Zobrazit minimální záznam

Crystal chemistry of pyroxenes and amphiboles from the České středohoří
dc.contributor.advisorSkála, Roman
dc.creatorKallistová, Anna
dc.date.accessioned2017-04-26T17:29:40Z
dc.date.available2017-04-26T17:29:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31703
dc.description.abstractPro klinopyroxeny a klinoamfiboly z bazanitů, vulkanoklastik, essexitů, sodalitických syenitů a monzodioritů Českého středohoří byly stanoveny obsahy hlavních (EPMA) a vedlejších a stopových (LA-ICP-MS) prvků. Klinopyroxeny odpovídají chemicky diopsidu resp. augitu, zatímco amfiboly představují kaersutit nebo pargasit. U některých pyroxenů byla prokázána výrazná sektorová zonálnost s nabohacením Mg a Si v pyramidálních sektorech a Fe, Ti a Al v sektorech prizmatických. Oba sektory svým chemismem odpovídají diopsidu. Růstová zonálnost se projevuje především u vzorků z bazanitů a vulkanoklastik. Jádra zrn vykazují složení augitu a směrem k okraji přechází v diopsidové složení. Dále byly vzorky analyzovány pomocí práškové a monokrystalové rentgenové difrakce. Kvalitativní fázová analýza zrn pyroxenů ukázala, že studované vzorky jsou buď zcela čisté, nebo vykazují jen nevýznamnou příměs malých množství flogopitu. Vzorky amfibolů jsou rovněž buď bez příměsí, nebo obsahují diopsid resp. augit, k nimž vzácně přistupuje ještě flogopit. Ve vzorcích amfibolů se objevují závislosti mřížkového parametru b a úhlu na substitucích ve strukturních polohách M1,2,3 a A. Delší průměrné vazebné vzdálenosti T-O korelují s významnou tetraedrickou substitucí Al Si u vzorků amfibolů i pyroxenů.cs_CZ
dc.description.abstractContents of major, minor and trace elements in clinopyroxenes and clinoamphiboles of basanites, volcanoclastics, essexites, sodalitic syenites, and monzodiorites of the České středohoří Mts. has been determined using an electrone microprobe and LA-ICP-MS techniques. Composition of clinopyroxenes corresponds to either diopside or augite and clinoamphiboles can be classified as kaersutite or pargasite. Some pyroxenes display pronounced sector zoning showing increased contents of Mg and Si in pyramidal sectors whereas prismatic sectors show Fe, Ti and Al enrichment. Chemical composition of both sectors corresponds to diopside. Growth zoning has been found in the samples from basanites and volcanoclastics. Grain cores display the chemistry of augite and towards the rim the chemical composition changes to diopside. Samples have also been analyzed by powder and single crystal X-ray diffraction techniques. Samples of pyroxenes appear to be either pure or they contain negligible admixtures of phlogopite. Samples of amphiboles are also either without any admixtures or they show contamination by low amounts of diopside or augite, or phlogopite may rarely be encountered. Mutual relationship between the size of the unit cell parameters b and and substitutions in M1,2,3 and A sites has been observed. Longer mean T-O...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectpyroxencs_CZ
dc.subjectamfibolcs_CZ
dc.subjectČeské středohořícs_CZ
dc.subjectEPMAcs_CZ
dc.subjectLA-ICP-MScs_CZ
dc.subjectprášková rentgenová analýzacs_CZ
dc.subjectmonokrystalová rentgenová analýzacs_CZ
dc.subjectpyroxeneen_US
dc.subjectamfiboleen_US
dc.subjectThe České středohoří Mtsen_US
dc.subjectEPMAen_US
dc.subjectLA-ICP-MSen_US
dc.subjectX-ray powder diffractionen_US
dc.subjectsingle X-ray diffractionen_US
dc.titleKrystalochemie pyroxenů a amfibolů z Českého středohořícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-14
dc.description.departmentInstitute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resourcesen_US
dc.description.departmentÚstav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId80713
dc.title.translatedCrystal chemistry of pyroxenes and amphiboles from the České středohoříen_US
dc.contributor.refereeUlrych, Jaromír
dc.identifier.aleph001281866
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologyen_US
thesis.degree.disciplineGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPro klinopyroxeny a klinoamfiboly z bazanitů, vulkanoklastik, essexitů, sodalitických syenitů a monzodioritů Českého středohoří byly stanoveny obsahy hlavních (EPMA) a vedlejších a stopových (LA-ICP-MS) prvků. Klinopyroxeny odpovídají chemicky diopsidu resp. augitu, zatímco amfiboly představují kaersutit nebo pargasit. U některých pyroxenů byla prokázána výrazná sektorová zonálnost s nabohacením Mg a Si v pyramidálních sektorech a Fe, Ti a Al v sektorech prizmatických. Oba sektory svým chemismem odpovídají diopsidu. Růstová zonálnost se projevuje především u vzorků z bazanitů a vulkanoklastik. Jádra zrn vykazují složení augitu a směrem k okraji přechází v diopsidové složení. Dále byly vzorky analyzovány pomocí práškové a monokrystalové rentgenové difrakce. Kvalitativní fázová analýza zrn pyroxenů ukázala, že studované vzorky jsou buď zcela čisté, nebo vykazují jen nevýznamnou příměs malých množství flogopitu. Vzorky amfibolů jsou rovněž buď bez příměsí, nebo obsahují diopsid resp. augit, k nimž vzácně přistupuje ještě flogopit. Ve vzorcích amfibolů se objevují závislosti mřížkového parametru b a úhlu na substitucích ve strukturních polohách M1,2,3 a A. Delší průměrné vazebné vzdálenosti T-O korelují s významnou tetraedrickou substitucí Al Si u vzorků amfibolů i pyroxenů.cs_CZ
uk.abstract.enContents of major, minor and trace elements in clinopyroxenes and clinoamphiboles of basanites, volcanoclastics, essexites, sodalitic syenites, and monzodiorites of the České středohoří Mts. has been determined using an electrone microprobe and LA-ICP-MS techniques. Composition of clinopyroxenes corresponds to either diopside or augite and clinoamphiboles can be classified as kaersutite or pargasite. Some pyroxenes display pronounced sector zoning showing increased contents of Mg and Si in pyramidal sectors whereas prismatic sectors show Fe, Ti and Al enrichment. Chemical composition of both sectors corresponds to diopside. Growth zoning has been found in the samples from basanites and volcanoclastics. Grain cores display the chemistry of augite and towards the rim the chemical composition changes to diopside. Samples have also been analyzed by powder and single crystal X-ray diffraction techniques. Samples of pyroxenes appear to be either pure or they contain negligible admixtures of phlogopite. Samples of amphiboles are also either without any admixtures or they show contamination by low amounts of diopside or augite, or phlogopite may rarely be encountered. Mutual relationship between the size of the unit cell parameters b and and substitutions in M1,2,3 and A sites has been observed. Longer mean T-O...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojůcs_CZ


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV