Show simple item record

Spatial generalizations of the properties of the triangle
dc.creatorŠrubař, Jiří
dc.date.accessioned2017-04-26T22:18:52Z
dc.date.available2017-04-26T22:18:52Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32894
dc.description.abstractNA' ZEV PRA' CE Prostorova' zobecneňı' vlastnostı' troju'helnı'ku AUTOR Jirˇı' Sřubarˇ SˇKOLITEL Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. SˇKOLI'CI' PRACOVISŤEˇ Katedra didaktiky matematiky ABSTRAKT V pra' ci jsou popsa' ny zajı'mave' vlastnosti troju'helnı'ku, neˇktere' vsěobecneˇ zna' me', jine' me'neˇ zna' me'. Cı'lem bylo popsat analogicke' vlastnosti cťyršteňu a tyto vlastnosti doka' zat. Prˇi du˚kazech prostorovy'ch vztahu˚ jsou pouzˇity syn- teticka' i vy'pocětnı' metoda, preferovana' je ale synteticka' metoda vzhledem k jejı' na' zornosti. Pra' ce je rozdeľena do dvou cˇa' stı'. V prvnı' cˇa' sti jsou popsa' ny ty vlastnosti cťyršteňu, ktere' odpovı'dajı' pojmu˚m težˇisťeˇ a ortocentrum troju'helnı'ku. Jsou odvozeny podmı'nky pro existenci ortocentra cťyršteňu. Da' le je pro cťyršteňy bez ortocentra zaveden Mongeu˚v bod, ktery' ma' vlastnosti ortocentru odpo- vı'dajı'cı'. V druhe' cˇa' sti pra' ce jsou zkouma' ny neˇktere' dalsˇı' vlastnosti troju'helnı'ku - - Simsonova prˇı'mka, Longchampu˚v bod, kruzňice devı'ti bodu˚, Eulerova prˇı'mka, Lemoinu˚v bod, isodynamicke' body, Lemoinova osa a Brocardova osa. Jako hlavnı' vy'sledek te'to pra' ce jsou definova' ny a je doka' za' na exis- tence prostorovy'ch analogiı' uvedeny'ch vlastnostı' troju'helnı'ku - Longcham- pova bodu...cs_CZ
dc.description.abstractTITLE Spatial generalizations of the properties of the triangle AUTHOR Jirˇı' Sřubarˇ SUPERVISOR Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. DEPARTMENT Department of mathematics education ABSTRACT The present thesis describes various interesting properties of a triangle. The aim is to find and prove similar properties of its spatial generalization - a tetrahedron. Even though both synthetic and computational methods are used for proving spatial relations, synthetic approach is preferred whenever possible. The thesis is divided into two parts. In the first part, the properties of the tetrahedron analogous to the centroid and the orthocenter of the triangle are described. Also, conditions on the existence of the orthocenter of the tetrahedron are derived. Moreover, for tetrahedrons without an orthocenter, the so-called Monge point is introduced as its generalization. In the second part of the thesis, some further properties of the triangle are studied - - the Simson line, the de Longchamps point, the nine-point circle, the Euler line, the Lemoine point, the isodynamic points, the Lemoine axis and the Brocard axis. As the main contribution of the present thesis we define and prove the existence of spatial analogues of the above mentioned properties for the tetrahedron - the de Longchamps point, the twelve-point and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectProstorové zobecněnícs_CZ
dc.subjecttrojúhelníkcs_CZ
dc.subjectčtyřstěncs_CZ
dc.subjectMongeův bodcs_CZ
dc.subjectkulová plocha dvanácti bodůcs_CZ
dc.subjectkulová plocha osmi bodůcs_CZ
dc.subjectEulerova přímkacs_CZ
dc.subjectLemoinův bodcs_CZ
dc.subjectisodynamické bodycs_CZ
dc.subjectLemoinova rovinacs_CZ
dc.subjectBrocardova osacs_CZ
dc.subjectSpatial generalizationen_US
dc.subjecttriangleen_US
dc.subjecttetrahedronen_US
dc.subjectMonge pointen_US
dc.subjecttwelve-point sphereen_US
dc.subjecteight-point sphereen_US
dc.subjectEuler lineen_US
dc.subjectLemoine pointen_US
dc.subjectisodynamic pointen_US
dc.subjectLemoine planeen_US
dc.subjectBrocard axisen_US
dc.titleProstorová zobecnění vlastností trojúhelníkucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-01-21
dc.description.departmentDepartment of Mathematics Educationen_US
dc.description.departmentKatedra didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId96157
dc.title.translatedSpatial generalizations of the properties of the triangleen_US
dc.identifier.aleph001292154
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of Mathematics and Descriptive Geometry at Higher Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of Mathematics and Descriptive Geometry at Higher Secondary Schoolsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csNA' ZEV PRA' CE Prostorova' zobecneňı' vlastnostı' troju'helnı'ku AUTOR Jirˇı' Sřubarˇ SˇKOLITEL Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. SˇKOLI'CI' PRACOVISŤEˇ Katedra didaktiky matematiky ABSTRAKT V pra' ci jsou popsa' ny zajı'mave' vlastnosti troju'helnı'ku, neˇktere' vsěobecneˇ zna' me', jine' me'neˇ zna' me'. Cı'lem bylo popsat analogicke' vlastnosti cťyršteňu a tyto vlastnosti doka' zat. Prˇi du˚kazech prostorovy'ch vztahu˚ jsou pouzˇity syn- teticka' i vy'pocětnı' metoda, preferovana' je ale synteticka' metoda vzhledem k jejı' na' zornosti. Pra' ce je rozdeľena do dvou cˇa' stı'. V prvnı' cˇa' sti jsou popsa' ny ty vlastnosti cťyršteňu, ktere' odpovı'dajı' pojmu˚m težˇisťeˇ a ortocentrum troju'helnı'ku. Jsou odvozeny podmı'nky pro existenci ortocentra cťyršteňu. Da' le je pro cťyršteňy bez ortocentra zaveden Mongeu˚v bod, ktery' ma' vlastnosti ortocentru odpo- vı'dajı'cı'. V druhe' cˇa' sti pra' ce jsou zkouma' ny neˇktere' dalsˇı' vlastnosti troju'helnı'ku - - Simsonova prˇı'mka, Longchampu˚v bod, kruzňice devı'ti bodu˚, Eulerova prˇı'mka, Lemoinu˚v bod, isodynamicke' body, Lemoinova osa a Brocardova osa. Jako hlavnı' vy'sledek te'to pra' ce jsou definova' ny a je doka' za' na exis- tence prostorovy'ch analogiı' uvedeny'ch vlastnostı' troju'helnı'ku - Longcham- pova bodu...cs_CZ
uk.abstract.enTITLE Spatial generalizations of the properties of the triangle AUTHOR Jirˇı' Sřubarˇ SUPERVISOR Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. DEPARTMENT Department of mathematics education ABSTRACT The present thesis describes various interesting properties of a triangle. The aim is to find and prove similar properties of its spatial generalization - a tetrahedron. Even though both synthetic and computational methods are used for proving spatial relations, synthetic approach is preferred whenever possible. The thesis is divided into two parts. In the first part, the properties of the tetrahedron analogous to the centroid and the orthocenter of the triangle are described. Also, conditions on the existence of the orthocenter of the tetrahedron are derived. Moreover, for tetrahedrons without an orthocenter, the so-called Monge point is introduced as its generalization. In the second part of the thesis, some further properties of the triangle are studied - - the Simson line, the de Longchamps point, the nine-point circle, the Euler line, the Lemoine point, the isodynamic points, the Lemoine axis and the Brocard axis. As the main contribution of the present thesis we define and prove the existence of spatial analogues of the above mentioned properties for the tetrahedron - the de Longchamps point, the twelve-point and...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV