Show simple item record

Studium NK receptorů a jiných proteinů metodami rekombinantní exprese a hmotnostní spektrometrie
dc.creatorKavan, Daniel
dc.date.accessioned2021-05-19T12:44:58Z
dc.date.available2021-05-19T12:44:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31971
dc.description.abstractCD69 is considered as the marker receptor of activated lymphocytes and is expressed at sites of active immune response. Physiologically it appears in the form of covalently bound homodimer, however after examining its three- dimensional structure we suggested Q93 on one subunit and D88 with E87 on the other one to participate on the inter-subunit interactions. Even more profound intertwining was observed in case of R134 of one subunit with A136 and Y135 on the other one. Therefore Q93, R134 or both were mutated into alanines and showed the monomeric form just in case of double-mutant. This fact influenced significantly also the binding of ligands. While the Kd values for binding of GlcNAc was approximately 10-5 M in case of monomeric form, in case of dimeric form it was 10 times lower and even 100 times lower in case of the longest covalently bound dimers. Although the gel filtration retention time decrease was observed, which could indicate a change in molecular fold, the value of experimentally determined sedimentation coefficient was identical. Moreover neither the comparison of HSQC NMR spectra before and after ligand saturation revealed any significant shifts. Hydrogen deuterium exchange is a chemical process in which a covalently bonded hydrogen atom is replaced by deuterium or vice versa. As...en_US
dc.description.abstractReceptor CD69 je považován za marker aktivovaných lymfocytů a je exprimován na všech místech aktivní imunologické odpov diě . Fyziologicky se vyskytuje jako disulfidicky vázaný homodimer, ovšem z modelu je patrné, že k dimerizaci krom disulfidického m stku značnou mírou p ispívá také kontaktě ů ř Q93 jedné a D88 spolu s E87 na druhé podjednotce a ješt výrazn jiě ě R134 jedné a A136 a Y135 druhé. Na základ tohoto pozorování byly Q93, R134 nebo oboje mutoványě na alaniny a následn ukázáno, že jako monomer se chovala jen dvojnásobn zmutovanáě ě forma. Tato skutečnost m la také významný vliv na vazbu sacharidových ligand , neboě ů ť monomerní forma vykazovala výrazn nižší afinitu ke GlcNAcu (ě Kd ádov 10ř ě -5 M), než forma dimerní (Kd ádov 10ř ě -6 M) nebo dokonce delší kovalentn dimerní konstruktyě (Kd ář dov 10ě -7 M). Oproti pozorovanému kratšímu času eluce z gelov filtrační kolonyě po vysycení receptoru ligandem (GlcNAc), který by mohl naznačovat zm nu struktury,ě však experimenty v analytické ultracentrifuze neukázaly žádnou zm nu sedimentačníhoě koeficientu, podobn ani porovnání nam ených HSQC NMR spekter p ed a po vysyceníě ěř ř ligandem neodhalily žádné výrazné zm ny.ě Vodíko-deuteriová vým na je chemický d j, p i kterém je kovalentně ě ř ě vázaný atom vodíku vym n n za deuterium, nebo...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleStudies of NK cell receptors and other proteins using recombinant expressions and mass spectrometryen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-13
dc.description.departmentDepartment of Biochemistryen_US
dc.description.departmentKatedra biochemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId98083
dc.title.translatedStudium NK receptorů a jiných proteinů metodami rekombinantní exprese a hmotnostní spektrometriecs_CZ
dc.identifier.aleph001289667
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineBiochemistryen_US
thesis.degree.disciplineBiochemiecs_CZ
thesis.degree.programBiochemistryen_US
thesis.degree.programBiochemiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra biochemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Biochemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiochemistryen_US
uk.degree-program.csBiochemiecs_CZ
uk.degree-program.enBiochemistryen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csReceptor CD69 je považován za marker aktivovaných lymfocytů a je exprimován na všech místech aktivní imunologické odpov diě . Fyziologicky se vyskytuje jako disulfidicky vázaný homodimer, ovšem z modelu je patrné, že k dimerizaci krom disulfidického m stku značnou mírou p ispívá také kontaktě ů ř Q93 jedné a D88 spolu s E87 na druhé podjednotce a ješt výrazn jiě ě R134 jedné a A136 a Y135 druhé. Na základ tohoto pozorování byly Q93, R134 nebo oboje mutoványě na alaniny a následn ukázáno, že jako monomer se chovala jen dvojnásobn zmutovanáě ě forma. Tato skutečnost m la také významný vliv na vazbu sacharidových ligand , neboě ů ť monomerní forma vykazovala výrazn nižší afinitu ke GlcNAcu (ě Kd ádov 10ř ě -5 M), než forma dimerní (Kd ádov 10ř ě -6 M) nebo dokonce delší kovalentn dimerní konstruktyě (Kd ář dov 10ě -7 M). Oproti pozorovanému kratšímu času eluce z gelov filtrační kolonyě po vysycení receptoru ligandem (GlcNAc), který by mohl naznačovat zm nu struktury,ě však experimenty v analytické ultracentrifuze neukázaly žádnou zm nu sedimentačníhoě koeficientu, podobn ani porovnání nam ených HSQC NMR spekter p ed a po vysyceníě ěř ř ligandem neodhalily žádné výrazné zm ny.ě Vodíko-deuteriová vým na je chemický d j, p i kterém je kovalentně ě ř ě vázaný atom vodíku vym n n za deuterium, nebo...cs_CZ
uk.abstract.enCD69 is considered as the marker receptor of activated lymphocytes and is expressed at sites of active immune response. Physiologically it appears in the form of covalently bound homodimer, however after examining its three- dimensional structure we suggested Q93 on one subunit and D88 with E87 on the other one to participate on the inter-subunit interactions. Even more profound intertwining was observed in case of R134 of one subunit with A136 and Y135 on the other one. Therefore Q93, R134 or both were mutated into alanines and showed the monomeric form just in case of double-mutant. This fact influenced significantly also the binding of ligands. While the Kd values for binding of GlcNAc was approximately 10-5 M in case of monomeric form, in case of dimeric form it was 10 times lower and even 100 times lower in case of the longest covalently bound dimers. Although the gel filtration retention time decrease was observed, which could indicate a change in molecular fold, the value of experimentally determined sedimentation coefficient was identical. Moreover neither the comparison of HSQC NMR spectra before and after ligand saturation revealed any significant shifts. Hydrogen deuterium exchange is a chemical process in which a covalently bonded hydrogen atom is replaced by deuterium or vice versa. As...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990012896670106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV