Show simple item record

Education for Citizenship and Environmental Education in the Secondary and High School
dc.contributor.advisorHavlínová, Ivana
dc.creatorToužimská, Zuzana
dc.date.accessioned2017-04-26T22:45:02Z
dc.date.available2017-04-26T22:45:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/33015
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá environmentální výchovou mládeže a jejím významem pro přechod společnosti k trvale udržitelnému životu. Zdůrazňuje nutnost proniknout k jádru problému, kterým je citové odcizení současného člověka od přírody a životního prostředí. V teoretické části dokazuje existenci mnoha různých přístupů ke světu a možnost přiklonit se k tomu méně sebestřednému a více šetrnému. Dále předkládá východiska environmentální výchovy, její vývoj a především pak její trendy, které odrážejí dnes uvědomovanou potřebu zaměřit se na environmentální sensitivitu a osobní odpovědnost každého jedince. Ukazuje, že obě oblasti je možné rozvíjet v rámci občanských a společenskovědních předmětů, které pro začlenění environmentální výchovy poskytují značný prostor. Právě tyto předměty totiž zdůrazňují potřebu vychovávat studenta tak, aby si osvojil kompetence k tomu být odpovědným občanem společnosti i ohleduplným obyvatelem této krásné planety. Praktická část práce proto navrhuje konkrétní způsoby začlenění environmentální výchovy do občanských a společenskovědních předmětů, tak, aby vedly studenty k trvale udržitelnému životu ve společnosti i v celku našeho životního prostředí. Klíčová slova: hodnota života, ekologická krize, antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus, trvale udržitelný rozvoj,...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the environmental education of young people and it highlights its importance for the transfer towards the sustainable society. It emphasizes the need to get into the core of the problem, which is the emotional alienation of present-day people from the nature and environment. In the theoretical part it proves the existence of many various attitudes towards the world and the possibility of environmental education to bring students to those less self-centred and more considerate. It then presents the basis of environmental education, its development and mainly its trends reflecting today's need to focus on environmental sensitivity and personal responsibility of each individual. It shows that both areas are possible to cultivate in lessons of civics and social sciences, which provide significant space for the integration of environmental education. These subjects stress the need to educate students in the way which would help them to acquire skills of both responsible citizens of the society and considerate inhabitants of this beautiful planet. The practical part therefore suggests concrete ways for integration of environmental education into the subjects of civics and social sciences which would lead students towards sustainable living in the society and in the whole of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecthodnota životacs_CZ
dc.subjectekologická krizecs_CZ
dc.subjectantropocentrismuscs_CZ
dc.subjectbiocentrismuscs_CZ
dc.subjectekocentrismuscs_CZ
dc.subjecttrvale udržitelný rozvojcs_CZ
dc.subjecttrvale udržitelný životcs_CZ
dc.subjectochrana přírodycs_CZ
dc.subjectenvironmentální gramotnostcs_CZ
dc.subjectenvironmentální výchovacs_CZ
dc.subjectenvironmentální senzitivitacs_CZ
dc.subjectvýchova k občanstvícs_CZ
dc.subjectvalue of lifeen_US
dc.subjectecological crisisen_US
dc.subjectanthropocentrismen_US
dc.subjectbiocentrismen_US
dc.subjectecocentrismen_US
dc.subjectsustainable developmenten_US
dc.subjectsustainable livingen_US
dc.subjectnature conservationen_US
dc.subjectenvironmental literacyen_US
dc.subjectenvironmental educationen_US
dc.subjectenvironmental sensitivityen_US
dc.subjecteducation for citizenshipen_US
dc.titleVýchova k občanství a environmentální výchova na základní a střední školecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-01-17
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId97869
dc.title.translatedEducation for Citizenship and Environmental Education in the Secondary and High Schoolen_US
dc.contributor.refereeJirásková, Věra
dc.identifier.aleph001283547
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Social Sciensesen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Social Sciensesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá environmentální výchovou mládeže a jejím významem pro přechod společnosti k trvale udržitelnému životu. Zdůrazňuje nutnost proniknout k jádru problému, kterým je citové odcizení současného člověka od přírody a životního prostředí. V teoretické části dokazuje existenci mnoha různých přístupů ke světu a možnost přiklonit se k tomu méně sebestřednému a více šetrnému. Dále předkládá východiska environmentální výchovy, její vývoj a především pak její trendy, které odrážejí dnes uvědomovanou potřebu zaměřit se na environmentální sensitivitu a osobní odpovědnost každého jedince. Ukazuje, že obě oblasti je možné rozvíjet v rámci občanských a společenskovědních předmětů, které pro začlenění environmentální výchovy poskytují značný prostor. Právě tyto předměty totiž zdůrazňují potřebu vychovávat studenta tak, aby si osvojil kompetence k tomu být odpovědným občanem společnosti i ohleduplným obyvatelem této krásné planety. Praktická část práce proto navrhuje konkrétní způsoby začlenění environmentální výchovy do občanských a společenskovědních předmětů, tak, aby vedly studenty k trvale udržitelnému životu ve společnosti i v celku našeho životního prostředí. Klíčová slova: hodnota života, ekologická krize, antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus, trvale udržitelný rozvoj,...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the environmental education of young people and it highlights its importance for the transfer towards the sustainable society. It emphasizes the need to get into the core of the problem, which is the emotional alienation of present-day people from the nature and environment. In the theoretical part it proves the existence of many various attitudes towards the world and the possibility of environmental education to bring students to those less self-centred and more considerate. It then presents the basis of environmental education, its development and mainly its trends reflecting today's need to focus on environmental sensitivity and personal responsibility of each individual. It shows that both areas are possible to cultivate in lessons of civics and social sciences, which provide significant space for the integration of environmental education. These subjects stress the need to educate students in the way which would help them to acquire skills of both responsible citizens of the society and considerate inhabitants of this beautiful planet. The practical part therefore suggests concrete ways for integration of environmental education into the subjects of civics and social sciences which would lead students towards sustainable living in the society and in the whole of...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV