Show simple item record

Spatial Variability of Soil Texture in Selected Area of Alluvial Plain of Luznice
dc.contributor.advisorŠefrna, Luděk
dc.creatorDvořáková, Magdaléna
dc.date.accessioned2021-03-25T08:38:44Z
dc.date.available2021-03-25T08:38:44Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/31700
dc.description.abstract5 Summary Research part of this dissertation thesis begins with floodplain characteristics and describes concerned area in geographic, geologic, geomorphologic and pedologic connections. A chapter about nature conservation is included as all the area is situated in a natural reserve and protected landscape area. Next part of the dissertation describes characteristics of fluvisols and differences of insertion fluvisols in soil taxonomy systems. This part also involves a chapter dealing with questions of soil texture classification and particle size analysis. Materials and methods chapter contains field research and particle size analysis, in particualr pipette and sieve analysis and statistical survey of grain size data. Last part of the dissertation thesis presents field survey data which was complemented by data from VUMOP and ýVUT. Results of grain size analysis of twenty chosen samples are also included. Results of geostatistical data survey on concerned areas are depicted on maps which illustrate variation of soil texture. The end of this part summarizes a change proposal of environmental-soil unions' classification and rough calculation of retention capacity of the concerned area. Key words: fluvisol, floodplain, Lužnice, texture, retentionen_US
dc.description.abstract4 Abstrakt Rešeršní část diplomové práce začíná charakteristikou íční nivy, dále p edstavuje dotčené území v geografických, geologických, geomorfologických a pedologických souvislostech. Vzhledem k tomu, že se celé území nachází na území p írodní rezervace a chrán né krajinné oblasti, je zde za azena i kapitola o ochran p írody. Následující oddíl diplomové práce je v nován obecné charakteristice nivních p d a rozdíl v za azení nivních p d v hlavních sv tových klasifikacích. Následuje kapitola o klasifikaci p d podle textury a o metodách, které jsou používány k odd lení jednotlivých zrnitostních kategorií. Oddíl materiály a metody popisuje postup terénního odb ru vzork , jejich zrnitostní analýzu kombinací pipetovací metody a prosévání a metodu následného statistického zpracování získaných údaj o zrnitosti. Poslední oddíl p ináší výsledky terénního pr zkumu, které byly rozší eny o data z archivu výzkumného ústavu meliorací a ochrany p d a dvou sond provedených v rámci projektu ešiteli ýeského vysokého učení technického. Jsou zde výsledky zrnitostních analýz provedených u dvaceti vybraných vzork p d. Výstupem geostatistického zpracování t chto dat jsou mapy, které znázor ují zm nu zrnitosti p d na dotčeném území a dva pedologické ezy zájmovým územím. Oddíl uzavírá návrh zm ny bonitovaných p dn ekologických...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleProstorová variabilita textury půd ve vybraném úseku nivy Lužnicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-09-15
dc.description.departmentInstitute of Geology and Paleontologyen_US
dc.description.departmentÚstav geologie a paleontologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId66744
dc.title.translatedSpatial Variability of Soil Texture in Selected Area of Alluvial Plain of Luzniceen_US
dc.contributor.refereeJanderková, Jana
dc.identifier.aleph001275757
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineGeologyen_US
thesis.degree.programGeologyen_US
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav geologie a paleontologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Geology and Paleontologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeologyen_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs4 Abstrakt Rešeršní část diplomové práce začíná charakteristikou íční nivy, dále p edstavuje dotčené území v geografických, geologických, geomorfologických a pedologických souvislostech. Vzhledem k tomu, že se celé území nachází na území p írodní rezervace a chrán né krajinné oblasti, je zde za azena i kapitola o ochran p írody. Následující oddíl diplomové práce je v nován obecné charakteristice nivních p d a rozdíl v za azení nivních p d v hlavních sv tových klasifikacích. Následuje kapitola o klasifikaci p d podle textury a o metodách, které jsou používány k odd lení jednotlivých zrnitostních kategorií. Oddíl materiály a metody popisuje postup terénního odb ru vzork , jejich zrnitostní analýzu kombinací pipetovací metody a prosévání a metodu následného statistického zpracování získaných údaj o zrnitosti. Poslední oddíl p ináší výsledky terénního pr zkumu, které byly rozší eny o data z archivu výzkumného ústavu meliorací a ochrany p d a dvou sond provedených v rámci projektu ešiteli ýeského vysokého učení technického. Jsou zde výsledky zrnitostních analýz provedených u dvaceti vybraných vzork p d. Výstupem geostatistického zpracování t chto dat jsou mapy, které znázor ují zm nu zrnitosti p d na dotčeném území a dva pedologické ezy zájmovým územím. Oddíl uzavírá návrh zm ny bonitovaných p dn ekologických...cs_CZ
uk.abstract.en5 Summary Research part of this dissertation thesis begins with floodplain characteristics and describes concerned area in geographic, geologic, geomorphologic and pedologic connections. A chapter about nature conservation is included as all the area is situated in a natural reserve and protected landscape area. Next part of the dissertation describes characteristics of fluvisols and differences of insertion fluvisols in soil taxonomy systems. This part also involves a chapter dealing with questions of soil texture classification and particle size analysis. Materials and methods chapter contains field research and particle size analysis, in particualr pipette and sieve analysis and statistical survey of grain size data. Last part of the dissertation thesis presents field survey data which was complemented by data from VUMOP and ýVUT. Results of grain size analysis of twenty chosen samples are also included. Results of geostatistical data survey on concerned areas are depicted on maps which illustrate variation of soil texture. The end of this part summarizes a change proposal of environmental-soil unions' classification and rough calculation of retention capacity of the concerned area. Key words: fluvisol, floodplain, Lužnice, texture, retentionen_US
uk.file-availabilityN
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologiecs_CZ
thesis.grade.code2
dc.contributor.consultantBalatka, Břetislav
dc.contributor.consultantChuman, Tomáš
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990012757570106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV