Show simple item record

European dimension in edcuation as an instrument of european citizenship development
dc.contributor.advisorSoukup, Petr
dc.creatorKřečková, Simona
dc.date.accessioned2020-08-24T16:34:51Z
dc.date.available2020-08-24T16:34:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34100
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vznik, vývoj, obsah a p edevším smysl evropské dimenze ve vzd lávání s d razem na rozvoj evropského ob anství. Teoretická ást práce sleduje, jak se prom nilo chápání ob anství v druhé polovin 20. století a v nuje pozornost vývoji a formálnímu vzniku evropského ob anství. Klí ová ást práce je zam ena na legislativní proces zavád ní evropské dimenze do koncep ních materiál na úrovni íslušných evropských institucí a p edstavuje základní teoretické poznatky, jež se k tomuto procesu váží. Pozornost je p itom v nována takovým aspekt m evropské dimenze, které svým obsahem a zam ením napomáhají rozvíjet p íslušné kompetence související s evropským ob anstvím. P edstaven je rovn ž nástin integrace evropské dimenze do eského národního kurikula. Obsah empirické ásti práce je v nován analýze reálných ob anských znalostí, postoj a aktivit eských 14letých žák , jejímž cílem je zjistit, nakolik se u t chto žák da í rozvíjet vybrané kompetence související s evropským ob anstvím a jakou úlohu v tomto ohledu hraje škola, kterou navšt vují.cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to examine the formation, evolution, content and especially the purpose of the European dimension in education with an emphasis on the European citizenship development. The theoretical part of the paper focuses on the transformation in understanding of the concept of citizenship during the second half of the 20th century and on the development and formal establishment of the European citizenship. The key part of the paper focuses on the legislative process of integrating the European dimension into the strategic documents on the European level and introduces the main theoretical approaches to this process. The paper analyzes the aspects of the European dimension which helps to develop relevant competences related to the European citizenship. It also examines the integration of the European dimension into the Czech national curriculum. The empirical part of the paper is dedicated to an analysis of the 14 years old students' actual civic knowledge, attitudes and activities that reveals the extent of their civic competences related to the European citizenship and the role of the school they attend.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectobčanstvícs_CZ
dc.subjectEvropská uniecs_CZ
dc.subjectvýchova k občanstvícs_CZ
dc.subjectcititizenshipen_US
dc.subjectEuropean unionen_US
dc.subjectcivic and citizenship educationen_US
dc.titleEvropská dimenze ve vzdělávání jako nástroj rozvoje evropského občanacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-21
dc.description.departmentDepartment of Sociologyen_US
dc.description.departmentKatedra sociologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId105279
dc.title.translatedEuropean dimension in edcuation as an instrument of european citizenship developmenten_US
dc.contributor.refereeKuchař, Pavel
dc.identifier.aleph001384420
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociologyen_US
thesis.degree.disciplineSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologiecs_CZ
thesis.degree.programSociologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enSociologyen_US
uk.degree-program.csSociologiecs_CZ
uk.degree-program.enSociologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vznik, vývoj, obsah a p edevším smysl evropské dimenze ve vzd lávání s d razem na rozvoj evropského ob anství. Teoretická ást práce sleduje, jak se prom nilo chápání ob anství v druhé polovin 20. století a v nuje pozornost vývoji a formálnímu vzniku evropského ob anství. Klí ová ást práce je zam ena na legislativní proces zavád ní evropské dimenze do koncep ních materiál na úrovni íslušných evropských institucí a p edstavuje základní teoretické poznatky, jež se k tomuto procesu váží. Pozornost je p itom v nována takovým aspekt m evropské dimenze, které svým obsahem a zam ením napomáhají rozvíjet p íslušné kompetence související s evropským ob anstvím. P edstaven je rovn ž nástin integrace evropské dimenze do eského národního kurikula. Obsah empirické ásti práce je v nován analýze reálných ob anských znalostí, postoj a aktivit eských 14letých žák , jejímž cílem je zjistit, nakolik se u t chto žák da í rozvíjet vybrané kompetence související s evropským ob anstvím a jakou úlohu v tomto ohledu hraje škola, kterou navšt vují.cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the diploma thesis is to examine the formation, evolution, content and especially the purpose of the European dimension in education with an emphasis on the European citizenship development. The theoretical part of the paper focuses on the transformation in understanding of the concept of citizenship during the second half of the 20th century and on the development and formal establishment of the European citizenship. The key part of the paper focuses on the legislative process of integrating the European dimension into the strategic documents on the European level and introduces the main theoretical approaches to this process. The paper analyzes the aspects of the European dimension which helps to develop relevant competences related to the European citizenship. It also examines the integration of the European dimension into the Czech national curriculum. The empirical part of the paper is dedicated to an analysis of the 14 years old students' actual civic knowledge, attitudes and activities that reveals the extent of their civic competences related to the European citizenship and the role of the school they attend.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra sociologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV