Show simple item record

Care Allowance as a Financial Instrument for Social Services in the Czech Republic
dc.contributor.advisorČabanová, Bohumila
dc.creatorFárová, Věra
dc.date.accessioned2020-08-21T20:00:42Z
dc.date.available2020-08-21T20:00:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34304
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou financování sociálních služeb využitím nástroje sociální politiky, příspěvku na péči. Potřeba dostupných a kvalitních sociálních služeb pro seniory vyplývá z prognóz demografického vývoje stárnutí populace a je neustále předmětem zájmu sociální politiky, která přináší nové nástroje v řešení sociální ochrany nesoběstačných osob. Vymezení veřejně politického problému je založeno na studiu a analýze dostupných zdrojů dat, odkazující na zjištění, že příspěvek na péči není (oproti záměru zákona) dostatečně využíván jako jeden ze zdrojů financování činností poskytovatelů sociálních služeb. Práce se opírá o poznatky, které přináší teorie sociálního začleňování jako prevence sociálního vyloučení osob z důvodu snížené soběstačnosti a teorie kvality života, podle níž je pro jedince nezbytné zajištění každodenních potřeb; dále se zaměřuje na koncept sociální ochrany osob ve významných veřejně politických dokumentech. Empirická část práce se zabývá zásadními změnami v koncepci příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dopadem těchto změn na příjemce příspěvku na péči, poskytovatele neformální péče a institucionálních sociálních služeb. Analyzuje záznamy veřejné správy a výstupy primárního výzkumu mezi vybranými respondenty (příjemci příspěvku na péči,...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with problems of financing social service and with using care allowance as an instrument of social policy. The need for affordable and quality social services for the elderly results from prognosis of the demographic trends of aging population and it is always of interest to social policy that tincludes new tools in addressing social protection to people who depend on additional care. Determination of the public policy problem is based on a study and an analysis of available data, referring to the finding that the care allowance is not (as opposed to the intention of the law), used sufficiently as one of the sources of financing social service providers. My thesis is based on findings, which brings a theory of social inclusions as the prevention of a social exclusion of people because of a reduced self-sufficiency and a theory of a quality of life under which is necessary to ensure individual's everyday needs; later it focuses on a concept of a social protection of people in important public policy documents. The research deals with fundamental changes in the concept of the care allowance under the law No. 108/2006 Coll. on social services and the impact of these changes on the recipients of care, informal care providers and institutional social services. It analyzes public records and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectSocial-service worken_US
dc.subjectsocial servicesen_US
dc.subjectcare allowanceen_US
dc.subjectperson dependent on care of other personen_US
dc.subjectsocial services provideren_US
dc.subjectSociální péčecs_CZ
dc.subjectsociální službycs_CZ
dc.subjectpříspěvek na péčics_CZ
dc.subjectosoba závislá na péči jiné osobycs_CZ
dc.subjectposkytovatel sociální službycs_CZ
dc.titlePříspěvek na péči jako nástroj financování sociálních služeb v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-02-03
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId102978
dc.title.translatedCare Allowance as a Financial Instrument for Social Services in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeKotrusová, Miriam
dc.identifier.aleph001286323
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.programSociologyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou financování sociálních služeb využitím nástroje sociální politiky, příspěvku na péči. Potřeba dostupných a kvalitních sociálních služeb pro seniory vyplývá z prognóz demografického vývoje stárnutí populace a je neustále předmětem zájmu sociální politiky, která přináší nové nástroje v řešení sociální ochrany nesoběstačných osob. Vymezení veřejně politického problému je založeno na studiu a analýze dostupných zdrojů dat, odkazující na zjištění, že příspěvek na péči není (oproti záměru zákona) dostatečně využíván jako jeden ze zdrojů financování činností poskytovatelů sociálních služeb. Práce se opírá o poznatky, které přináší teorie sociálního začleňování jako prevence sociálního vyloučení osob z důvodu snížené soběstačnosti a teorie kvality života, podle níž je pro jedince nezbytné zajištění každodenních potřeb; dále se zaměřuje na koncept sociální ochrany osob ve významných veřejně politických dokumentech. Empirická část práce se zabývá zásadními změnami v koncepci příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dopadem těchto změn na příjemce příspěvku na péči, poskytovatele neformální péče a institucionálních sociálních služeb. Analyzuje záznamy veřejné správy a výstupy primárního výzkumu mezi vybranými respondenty (příjemci příspěvku na péči,...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with problems of financing social service and with using care allowance as an instrument of social policy. The need for affordable and quality social services for the elderly results from prognosis of the demographic trends of aging population and it is always of interest to social policy that tincludes new tools in addressing social protection to people who depend on additional care. Determination of the public policy problem is based on a study and an analysis of available data, referring to the finding that the care allowance is not (as opposed to the intention of the law), used sufficiently as one of the sources of financing social service providers. My thesis is based on findings, which brings a theory of social inclusions as the prevention of a social exclusion of people because of a reduced self-sufficiency and a theory of a quality of life under which is necessary to ensure individual's everyday needs; later it focuses on a concept of a social protection of people in important public policy documents. The research deals with fundamental changes in the concept of the care allowance under the law No. 108/2006 Coll. on social services and the impact of these changes on the recipients of care, informal care providers and institutional social services. It analyzes public records and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV