Show simple item record

Developing the Skills of Elementary School Pupils in Preventing Injuries and the Ability to Provide First Aid
dc.contributor.advisorMarádová, Eva
dc.creatorMacháčková, Eva
dc.date.accessioned2017-04-21T06:32:57Z
dc.date.available2017-04-21T06:32:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/30698
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Konkrétně pojednává o dětské úrazovosti, její prevenci a poskytování první pomoci v případě úrazu či náhlého poškození zdraví. Cílem práce je zmapovat východiska dětské úrazovosti a míru prosazování trvalé aktivní prevence u vybraných žáků základních škol. Teoretická část obsahuje epidemiologická data o dětské úrazovosti, druhy úrazů z hlediska tělesného a duševního vývoje dítěte i prostředí, ve kterém k úrazům dochází, a vybraná preventivní opatření s tím, že největší pozornost je věnována školní úrazovosti, bezpečnosti a ochraně žáků a začlenění této problematiky do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dále předkládá shrnutí právních hledisek poskytování první pomoci, doporučené postupy v jejím poskytování včetně aktuálních trendů a představení vzdělávacích programů a kurzů určených laické veřejnosti. Praktická část mapuje povědomí žáků devátých ročníků základních škol o bezpečném chování, jakožto primární prevenci úrazů, ale také jejich vědomosti, dovednosti a postoje k poskytování první pomoci. Tato zjištění jsou podrobena srovnání s názory a zkušenostmi jejich učitelů. Na základě těchto skutečností jsou v práci navržena doporučení pro pedagogickou praxi.cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of safety and protection of children's health. It namely disserts on the occurrence of accidents among children, their prevention and provision of first aid in case of an accident or sudden damage to one's health . The aim of this thesis is to map the current state of accident occurrence among children and the scope of assertion of permanent active prevention with selected primary school pupils. The theoretical part contains epidemiological data concerning accident occurrence among children, types of accidents from the point of view of physical and psychological development of a child and the environment in which these accidents occur and selected preventive measures. Most attention is paid to school accident occurrence, safety and protection of pupils and incorporation of this issue in the Framework educational programme for basic education. It also provides a summary of legal aspects and recommended practices of first aid provision, including the current trends and introduction of educational programmes and courses intended for lay public. The practical part maps the awareness of safe behaviour as the primary form of accident prevention among ninth grade primary school pupils as well as their knowledge, skills and attitudes to first aid provision. These findings...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectChild accidentsen_US
dc.subjectschool accidentsen_US
dc.subjectaccident preventionen_US
dc.subjectfirst aiden_US
dc.subjectchildren?s safety and health protectionen_US
dc.subjectFramework educational programme for basic educationen_US
dc.subjectúrazy dětícs_CZ
dc.subjectškolní úrazycs_CZ
dc.subjectúrazová prevencecs_CZ
dc.subjectprvní pomoccs_CZ
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví dětícs_CZ
dc.subjectRámcový vzdělávací program pro základní vzdělávánícs_CZ
dc.titleRozvíjení kompetencí žáků základní školy v oblasti prevence dětských úrazů a poskytování první pomocics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-05-31
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId86647
dc.title.translatedDeveloping the Skills of Elementary School Pupils in Preventing Injuries and the Ability to Provide First Aiden_US
dc.contributor.refereeHanušová, Jaroslava
dc.identifier.aleph001292511
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - rodinná výchovacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Domestic Scienceen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - rodinná výchovacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Domestic Scienceen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Konkrétně pojednává o dětské úrazovosti, její prevenci a poskytování první pomoci v případě úrazu či náhlého poškození zdraví. Cílem práce je zmapovat východiska dětské úrazovosti a míru prosazování trvalé aktivní prevence u vybraných žáků základních škol. Teoretická část obsahuje epidemiologická data o dětské úrazovosti, druhy úrazů z hlediska tělesného a duševního vývoje dítěte i prostředí, ve kterém k úrazům dochází, a vybraná preventivní opatření s tím, že největší pozornost je věnována školní úrazovosti, bezpečnosti a ochraně žáků a začlenění této problematiky do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dále předkládá shrnutí právních hledisek poskytování první pomoci, doporučené postupy v jejím poskytování včetně aktuálních trendů a představení vzdělávacích programů a kurzů určených laické veřejnosti. Praktická část mapuje povědomí žáků devátých ročníků základních škol o bezpečném chování, jakožto primární prevenci úrazů, ale také jejich vědomosti, dovednosti a postoje k poskytování první pomoci. Tato zjištění jsou podrobena srovnání s názory a zkušenostmi jejich učitelů. Na základě těchto skutečností jsou v práci navržena doporučení pro pedagogickou praxi.cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the issue of safety and protection of children's health. It namely disserts on the occurrence of accidents among children, their prevention and provision of first aid in case of an accident or sudden damage to one's health . The aim of this thesis is to map the current state of accident occurrence among children and the scope of assertion of permanent active prevention with selected primary school pupils. The theoretical part contains epidemiological data concerning accident occurrence among children, types of accidents from the point of view of physical and psychological development of a child and the environment in which these accidents occur and selected preventive measures. Most attention is paid to school accident occurrence, safety and protection of pupils and incorporation of this issue in the Framework educational programme for basic education. It also provides a summary of legal aspects and recommended practices of first aid provision, including the current trends and introduction of educational programmes and courses intended for lay public. The practical part maps the awareness of safe behaviour as the primary form of accident prevention among ninth grade primary school pupils as well as their knowledge, skills and attitudes to first aid provision. These findings...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV