Show simple item record

The influence of environmental factors on amphibian assemblages
dc.contributor.advisorPivnička, Karel
dc.creatorKára, Martin
dc.date.accessioned2017-04-26T17:58:46Z
dc.date.available2017-04-26T17:58:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31828
dc.description.abstractTak jako z velké části západní Evropy tak i z české krajiny dramaticky mizí obojživelníci. Tento nepříznivý trend nastal vlivem několika faktorů, z nichž je bezesporu nejvýznamnější ztráta vhodných reprodukčních ploch. Během let 2009 a 2010 jsem na částech území bývalých okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily monitoroval celkem 31 nádrží, v nichž se rozmnožovali skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Na těchto lokalitách jsem sledoval několik proměnných prostředí, o kterých jsem předpokládal, že mohou mít vliv na úspěšný vývoj obojživelníků od vajíčka až do stádia metamorfózy. Úspěšnost vývoje jsem určoval spočítáním snůšek v jarních měsících a posléze zjištěním, kolik pulců se v nádrži dožilo přeměny. Z výsledků mnohonásobné lineární regrese vyplývá, že vývojová stádia skokana hnědého negativně reagují na stoupající nadmořskou výšku a na vzrůstající počet vajíček na jednotku plochy nádrže. Naopak lépe se jim daří ve větších, alespoň částečně zastíněných nádržích, ve kterých dochází ke kolísání hladiny. Pro ropuchu obecnou jsou vhodné nepříliš hluboké, částečně zastíněné nádrže, se stabilní výškou hladiny, porostem vodní vegetace a s volnými břehy. Také se podařilo zjistit, že vajíčka a pulci ropuchy negativně reagují na přítomnost čolků a na vzrůstající počet vajíček na...cs_CZ
dc.description.abstractLike a large part of western Europe also from the Czech landscape is dramatically disappearing amphibians. This negative trend occurred due to several factors, some of which is undoubtedly the most significant loss of suitable breeding areas. During the years 2009 and 2010 I monitored a total of 31 tanks in a part of the former districts of Liberec, Jablonec nad Nisou and Semily, in which were multiplied frog (Rana temporaria) and toad (Bufo bufo). On these localities I've watched a few environment variables, which I assume that may affect the successful development of amphibians from egg stage to metamorphosis. The success of development, I determined by counting congeries in the spring and then finding the number of tadpoles in the tank survived the conversion. The results of multiple linear regression shows that the developmental stages of brown frog react negatively to the increasing altitude and increasing the number of eggs per unit area of the tank. On the contrary, they thrive better in larger, at least partially shaded tanks, which are subject to fluctuations in water level. For toad are suitable not very deep, partially shaded tanks, with a stable water level, vegetation and aquatic vegetation free shores. Also managed to find the eggs and tadpoles of toads react negatively to the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectfaktory prostředícs_CZ
dc.subjectdiverzitacs_CZ
dc.subjectmortalita larevcs_CZ
dc.subjectvícerozměrná statistikacs_CZ
dc.subjectenvironmental factorsen_US
dc.subjectdiversityen_US
dc.subjectmortality of larvaeen_US
dc.subjectstatisticsen_US
dc.titleVliv prostředí na společentva obojživelníkůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-20
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId65572
dc.title.translatedThe influence of environmental factors on amphibian assemblagesen_US
dc.contributor.refereeFrouz, Jan
dc.identifier.aleph001279879
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTak jako z velké části západní Evropy tak i z české krajiny dramaticky mizí obojživelníci. Tento nepříznivý trend nastal vlivem několika faktorů, z nichž je bezesporu nejvýznamnější ztráta vhodných reprodukčních ploch. Během let 2009 a 2010 jsem na částech území bývalých okresů Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily monitoroval celkem 31 nádrží, v nichž se rozmnožovali skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo). Na těchto lokalitách jsem sledoval několik proměnných prostředí, o kterých jsem předpokládal, že mohou mít vliv na úspěšný vývoj obojživelníků od vajíčka až do stádia metamorfózy. Úspěšnost vývoje jsem určoval spočítáním snůšek v jarních měsících a posléze zjištěním, kolik pulců se v nádrži dožilo přeměny. Z výsledků mnohonásobné lineární regrese vyplývá, že vývojová stádia skokana hnědého negativně reagují na stoupající nadmořskou výšku a na vzrůstající počet vajíček na jednotku plochy nádrže. Naopak lépe se jim daří ve větších, alespoň částečně zastíněných nádržích, ve kterých dochází ke kolísání hladiny. Pro ropuchu obecnou jsou vhodné nepříliš hluboké, částečně zastíněné nádrže, se stabilní výškou hladiny, porostem vodní vegetace a s volnými břehy. Také se podařilo zjistit, že vajíčka a pulci ropuchy negativně reagují na přítomnost čolků a na vzrůstající počet vajíček na...cs_CZ
uk.abstract.enLike a large part of western Europe also from the Czech landscape is dramatically disappearing amphibians. This negative trend occurred due to several factors, some of which is undoubtedly the most significant loss of suitable breeding areas. During the years 2009 and 2010 I monitored a total of 31 tanks in a part of the former districts of Liberec, Jablonec nad Nisou and Semily, in which were multiplied frog (Rana temporaria) and toad (Bufo bufo). On these localities I've watched a few environment variables, which I assume that may affect the successful development of amphibians from egg stage to metamorphosis. The success of development, I determined by counting congeries in the spring and then finding the number of tadpoles in the tank survived the conversion. The results of multiple linear regression shows that the developmental stages of brown frog react negatively to the increasing altitude and increasing the number of eggs per unit area of the tank. On the contrary, they thrive better in larger, at least partially shaded tanks, which are subject to fluctuations in water level. For toad are suitable not very deep, partially shaded tanks, with a stable water level, vegetation and aquatic vegetation free shores. Also managed to find the eggs and tadpoles of toads react negatively to the...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV