Show simple item record

The analyse of educational needs of workers in lowthreshold clubs for children and adolescents
dc.contributor.advisorPazlarová, Hana
dc.creatorMoravcová, Běla
dc.date.accessioned2020-08-21T19:29:34Z
dc.date.available2020-08-21T19:29:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32736
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Analýza vzd lávacích pot eb pracovník nízkoprahových za ízení pro d ti a mládež" se v nuje aktuálnímu tématu vzd lávání odborných pracovník v sociálních službách. V teoretické ásti se práce v nuje vymezení pojmu nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež, právnímu zakotvení služby v rámci zákona o sociálních službách, poskytovaným službám a cílové skupin . V dalších kapitolách je p edstaven systém školského vzd lávání sociálních pracovník , definován profil absolvent vyššího odborného a vysokoškolského studia a vymezeny požadavky na vzd lání sociálních pracovník vyplývající ze zákona. Dále je definováno další vzd lávání pracovník v sociálních službách a p edstaveni vzd lavatelé v oblasti sociálních služeb. V poslední kapitole teoretické ásti se seznámíme s profilem pracovníka nízkoprahového za ízení pro d ti a mládež, s požadovanými vlastnostmi a nároky na jeho odbornost. Praktická ást práce se v nuje analýze vzd lávacích pot eb pracovník nízkoprahových za ízení v Praze a St edo eském kraji. V úvodu jsou charakterizovány jednotlivé kraje a audiodiagnostická metoda použitá pro výzkum. Výsledky analýzy jsou následn porovnány s nabídkou vzd lávacích kurz , které jsou zam eny na pracovníky nízkoprahových za ízení. Na základ srovnání výsledk jsou navrženy okruhy kurz a jejich nápl .cs_CZ
dc.description.abstractDiploma thesis " The analyse of educational needs of workers in low-threshold clubs for children and adolescents" deals with actual thema of education of skilled workers in social services. Theoretical part of thesis deals with definifion of term low-threshold club for children and adolescents, legal base of this service in the law systém of social services, provided services and with target group. In next chapter is introduced scholastic system of education of social workers, defined profile of graduates at college or university study and legal demands on education of workers of social services. In the last chapter of theoretical part we introduce profile of worker in low-threshold club for children and adolescents, with demands of personal qualities and exigenties on his or her expertness. Practical part of thesis deals with analyse of educational needs of workers in low-threshold clubs in Prague and district of St ední echy. At the beginning we introduce each distrikt and audiodiagnostic method used for analyse. Results of analyse are dealt with proposal of educational courses, which are focused at workers of low-threshold clubs. On the basis of results comparison are designed areas of courses and their content.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectlow-threshold clubsen_US
dc.subjectsocial servicesen_US
dc.subjectlifelong educationen_US
dc.subjectsystem of education for social workersen_US
dc.subjectprofessional profile of workersen_US
dc.subjectVzdělávánícs_CZ
dc.subjectnízkoprahová zařízení pro děti a mládežcs_CZ
dc.subjectsociální službycs_CZ
dc.subjectdalší vzdělávánícs_CZ
dc.subjectvzdělávací systém pro sociální pracovníkycs_CZ
dc.subjectprofesní profil pracovníkacs_CZ
dc.titleAnalýza vzdělávacích potřeb pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládežcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-07
dc.description.departmentKatedra sociální prácecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Social Worken_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId96629
dc.title.translatedThe analyse of educational needs of workers in lowthreshold clubs for children and adolescentsen_US
dc.contributor.refereeMatoušek, Oldřich
dc.identifier.aleph001366976
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální prácecs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Worken_US
thesis.degree.programSocial Policy and Social Worken_US
thesis.degree.programSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra sociální prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Social Worken_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Worken_US
uk.degree-program.csSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Policy and Social Worken_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce na téma "Analýza vzd lávacích pot eb pracovník nízkoprahových za ízení pro d ti a mládež" se v nuje aktuálnímu tématu vzd lávání odborných pracovník v sociálních službách. V teoretické ásti se práce v nuje vymezení pojmu nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež, právnímu zakotvení služby v rámci zákona o sociálních službách, poskytovaným službám a cílové skupin . V dalších kapitolách je p edstaven systém školského vzd lávání sociálních pracovník , definován profil absolvent vyššího odborného a vysokoškolského studia a vymezeny požadavky na vzd lání sociálních pracovník vyplývající ze zákona. Dále je definováno další vzd lávání pracovník v sociálních službách a p edstaveni vzd lavatelé v oblasti sociálních služeb. V poslední kapitole teoretické ásti se seznámíme s profilem pracovníka nízkoprahového za ízení pro d ti a mládež, s požadovanými vlastnostmi a nároky na jeho odbornost. Praktická ást práce se v nuje analýze vzd lávacích pot eb pracovník nízkoprahových za ízení v Praze a St edo eském kraji. V úvodu jsou charakterizovány jednotlivé kraje a audiodiagnostická metoda použitá pro výzkum. Výsledky analýzy jsou následn porovnány s nabídkou vzd lávacích kurz , které jsou zam eny na pracovníky nízkoprahových za ízení. Na základ srovnání výsledk jsou navrženy okruhy kurz a jejich nápl .cs_CZ
uk.abstract.enDiploma thesis " The analyse of educational needs of workers in low-threshold clubs for children and adolescents" deals with actual thema of education of skilled workers in social services. Theoretical part of thesis deals with definifion of term low-threshold club for children and adolescents, legal base of this service in the law systém of social services, provided services and with target group. In next chapter is introduced scholastic system of education of social workers, defined profile of graduates at college or university study and legal demands on education of workers of social services. In the last chapter of theoretical part we introduce profile of worker in low-threshold club for children and adolescents, with demands of personal qualities and exigenties on his or her expertness. Practical part of thesis deals with analyse of educational needs of workers in low-threshold clubs in Prague and district of St ední echy. At the beginning we introduce each distrikt and audiodiagnostic method used for analyse. Results of analyse are dealt with proposal of educational courses, which are focused at workers of low-threshold clubs. On the basis of results comparison are designed areas of courses and their content.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální prácecs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV