Show simple item record

Financial collateral
dc.contributor.advisorČech, Petr
dc.creatorPodpěra, Dan
dc.date.accessioned2017-04-26T22:51:59Z
dc.date.available2017-04-26T22:51:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/33048
dc.description.abstractNÁZEV Finanční zajištění ANOTACE Předložená diplomová práce se zabývá finančním zajištěním, tedy jedním ze způsobu zajištění závazku, který je upraven ustanovením § 323a a následujícími zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V celé práci se jednak zevrubně zbývám popisem výše uvedeného právního institutu, finančního zajištění, v podobě jakou mu dává v současnosti platná a účinná právní úprava v České republice. Zabývám se tedy pojetím finančního zajištění v našem právním řádu, původem tohoto právního institutu, jeho zařazením do právního řádu České republiky a vymezuji základní pojmy nezbytné ke studiu této části obchodního práva České republiky. Dále se zabývám výkladovými a interpretačními problémy finančního zajištění, a to jak ve světle právní úpravy Evropské Unie, která je zjednodušeně řečeno předlohou naší právní úpravy finančního zjištění, tak z pohledu našich předních právních odborníků, kteří se finančním zajištěním zabývali v odborných publikacích, zejména v komentářích k obchodnímu zákoníku, a v článcích uveřejněných v odborných periodikách. Významnou část této práce věnuji také nově připravovanému zákonu o finančním zajištění a zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění. Oba tyto uvedené návrhy právních předpisů se v současné...cs_CZ
dc.description.abstractTitle Financial Security ANNOTATION The diploma work presented deals with financial security, i.e. with one of the methods of securing an obligation, as set out under the provision of Section 323a et seq. of Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended. In the work as a whole, I deal in detail, on the one hand, with description of the above- mentioned legal institution, financial security, in the form ascribed to it presently by the valid and effective legal regulations in the Czech Republic. Thus, I deal with the concept of financial security in our system of law, origin of the legal institution and its inclusion in the system of law of the Czech Republic, while defining the fundamental notions being necessary to study this part of the commercial law of the Czech Republic. Further, I address explanatory and interpretation problems of financial security, both in the light of the European Union's legal regulations, which are, if simplifying, a template for our legal regulations concerning financial security, and from the point of view of our reputable law specialists, who dealt with financial security in specialised publications, in particular in their commentaries on the Commercial Code, and in articles published in professional periodicals. Also I devote a significant part of this work to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectZajištění závazkucs_CZ
dc.subjectfinanční zajištěnícs_CZ
dc.subjectfinanční kolaterálcs_CZ
dc.subjectSecuring an obligationen_US
dc.subjectfinancial securityen_US
dc.subjectfinancial collateralen_US
dc.subjectsecurity by the right of lien to a financial collateralen_US
dc.subjectsecurity transfer of a financial collateralen_US
dc.titleFinanční zajištěnícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-01-26
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81515
dc.title.translatedFinancial collateralen_US
dc.contributor.refereePlíva, Stanislav
dc.identifier.aleph001299350
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csNÁZEV Finanční zajištění ANOTACE Předložená diplomová práce se zabývá finančním zajištěním, tedy jedním ze způsobu zajištění závazku, který je upraven ustanovením § 323a a následujícími zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V celé práci se jednak zevrubně zbývám popisem výše uvedeného právního institutu, finančního zajištění, v podobě jakou mu dává v současnosti platná a účinná právní úprava v České republice. Zabývám se tedy pojetím finančního zajištění v našem právním řádu, původem tohoto právního institutu, jeho zařazením do právního řádu České republiky a vymezuji základní pojmy nezbytné ke studiu této části obchodního práva České republiky. Dále se zabývám výkladovými a interpretačními problémy finančního zajištění, a to jak ve světle právní úpravy Evropské Unie, která je zjednodušeně řečeno předlohou naší právní úpravy finančního zjištění, tak z pohledu našich předních právních odborníků, kteří se finančním zajištěním zabývali v odborných publikacích, zejména v komentářích k obchodnímu zákoníku, a v článcích uveřejněných v odborných periodikách. Významnou část této práce věnuji také nově připravovanému zákonu o finančním zajištění a zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění. Oba tyto uvedené návrhy právních předpisů se v současné...cs_CZ
uk.abstract.enTitle Financial Security ANNOTATION The diploma work presented deals with financial security, i.e. with one of the methods of securing an obligation, as set out under the provision of Section 323a et seq. of Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended. In the work as a whole, I deal in detail, on the one hand, with description of the above- mentioned legal institution, financial security, in the form ascribed to it presently by the valid and effective legal regulations in the Czech Republic. Thus, I deal with the concept of financial security in our system of law, origin of the legal institution and its inclusion in the system of law of the Czech Republic, while defining the fundamental notions being necessary to study this part of the commercial law of the Czech Republic. Further, I address explanatory and interpretation problems of financial security, both in the light of the European Union's legal regulations, which are, if simplifying, a template for our legal regulations concerning financial security, and from the point of view of our reputable law specialists, who dealt with financial security in specialised publications, in particular in their commentaries on the Commercial Code, and in articles published in professional periodicals. Also I devote a significant part of this work to the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990012993500106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV