Show simple item record

Rural Tourism as a Form of Sustainable Development (Čierny Balog case study)
Venkovský cestovní ruch jako forma udržitelného rozvoje území (na příkladě Čierneho Balogu)
dc.contributor.advisorVágner, Jiří
dc.creatorGiertlová, Kristína
dc.date.accessioned2017-04-26T17:51:33Z
dc.date.available2017-04-26T17:51:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31797
dc.description.abstractPráca sa zaoberá vidieckym cestovným ruchom, ktorý slúži ako nástroj možného udržateľného rozvoja územia. Cestovný ruch je možnou alternatívou ku poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu. Práve v oblasti vidieckeho CR sa môžu obyvatelia vidieka realizovať. Môže to byť oblasť tvorby nových pracovných miest a vzdelávania. Udržateľnosť vidieka, resp. jeho rozvoj je problematika všetkých krajín EU. Tieto krajiny riešia túto problematiku a prerozdeľujú pomoc prostredníctvom svojich strategických a programových dokumentov. V tejto práci sú vybrané a porovnané slovenské a české strategické a programové dokumenty v oblasti CR a vidieka. Obec Čierny Balog je zvolená za príklad, ako je prepojená štátna a verejná správa a ako je naviazaná samospráva na programové a strategické dokumenty Slovenskej republiky. Tiež je v práci analyzovaný potenciál rozvoju vidieckeho CR. Na analýzu potenciálu nadväzuje analýza stavu CR, ktorá sleduje či je tento potenciál správne využívaný. Na záver sú porovnané dotazníkové výskumy z obce Čierny Balog a z DSO ?umavské podlesí. Výsledky porovnania poukazujú na rozdielnu situáciu v CR, resp. vidieckom CR v oboch oblastiach. Z tohto porovnania vychádzajú podnety pre ďalší rozvoj v obci Čierny Balog.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis is about rural tourism, which serves as a potential tool for sustainable development of the territory. Tourism is an alternative to agriculture and forestry. The rural residents may realize themselves in rural tourism. This may be an area of new jobs and education. The sustainability of development, respectively its development is a problem for all EU countries. These countries solve this problem by redistributing help through their strategic and programming documents. In this work there are collected and compared Czech and Slovak strategic and programming documents in the section of tourism and development. The village Čierny Balog is chosen as an example. On this example is shown as is related state and government and also as is related self-government to the strategic and programming documents of the Slovak Republic. The potential of rural tourism is also analyzed in this document. The analysis of potential follows up analysis of tourism, which monitors, if this potential is properly used. At the end there are compared questionnaire results from the village Čierny Balog and VUV (Voluntary union village) ?umavské Podlesí. The results show a comparison of the different situation in the tourism, respectively rural tourism in both areas. From this comparison based initiative for further...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectcestovný ruchcs_CZ
dc.subjectvidiecky cestovný ruchcs_CZ
dc.subjectvidiekcs_CZ
dc.subjectudržateľný rozvojcs_CZ
dc.subjectČierny Balogcs_CZ
dc.subjecttourismen_US
dc.subjectrural tourismen_US
dc.subjectcountry-sideen_US
dc.subjectsustainable developmenten_US
dc.subjectČierny Balogen_US
dc.titleVidiecky cestovný ruch ako forma udržateľného rozvoja územia (na príklade Čierneho Balogu)sk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-23
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId67341
dc.title.translatedRural Tourism as a Form of Sustainable Development (Čierny Balog case study)en_US
dc.title.translatedVenkovský cestovní ruch jako forma udržitelného rozvoje území (na příkladě Čierneho Balogu)cs_CZ
dc.contributor.refereeDžupinová, Eva
dc.identifier.aleph001281868
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPráca sa zaoberá vidieckym cestovným ruchom, ktorý slúži ako nástroj možného udržateľného rozvoja územia. Cestovný ruch je možnou alternatívou ku poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu. Práve v oblasti vidieckeho CR sa môžu obyvatelia vidieka realizovať. Môže to byť oblasť tvorby nových pracovných miest a vzdelávania. Udržateľnosť vidieka, resp. jeho rozvoj je problematika všetkých krajín EU. Tieto krajiny riešia túto problematiku a prerozdeľujú pomoc prostredníctvom svojich strategických a programových dokumentov. V tejto práci sú vybrané a porovnané slovenské a české strategické a programové dokumenty v oblasti CR a vidieka. Obec Čierny Balog je zvolená za príklad, ako je prepojená štátna a verejná správa a ako je naviazaná samospráva na programové a strategické dokumenty Slovenskej republiky. Tiež je v práci analyzovaný potenciál rozvoju vidieckeho CR. Na analýzu potenciálu nadväzuje analýza stavu CR, ktorá sleduje či je tento potenciál správne využívaný. Na záver sú porovnané dotazníkové výskumy z obce Čierny Balog a z DSO ?umavské podlesí. Výsledky porovnania poukazujú na rozdielnu situáciu v CR, resp. vidieckom CR v oboch oblastiach. Z tohto porovnania vychádzajú podnety pre ďalší rozvoj v obci Čierny Balog.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis is about rural tourism, which serves as a potential tool for sustainable development of the territory. Tourism is an alternative to agriculture and forestry. The rural residents may realize themselves in rural tourism. This may be an area of new jobs and education. The sustainability of development, respectively its development is a problem for all EU countries. These countries solve this problem by redistributing help through their strategic and programming documents. In this work there are collected and compared Czech and Slovak strategic and programming documents in the section of tourism and development. The village Čierny Balog is chosen as an example. On this example is shown as is related state and government and also as is related self-government to the strategic and programming documents of the Slovak Republic. The potential of rural tourism is also analyzed in this document. The analysis of potential follows up analysis of tourism, which monitors, if this potential is properly used. At the end there are compared questionnaire results from the village Čierny Balog and VUV (Voluntary union village) ?umavské Podlesí. The results show a comparison of the different situation in the tourism, respectively rural tourism in both areas. From this comparison based initiative for further...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV