Show simple item record

Possible ways of improving financial literacy of citizens by the non-profit sector
dc.contributor.advisorKotrusová, Miriam
dc.creatorSkuhrová, Petra
dc.date.accessioned2020-08-21T22:39:31Z
dc.date.available2020-08-21T22:39:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34152
dc.description.abstractNázev mé diplomové práce je "Možnosti neziskového sektoru v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů". Cílem diplomové práce je analýza a hodnocení činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů. Zároveň se zaměřuje na vzájemné vztahy státu, ziskového a neziskového sektoru v oblasti finančního vzdělávání. Svoji práci jsem rozčlenila do šest kapitol. V první kapitole jsem vymezila výzkumný problém, stanovila cíle práce a definovala výzkumné otázky. Ve druhé kapitole jsem se věnovala metodologii a charakteristice zdrojů dat. Pro účely této práce jsem vybrala polostandardizovaný rozhovor, analýzu aktérů a analýzu dokumentů. V druhé části kapitoly jsem vytvořila přehled zdrojů dat, ze kterých jsem při psaní práce čerpala. Při psaní své práce jsem vycházela z teorie "trojúhelníku" trhu, státu a občanského sektoru, konceptu sociální odpovědnosti a předností a selhání neziskového sektoru. Nejprve jsem se zaměřila na politiku státu v oblasti zvyšování finanční gramotnost občanů. Dospěla jsem k závěrům, že první kroky státu v této oblasti lze vysledovat o roku 2005, kdy nabyl účinnosti první strategický dokument. Stát prostřednictvím svých subjektů vydal další strategické dokumenty, také se snaží o naplňování doporučení Evropské komise. V těchto strategických...cs_CZ
dc.description.abstractThe title of my thesis is "The potential of non-profit organizations in increasing the financial literacy of citizens". The goal of my thesis is to analyze and evaluate the activity of non-profit organizations in increasing the financial literacy of citizens. It is also focusing on the relation between the government, the for-profit and the non-profit sector in the field of financial literacy. I divided my thesis into six chapters. In the first chapter I defined the research problem, set the goals of my thesis and defined the research questions. In the second chapter I focused on the methodology and the definition of my information resources. For the purpose of this thesis I chose the semi-standardized interview, the analysis of participants and the analysis of documents. In the second part of this chapter I made the review of the information resources which I used for this thesis. My thesis is based on the theory of "the triangle" of the market, the government and the civil society, the concept of the social accounting and the benefits and failures of the non-profit sector. First I focused on the government policy in the field of increasing the financial literacy of citizens. I found out that the first steps the government made in this field were done in the year 2005 when the first strategy...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectfinanční vzdělávánícs_CZ
dc.subjectfinanční gramotnostcs_CZ
dc.subjectziskový sektorcs_CZ
dc.subjectneziskový sektorcs_CZ
dc.subjectstátcs_CZ
dc.subjectspoluprácecs_CZ
dc.subjectfinancial educationen_US
dc.subjectfinancial literacyen_US
dc.subjectprofit sectoren_US
dc.subjectnon-profit sectoren_US
dc.subjectstateen_US
dc.subjectcooperationen_US
dc.titleMožnosti neziskového sektoru v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-23
dc.description.departmentDepartment of Public and Social Policyen_US
dc.description.departmentKatedra veřejné a sociální politikycs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId105212
dc.title.translatedPossible ways of improving financial literacy of citizens by the non-profit sectoren_US
dc.contributor.refereeVychová, Helena
dc.identifier.aleph001381730
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVeřejná a sociální politikacs_CZ
thesis.degree.disciplinePublic and Social Policyen_US
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Public and Social Policyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csVeřejná a sociální politikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPublic and Social Policyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNázev mé diplomové práce je "Možnosti neziskového sektoru v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů". Cílem diplomové práce je analýza a hodnocení činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti zvyšování finanční gramotnosti občanů. Zároveň se zaměřuje na vzájemné vztahy státu, ziskového a neziskového sektoru v oblasti finančního vzdělávání. Svoji práci jsem rozčlenila do šest kapitol. V první kapitole jsem vymezila výzkumný problém, stanovila cíle práce a definovala výzkumné otázky. Ve druhé kapitole jsem se věnovala metodologii a charakteristice zdrojů dat. Pro účely této práce jsem vybrala polostandardizovaný rozhovor, analýzu aktérů a analýzu dokumentů. V druhé části kapitoly jsem vytvořila přehled zdrojů dat, ze kterých jsem při psaní práce čerpala. Při psaní své práce jsem vycházela z teorie "trojúhelníku" trhu, státu a občanského sektoru, konceptu sociální odpovědnosti a předností a selhání neziskového sektoru. Nejprve jsem se zaměřila na politiku státu v oblasti zvyšování finanční gramotnost občanů. Dospěla jsem k závěrům, že první kroky státu v této oblasti lze vysledovat o roku 2005, kdy nabyl účinnosti první strategický dokument. Stát prostřednictvím svých subjektů vydal další strategické dokumenty, také se snaží o naplňování doporučení Evropské komise. V těchto strategických...cs_CZ
uk.abstract.enThe title of my thesis is "The potential of non-profit organizations in increasing the financial literacy of citizens". The goal of my thesis is to analyze and evaluate the activity of non-profit organizations in increasing the financial literacy of citizens. It is also focusing on the relation between the government, the for-profit and the non-profit sector in the field of financial literacy. I divided my thesis into six chapters. In the first chapter I defined the research problem, set the goals of my thesis and defined the research questions. In the second chapter I focused on the methodology and the definition of my information resources. For the purpose of this thesis I chose the semi-standardized interview, the analysis of participants and the analysis of documents. In the second part of this chapter I made the review of the information resources which I used for this thesis. My thesis is based on the theory of "the triangle" of the market, the government and the civil society, the concept of the social accounting and the benefits and failures of the non-profit sector. First I focused on the government policy in the field of increasing the financial literacy of citizens. I found out that the first steps the government made in this field were done in the year 2005 when the first strategy...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990013817300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV