Show simple item record

The sahre of civil element in criminal decision making procedure
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorReterová, Sylvie
dc.date.accessioned2017-04-26T19:41:29Z
dc.date.available2017-04-26T19:41:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/32238
dc.description.abstractPodíl laického prvku na rozhodování v trestním řízení Klíčová slova: laický prvek, Komise pro podmíněné propuštění (parole), ministerstvo spravedlnosti, probační a mediační služba, přísedící, soudci z lidu, trestní řízení Tato práce zkoumá problematiku existence laického prvku a jeho účasti na rozhodování ve věcech trestního řízení. Cílem práce je představit a analyzovat jednak institut, který se v české justici vyskytuje již od poloviny 19. století, tedy tzv. soudci z lidu, a jednak institut nový, v rámci něhož laičtí zástupci posuzují žádosti o podmíněné propouštění odsouzených vězňů. Pozornost se soustředí také na záměr ministerstva spravedlnosti na zavedení občanských poradních komisí, jež by měly v budoucnu samy rozhodovat o podmíněném propouštění vězňů. Tematicky je práce rozdělena do tří kapitol. První kapitola poskytuje historický výklad o vzniku institutu soudců z lidu, přičemž pozornost je věnována zejména důvodům, které tehdejší zákonodárce vedly k ukotvení tohoto civilního prvku. Druhá kapitola pak pojednává o současnému stavu, fungování a přínosu přísedících. Důraz je kladen na legislativní úpravu účasti laiků na rozhodování v trestním řízení a poté na opodstatněnost a důležitost jejich podílu na výkonu moci soudní v trestních věcech. Třetí kapitola již patří dvěma novým formám účasti...cs_CZ
dc.description.abstractThe Share of the Civil Element in the Criminal Decision-Making Procedure Key words: civil element, Comission for Conditional Release (parole), Ministry of Justice, probation and mediation service, assessors, associate judges, criminal proceedings This paper examines the share of the civil element in the criminal decision-making procedure. The aim is to introduce and analyze the institute that has been introduced in the Czech judiciary in the mid-19th -century - the associate judge, as well as the new institute, under which civil representatives can assess applications for release on probation. It further focuses on the Ministry of Justice's intention to introduce the Parole Board, which could single handedly decide about probation in the future. The paper is divided into three chapters. The first chapter offers a historical exposé of the institute of the associate judge, devoting particular attention to the reasons which led the legislative authority to implement this civil element. The second chapter discusses the current status quo, the system, and the benefits of associate judges. Accent is placed on the legislative enactment of the share of the civil element in the criminal decision- making procedure and then on the merits and importance of their judicial participation in criminal matters. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectlaický prvekcs_CZ
dc.subjectKomise pro podmíněné propuštění (parole)cs_CZ
dc.subjectministerstvo spravedlnostics_CZ
dc.subjectprobační a mediační službacs_CZ
dc.subjectpřísedícícs_CZ
dc.subjectsoudci z liducs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectcivil elementen_US
dc.subjectComission for Conditional Release (parole)en_US
dc.subjectMinistry of Justiceen_US
dc.subjectprobation and mediation serviceen_US
dc.subjectassessorsen_US
dc.subjectassociate judgesen_US
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.titlePodíl laického prvku na rozhodování v trestním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-06-01
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId69831
dc.title.translatedThe sahre of civil element in criminal decision making procedureen_US
dc.contributor.refereeHerczeg, Jiří
dc.identifier.aleph001381122
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPodíl laického prvku na rozhodování v trestním řízení Klíčová slova: laický prvek, Komise pro podmíněné propuštění (parole), ministerstvo spravedlnosti, probační a mediační služba, přísedící, soudci z lidu, trestní řízení Tato práce zkoumá problematiku existence laického prvku a jeho účasti na rozhodování ve věcech trestního řízení. Cílem práce je představit a analyzovat jednak institut, který se v české justici vyskytuje již od poloviny 19. století, tedy tzv. soudci z lidu, a jednak institut nový, v rámci něhož laičtí zástupci posuzují žádosti o podmíněné propouštění odsouzených vězňů. Pozornost se soustředí také na záměr ministerstva spravedlnosti na zavedení občanských poradních komisí, jež by měly v budoucnu samy rozhodovat o podmíněném propouštění vězňů. Tematicky je práce rozdělena do tří kapitol. První kapitola poskytuje historický výklad o vzniku institutu soudců z lidu, přičemž pozornost je věnována zejména důvodům, které tehdejší zákonodárce vedly k ukotvení tohoto civilního prvku. Druhá kapitola pak pojednává o současnému stavu, fungování a přínosu přísedících. Důraz je kladen na legislativní úpravu účasti laiků na rozhodování v trestním řízení a poté na opodstatněnost a důležitost jejich podílu na výkonu moci soudní v trestních věcech. Třetí kapitola již patří dvěma novým formám účasti...cs_CZ
uk.abstract.enThe Share of the Civil Element in the Criminal Decision-Making Procedure Key words: civil element, Comission for Conditional Release (parole), Ministry of Justice, probation and mediation service, assessors, associate judges, criminal proceedings This paper examines the share of the civil element in the criminal decision-making procedure. The aim is to introduce and analyze the institute that has been introduced in the Czech judiciary in the mid-19th -century - the associate judge, as well as the new institute, under which civil representatives can assess applications for release on probation. It further focuses on the Ministry of Justice's intention to introduce the Parole Board, which could single handedly decide about probation in the future. The paper is divided into three chapters. The first chapter offers a historical exposé of the institute of the associate judge, devoting particular attention to the reasons which led the legislative authority to implement this civil element. The second chapter discusses the current status quo, the system, and the benefits of associate judges. Accent is placed on the legislative enactment of the share of the civil element in the criminal decision- making procedure and then on the merits and importance of their judicial participation in criminal matters. The...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990013811220106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV