Show simple item record

Effect of wild boar on dry grasslands
dc.contributor.advisorVojta, Jaroslav
dc.creatorHorčičková, Eva
dc.date.accessioned2017-04-26T17:29:27Z
dc.date.available2017-04-26T17:29:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31702
dc.description.abstractPředmětem studia této práce jsou disturbance způsobené prasetem divokým (Sus scrofa) a jejich vliv na vegetaci semixerotermních trávníků (Festuco-Brometea) s dominujícím druhem Brachypodium pinnatum. Výzkum se odehrával ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách. Rytí divokých prasat tvoří důležitý zdroj disturbančního režimu v této opuštěné, původně zemědělské krajině. Vegetace uměle vytvořených disturbancí byla porovnávána s nenarušenými kontrolními plochami i s vegetací disturbancí přirozených. Experimentální plochy byly založeny v létě 2007. Po zaznamenání původní vegetace došlo k mechanickému odstranění drnu. Následná sukcese byla každoročně sledována. Zároveň bylo třikrát ročně prováděno mapování přirozených disturbancí v okolí experimentálních ploch. Důvodem bylo zjištění potenciálních zdrojů diaspor a frekvence jevu na krajinné úrovni. Taktéž byl vytvořen seznam všech nalezených druhů v okruhu 2 m, 4 m a 16 m od experimentální plochy. Výsledky: Disturbance zvyšují druhovou bohatost a prostorovou heterogenitu semixerotermních trávníků. Na experimentálních disturbancích se vyskytovaly druhy, které nebyly zastoupeny v nenarušeném okolí. Tyto druhy patří především mezi hemikryptofyty a druhy s dlouhodobě persistentními diasporami. Složení vegetace experimentálních disturbancí nejeví závislost na...cs_CZ
dc.description.abstractThe study was focused on disturbances by wild boar (Sus scrofa) and their impact on vegetation of semi-dry grasslands (Festuco-Brometea) dominated by Brachypodium pinnatum. The research was conducted in military area Hradiště in hilly region of the Doupovské hory. Wild boar rooting activities is main source of disturbances regime in this abandoned, previously agricultural area. The vegetation of artificial small scale soil disturbances was compared to undisturbed control plots and vegetation of natural disturbances by wild boar. Experimental plots were established during the summer 2007. Consequently a vegetation survey of these plots was carried out and soil was mechanically disturbed. Succession on disturbances was annually monitored. The surrounding natural disturbances were also mapped three times a year as a potential source of diaspores and to assess their frequency and effect on the landscape level. The list of species in the 2m, 4m and 16m distance from the experimental plot was also made. Results: Disturbances by wild boar increased species diversity and spatial heterogeneity of semi-dry grasslands. There were some species found on experimental plot, which were present not in the surrounding matrix. Most of them belong to hemicryptophytes and species with long-term persistent diaspores. Presence of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectexperimentální půdní disturbancecs_CZ
dc.subjectsemixerotermní trávníkycs_CZ
dc.subjectdiverzitacs_CZ
dc.subjectprase divokécs_CZ
dc.subjectSus scrofacs_CZ
dc.subjectBrachypodium pinnatumcs_CZ
dc.subjectFestuco-Brometeacs_CZ
dc.subjectartificial soil disturbancesen_US
dc.subjectdry-grasslandsen_US
dc.subjectdiversityen_US
dc.subjectwild boaren_US
dc.subjectSus scrofaen_US
dc.subjectBrachypodium pinnatumen_US
dc.subjectFestuco-Brometeaen_US
dc.titleVliv prasete divokého na vegetaci semixerotermních trávníkůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-21
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId37368
dc.title.translatedEffect of wild boar on dry grasslandsen_US
dc.contributor.refereeHejcmanová, Pavla
dc.identifier.aleph001275331
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředmětem studia této práce jsou disturbance způsobené prasetem divokým (Sus scrofa) a jejich vliv na vegetaci semixerotermních trávníků (Festuco-Brometea) s dominujícím druhem Brachypodium pinnatum. Výzkum se odehrával ve Vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách. Rytí divokých prasat tvoří důležitý zdroj disturbančního režimu v této opuštěné, původně zemědělské krajině. Vegetace uměle vytvořených disturbancí byla porovnávána s nenarušenými kontrolními plochami i s vegetací disturbancí přirozených. Experimentální plochy byly založeny v létě 2007. Po zaznamenání původní vegetace došlo k mechanickému odstranění drnu. Následná sukcese byla každoročně sledována. Zároveň bylo třikrát ročně prováděno mapování přirozených disturbancí v okolí experimentálních ploch. Důvodem bylo zjištění potenciálních zdrojů diaspor a frekvence jevu na krajinné úrovni. Taktéž byl vytvořen seznam všech nalezených druhů v okruhu 2 m, 4 m a 16 m od experimentální plochy. Výsledky: Disturbance zvyšují druhovou bohatost a prostorovou heterogenitu semixerotermních trávníků. Na experimentálních disturbancích se vyskytovaly druhy, které nebyly zastoupeny v nenarušeném okolí. Tyto druhy patří především mezi hemikryptofyty a druhy s dlouhodobě persistentními diasporami. Složení vegetace experimentálních disturbancí nejeví závislost na...cs_CZ
uk.abstract.enThe study was focused on disturbances by wild boar (Sus scrofa) and their impact on vegetation of semi-dry grasslands (Festuco-Brometea) dominated by Brachypodium pinnatum. The research was conducted in military area Hradiště in hilly region of the Doupovské hory. Wild boar rooting activities is main source of disturbances regime in this abandoned, previously agricultural area. The vegetation of artificial small scale soil disturbances was compared to undisturbed control plots and vegetation of natural disturbances by wild boar. Experimental plots were established during the summer 2007. Consequently a vegetation survey of these plots was carried out and soil was mechanically disturbed. Succession on disturbances was annually monitored. The surrounding natural disturbances were also mapped three times a year as a potential source of diaspores and to assess their frequency and effect on the landscape level. The list of species in the 2m, 4m and 16m distance from the experimental plot was also made. Results: Disturbances by wild boar increased species diversity and spatial heterogeneity of semi-dry grasslands. There were some species found on experimental plot, which were present not in the surrounding matrix. Most of them belong to hemicryptophytes and species with long-term persistent diaspores. Presence of...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV