Show simple item record

Relationship of leadership and emotionality at individuals of different gender
Vztah vůdcovství a emocionality u gendrově rozdílných jednotlivců
dc.creatorŠevčíková, Juliana
dc.date.accessioned2018-10-29T21:39:50Z
dc.date.available2018-10-29T21:39:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32877
dc.description.abstractEmocionalita ako nevyhnutná súčasť psychických procesov človeka je významnou premennou v každodenných spoločenských interakciách. Formálne pracovné prostredie a kontext vodcovstva ovplyvňujú správanie človeka v súvislosti so špecifikami typickými pre jednotlivé sociálne roly. Gender ako socio - kultúrny konštrukt patrí k situačne podmieneným charakteristikám osobnosti, a tak isto ako sociálne roly má vplyv na emočné prejavy jednotlivca. Na vzorke 259 vedúcich a nevedúcich zamestnaných participantov bol uskutočnený výskum zameraný na zistenie špecifík emocionality jednotlivých skupín v závislosti na ich gendri a pracovnej pozícii. Výsledky potvrdili možnú súvislosť rôznej modality emočných prejavov s gendrom a vodcovstvom, ako aj pretrvávanie vnímania role vodcu ako maskulínnej. Vynára sa otázka prenosu vplyvu profesijnej role aj do súkromných oblastí života vedúcich pracovníkov a do akej miery sú zmeny, ku ktorým môže z dlhodobého hľadiska táto sociálna rola prispieť, trvalé v čase. Kľúčové slová: Vodcovstvo. Vedúci pracovník. Nevedúci pracovník. Emocionalita. Sociálna rola. Gender. Gender stereotypy.cs_CZ
dc.description.abstractEmotionality as an inevitable part of psychic processes of a man is an important variable in everyday social interactions. Formal work environment and the context of leadership influence behavior of people in connection with specific features typical for individual social roles. Gender as a social and cultural construct belongs to person's characteristics and it is conditioned by a situation, and as well as social roles it has an impact on emotional manifestation of an individual.. The research on emotionality specifics of individual groups in relation to their gender and work position was carried out on the sample of 259 leading and non-leading employees. The results confirmed a possible relation of various modality of emotional manifestation to gender and leadership, as well as persistent perception of leadership role as a masculine one. There is a question emerging whether a professional role impact is transferred into private areas of leaders' life and to what extent are the changes - which may this social role contribute to - permanent in time. Key words: Leadership. Leader. Non-leader. Emotionality. Social role. Gender. Gender stereotypes.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleVzťah vodcovstva a emocionality u gendrovo roznych jednotlivcovsk_SK
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-11-11
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId93870
dc.title.translatedRelationship of leadership and emotionality at individuals of different genderen_US
dc.title.translatedVztah vůdcovství a emocionality u gendrově rozdílných jednotlivcůcs_CZ
dc.contributor.refereeSlaměník, Ivan
dc.contributor.refereeŠtětovská, Iva
dc.identifier.aleph001401062
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csEmocionalita ako nevyhnutná súčasť psychických procesov človeka je významnou premennou v každodenných spoločenských interakciách. Formálne pracovné prostredie a kontext vodcovstva ovplyvňujú správanie človeka v súvislosti so špecifikami typickými pre jednotlivé sociálne roly. Gender ako socio - kultúrny konštrukt patrí k situačne podmieneným charakteristikám osobnosti, a tak isto ako sociálne roly má vplyv na emočné prejavy jednotlivca. Na vzorke 259 vedúcich a nevedúcich zamestnaných participantov bol uskutočnený výskum zameraný na zistenie špecifík emocionality jednotlivých skupín v závislosti na ich gendri a pracovnej pozícii. Výsledky potvrdili možnú súvislosť rôznej modality emočných prejavov s gendrom a vodcovstvom, ako aj pretrvávanie vnímania role vodcu ako maskulínnej. Vynára sa otázka prenosu vplyvu profesijnej role aj do súkromných oblastí života vedúcich pracovníkov a do akej miery sú zmeny, ku ktorým môže z dlhodobého hľadiska táto sociálna rola prispieť, trvalé v čase. Kľúčové slová: Vodcovstvo. Vedúci pracovník. Nevedúci pracovník. Emocionalita. Sociálna rola. Gender. Gender stereotypy.cs_CZ
uk.abstract.enEmotionality as an inevitable part of psychic processes of a man is an important variable in everyday social interactions. Formal work environment and the context of leadership influence behavior of people in connection with specific features typical for individual social roles. Gender as a social and cultural construct belongs to person's characteristics and it is conditioned by a situation, and as well as social roles it has an impact on emotional manifestation of an individual.. The research on emotionality specifics of individual groups in relation to their gender and work position was carried out on the sample of 259 leading and non-leading employees. The results confirmed a possible relation of various modality of emotional manifestation to gender and leadership, as well as persistent perception of leadership role as a masculine one. There is a question emerging whether a professional role impact is transferred into private areas of leaders' life and to what extent are the changes - which may this social role contribute to - permanent in time. Key words: Leadership. Leader. Non-leader. Emotionality. Social role. Gender. Gender stereotypes.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV