Show simple item record

Studium vazeb mezi biogenními emisemi VOC a koncentracemi přízemního ozonu
dc.creatorZemánková, Kateřina
dc.date.accessioned2021-05-19T14:30:19Z
dc.date.available2021-05-19T14:30:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32901
dc.description.abstractTitle of dissertation: Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone Kateřina Zemánková, 2010 Dissertation directed by: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Dept. of Meteorology and Environment Protection, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Presented work focuses on influence of volatile organic compounds from biogenic sources on concentration of tropospheric ozone. Volatile organic compounds (VOC) play an important role in the tropospheric chemical system. Together with oxides of nitrogen they form two major components of reactions leading to low-level ozone formation. Volatile organic compounds are emitted into the atmosphere from an- thropogenic as well as from biogenic sources. In global, VOCs from natural sources are approximately ten times higher in magnitude than those of anthropogenic origin. Biogenic VOCs are emitted from various sources among which the forest ecosystems predominate. Group of VOCs of natural origin comprises wide range of chemical com- pounds. Those emitted in highest concentrations are isoprene and group of monoter- penes. Emissions of biogenic VOCs from the area of the Czech Republic have been es- timated based on the high resolution land cover data giving detailed information of sigle tree species...en_US
dc.description.abstractNázev disertační práce: Studium vazeb mezi biogenními emisemi VOC a koncentracemi přízemního ozonu Kateřina Zemánková, 2010 Školitel: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Katedra meteorologie a ochrany prostředí, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Prezentovaná práce se zabývá studiem vlivu těkavých organických látek emito- vaných z biogenních zdrojů na koncentraci přízemního ozonu. Těkavé organické látky (VOC) hrají důležitou roli v chemickém systému troposféry. Společně s oxidy dusíku tvoří dvě hlavní složky chemických reakcí, které vedou ke vzniku přízemního ozonu. Těkavé organické látky jsou do atmosféry vypouštěny jak z antropogenních, tak z přírodních zdrojů. V globálním měřítku je podíl VOC z biogenních zdrojů na celkovém množství těchto látek v ovzduší až desetkrát vyšší než podíl VOC antro- pogenního původu. Biogenní VOC jsou vypouštěny z různých zdrojů, přičemž nej- významnějšími z nich jsou lesní ekosystémy. Do skupiny biogenních VOC patří široká škála chemických látek mezi nimiž co do emitovaného množství dominují isopren a monoterpeny. Emise biogenních VOC v oblasti České republiky byly odhadnuty na základě de- tailních map rostlinného porostu s vysokým prostorovým rozlišením. Emisní faktory pěti druhů stromů nejčastěji se vyskytujících na území ČR byly naměřeny v...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectvolatile organic compoundsen_US
dc.subjectemissionen_US
dc.subjectbiogenicen_US
dc.subjectathropogenicen_US
dc.subjectmodelen_US
dc.subjectsurface ozoneen_US
dc.subjecttěkavé organické látkycs_CZ
dc.subjectemisecs_CZ
dc.subjectbiogennícs_CZ
dc.subjectatropogennícs_CZ
dc.subjectmodelcs_CZ
dc.subjectpřízemní ozoncs_CZ
dc.titleStudy of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozoneen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-11-29
dc.description.departmentDepartment of Atmospheric Physicsen_US
dc.description.departmentKatedra fyziky atmosférycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId96992
dc.title.translatedStudium vazeb mezi biogenními emisemi VOC a koncentracemi přízemního ozonucs_CZ
dc.identifier.aleph001284867
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineMeteorology and climatologyen_US
thesis.degree.disciplineMeteorologie a klimatologiecs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky atmosférycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Atmospheric Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMeteorologie a klimatologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enMeteorology and climatologyen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csNázev disertační práce: Studium vazeb mezi biogenními emisemi VOC a koncentracemi přízemního ozonu Kateřina Zemánková, 2010 Školitel: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Katedra meteorologie a ochrany prostředí, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Prezentovaná práce se zabývá studiem vlivu těkavých organických látek emito- vaných z biogenních zdrojů na koncentraci přízemního ozonu. Těkavé organické látky (VOC) hrají důležitou roli v chemickém systému troposféry. Společně s oxidy dusíku tvoří dvě hlavní složky chemických reakcí, které vedou ke vzniku přízemního ozonu. Těkavé organické látky jsou do atmosféry vypouštěny jak z antropogenních, tak z přírodních zdrojů. V globálním měřítku je podíl VOC z biogenních zdrojů na celkovém množství těchto látek v ovzduší až desetkrát vyšší než podíl VOC antro- pogenního původu. Biogenní VOC jsou vypouštěny z různých zdrojů, přičemž nej- významnějšími z nich jsou lesní ekosystémy. Do skupiny biogenních VOC patří široká škála chemických látek mezi nimiž co do emitovaného množství dominují isopren a monoterpeny. Emise biogenních VOC v oblasti České republiky byly odhadnuty na základě de- tailních map rostlinného porostu s vysokým prostorovým rozlišením. Emisní faktory pěti druhů stromů nejčastěji se vyskytujících na území ČR byly naměřeny v...cs_CZ
uk.abstract.enTitle of dissertation: Study of links between biogenic VOC emissions and concentration of tropospheric ozone Kateřina Zemánková, 2010 Dissertation directed by: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. Dept. of Meteorology and Environment Protection, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Presented work focuses on influence of volatile organic compounds from biogenic sources on concentration of tropospheric ozone. Volatile organic compounds (VOC) play an important role in the tropospheric chemical system. Together with oxides of nitrogen they form two major components of reactions leading to low-level ozone formation. Volatile organic compounds are emitted into the atmosphere from an- thropogenic as well as from biogenic sources. In global, VOCs from natural sources are approximately ten times higher in magnitude than those of anthropogenic origin. Biogenic VOCs are emitted from various sources among which the forest ecosystems predominate. Group of VOCs of natural origin comprises wide range of chemical com- pounds. Those emitted in highest concentrations are isoprene and group of monoter- penes. Emissions of biogenic VOCs from the area of the Czech Republic have been es- timated based on the high resolution land cover data giving detailed information of sigle tree species...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky atmosférycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990012848670106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV