. V podkapitole jsou uvedeny a definovány formy euthanasie, zejména aktivní a pasivní. Třetí kapitola pojednává o postoji Evropské unie k euthanasii. Žádný právní předpis Evropské unie výslovně euthanasii neřeší. Zdravotní politika v zásadě spadá do kompetence vlád členských států. A každý členský stát má svůj vlastní postoj k problematice euthanasie. V této kapitole se zmiňuji i o Radě Evropy, přestože není institucí Evropské unie a o jejich doporučeních. Je zde rozebrán i rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2002 ve věci...cs_CZ
dc.description.abstractRésumé Euthanasia is and always will be a hot topic of very heated debate among both non specialists and experts. The purpose of my thesis is to provide the reader with information about euthanasia and a list of rules dealing with the issue of euthanasia in selected countries. The introduction outlines the problems of euthanasia. The second chapter is devoted to clarifying the content of the notion of euthanasia, which comes from the Greek word for the phrase, "eu" meaning good and "thanatos" meaning death, a "good death", sometimes we can also meet the looser translation of euthanasia as a beautiful death. The content of the notion of euthanasia in the course of history changed. Today we see euthanasia as an act which one person intentionally ends the life of another person's own request with the intent to end her suffering. In the chapter are identified and defined forms of euthanasia, especially active and passive. The third chapter deals with the European Union's attitude to euthanasia. No law of the European Union explicitly addressed the euthanasia. Health policy in principle falls within the competence of national governments. And every Member State has its own position on the issue of euthanasia. In this chapter, I mention the idea and recommendations of the Council of Europe, though it isn't the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjecteuthanasiecs_CZ
dc.subjectprávní úprava euthanasiecs_CZ
dc.subjectdůstojná smrtcs_CZ
dc.subjectasistovaná sebevraždacs_CZ
dc.subjecteuthanasiaen_US
dc.subjectlegal regulation of euthanasiaen_US
dc.subjectdeath with dignityen_US
dc.subjectassisted suicideen_US
dc.titleEuthanasie (z hlediska některých evropských zemí - srovnání)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-03-02
dc.description.departmentCentre for Medical Lawen_US
dc.description.departmentCentrum zdravotnického právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId67131
dc.title.translatedEuthanasia (in terms of some European countries - comparison)en_US
dc.contributor.refereeSovová, Olga
dc.identifier.aleph001291863
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Centrum zdravotnického právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Centre for Medical Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Euthanasie je a stále bude žhavým tématem vzbuzujícím vášnivé debaty, jak mezi laiky, tak i odbornou veřejností. Účelem mé diplomové práce je poskytnout čtenáři informace o euthanasii a přehled právních úprav věnujících se problematice euthanasie ve vybraných zemích. V úvodu je nastíněna problematika euthanasie. Druhá kapitola je věnována objasnění obsahu pojmu euthanasie, jenž pochází z řečtiny, jde o sousloví slov "eu" znamenající dobrá a slova "thanatos" znamenající smrt, tedy "dobrá smrt", někdy se také můžeme setkat s volnějším překladem euthanasie jako krásné smrti. Obsah pojmu euthanasie se v průběhu historie měnil. Dnes chápeme euthanasii jako jednání, kterým jedna osoba úmyslně ukončí život druhé osobě na její vlastní žádost s úmyslem ukončit její utrpení. V podkapitole jsou uvedeny a definovány formy euthanasie, zejména aktivní a pasivní. Třetí kapitola pojednává o postoji Evropské unie k euthanasii. Žádný právní předpis Evropské unie výslovně euthanasii neřeší. Zdravotní politika v zásadě spadá do kompetence vlád členských států. A každý členský stát má svůj vlastní postoj k problematice euthanasie. V této kapitole se zmiňuji i o Radě Evropy, přestože není institucí Evropské unie a o jejich doporučeních. Je zde rozebrán i rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2002 ve věci...cs_CZ
uk.abstract.enRésumé Euthanasia is and always will be a hot topic of very heated debate among both non specialists and experts. The purpose of my thesis is to provide the reader with information about euthanasia and a list of rules dealing with the issue of euthanasia in selected countries. The introduction outlines the problems of euthanasia. The second chapter is devoted to clarifying the content of the notion of euthanasia, which comes from the Greek word for the phrase, "eu" meaning good and "thanatos" meaning death, a "good death", sometimes we can also meet the looser translation of euthanasia as a beautiful death. The content of the notion of euthanasia in the course of history changed. Today we see euthanasia as an act which one person intentionally ends the life of another person's own request with the intent to end her suffering. In the chapter are identified and defined forms of euthanasia, especially active and passive. The third chapter deals with the European Union's attitude to euthanasia. No law of the European Union explicitly addressed the euthanasia. Health policy in principle falls within the competence of national governments. And every Member State has its own position on the issue of euthanasia. In this chapter, I mention the idea and recommendations of the Council of Europe, though it isn't the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Centrum zdravotnického právacs_CZ
dc.identifier.lisID990012918630106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV