Show simple item record

The role of IL-17 in kidney transplantation
dc.contributor.advisorStříž, Ilja
dc.creatorMenšíková, Markéta
dc.date.accessioned2017-04-21T05:38:11Z
dc.date.available2017-04-21T05:38:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/30450
dc.description.abstractÚloha interleukinu-17 v transplantaci ledvin - abstrakt V p ítomnosti TGF- a IL-6 se naivní CD4+ T-lymfocyty (Thp) vyvinou v Th17 linii, která je charakterizována expresí Ror- t a produkcí interleukinu-17 (IL-17). Ten je sekretován jako glykoproteinový homodimer. Navázání IL-17 na receptor (IL-17R), který je p ítomen na v ech typech bun k, stimuluje produkci prozán tlivých cytokin a chemokin . Pom r Th17:Treg je ve t pu vykazujícím známky rejekce vy í ne u t pu bez rejekce. P ítomnost IL-17 v kultu e epiteliálních bun k proximálních tubul (PTEC) stimuluje jejich produkci IL-6, IL-8, MCP-1 a C3 komponenty komplementu. Sou asné p sobení IL-17 a CD40L synergicky zvy uje produkci IL-6, IL-8 a RANTES. Signalizace od navázání k receptoru na povrchu PTEC a ke zvý ení exprese se uskute uje p es src kinázu a MAP kinázu a nejspí e kon í u transkrip ního faktoru NF- B. V krysích transplanta ních modelech se IL-17 objevuje u allotransplantát druhý den po operaci, jeho mno ství vzr stá do pátého dne, pak klesá a p ed smrtí zví ete vymizí. Není v ak p ítomen v izotransplantátech ani v negativních kontrolách. Objevuje se d íve ne IFN- , který býval pova ován za spou t e rejekce. U pacient s transplantovanou ledvinou bylo rovn p i rejekci pozorováno zvý ené mno ství IL-17 v infiltrátu monocyt ve t pu i v mo ovém sedimentu....cs_CZ
dc.description.abstractThe role of IL-17 in kidney transplantation - abstract Naive CD4+ T-lymphocytes (Thp) can develop into Th17 line in the presence of TGF- and IL-6. Th17 cells are characterized by expression of Ror- t and by production of interleukin-17 (IL-17). It is secreted as a glycoprotein homodimer. Binding to IL-17 receptor (IL-17R), which is present in all cell types, stimulates the production of proinflammatory cytokines and chemokines. The ratio of Th17: Treg in the graft showing signs of rejection is higher than in the graft without rejection. The presence of IL-17 in a culture of proximal tubular epithelial cells (PTEC) stimulates the production of IL-6, IL-8, MCP-1 and C3 complement component. Simultaneous action of IL-17 and CD40L synergistically increases the production of IL-6, IL-8 and RANTES. Signaling from the receptor on the surface of PTEC associated with its increased expression is effected via the src kinase and MAP kinase, and probably leads to the transcription factor NF- B. In rat models of transplantation, the IL-17 appears in allografts on the second day after surgery, the level rises until the fifth day, then decreases and disappears before the death of the animal. IL-17 is not detectable in isografts and negative controls. It appears before the IFN- , which had been considered a trigger of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectKidneyen_US
dc.subjectrenalen_US
dc.subjectallograften_US
dc.subjecttransplantationen_US
dc.subjectinterleukin-17en_US
dc.subjectrejectionen_US
dc.subjectledvinnýcs_CZ
dc.subjecttransplantacecs_CZ
dc.subjectštěpcs_CZ
dc.subjectinterleukin-17cs_CZ
dc.subjectrejekcecs_CZ
dc.titleÚloha interleukinu-17 v transplantaci ledvincs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-10
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId80956
dc.title.translatedThe role of IL-17 in kidney transplantationen_US
dc.contributor.refereeKrulová, Magdaléna
dc.identifier.aleph001280904
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Cell Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csÚloha interleukinu-17 v transplantaci ledvin - abstrakt V p ítomnosti TGF- a IL-6 se naivní CD4+ T-lymfocyty (Thp) vyvinou v Th17 linii, která je charakterizována expresí Ror- t a produkcí interleukinu-17 (IL-17). Ten je sekretován jako glykoproteinový homodimer. Navázání IL-17 na receptor (IL-17R), který je p ítomen na v ech typech bun k, stimuluje produkci prozán tlivých cytokin a chemokin . Pom r Th17:Treg je ve t pu vykazujícím známky rejekce vy í ne u t pu bez rejekce. P ítomnost IL-17 v kultu e epiteliálních bun k proximálních tubul (PTEC) stimuluje jejich produkci IL-6, IL-8, MCP-1 a C3 komponenty komplementu. Sou asné p sobení IL-17 a CD40L synergicky zvy uje produkci IL-6, IL-8 a RANTES. Signalizace od navázání k receptoru na povrchu PTEC a ke zvý ení exprese se uskute uje p es src kinázu a MAP kinázu a nejspí e kon í u transkrip ního faktoru NF- B. V krysích transplanta ních modelech se IL-17 objevuje u allotransplantát druhý den po operaci, jeho mno ství vzr stá do pátého dne, pak klesá a p ed smrtí zví ete vymizí. Není v ak p ítomen v izotransplantátech ani v negativních kontrolách. Objevuje se d íve ne IFN- , který býval pova ován za spou t e rejekce. U pacient s transplantovanou ledvinou bylo rovn p i rejekci pozorováno zvý ené mno ství IL-17 v infiltrátu monocyt ve t pu i v mo ovém sedimentu....cs_CZ
uk.abstract.enThe role of IL-17 in kidney transplantation - abstract Naive CD4+ T-lymphocytes (Thp) can develop into Th17 line in the presence of TGF- and IL-6. Th17 cells are characterized by expression of Ror- t and by production of interleukin-17 (IL-17). It is secreted as a glycoprotein homodimer. Binding to IL-17 receptor (IL-17R), which is present in all cell types, stimulates the production of proinflammatory cytokines and chemokines. The ratio of Th17: Treg in the graft showing signs of rejection is higher than in the graft without rejection. The presence of IL-17 in a culture of proximal tubular epithelial cells (PTEC) stimulates the production of IL-6, IL-8, MCP-1 and C3 complement component. Simultaneous action of IL-17 and CD40L synergistically increases the production of IL-6, IL-8 and RANTES. Signaling from the receptor on the surface of PTEC associated with its increased expression is effected via the src kinase and MAP kinase, and probably leads to the transcription factor NF- B. In rat models of transplantation, the IL-17 appears in allografts on the second day after surgery, the level rises until the fifth day, then decreases and disappears before the death of the animal. IL-17 is not detectable in isografts and negative controls. It appears before the IFN- , which had been considered a trigger of...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990012809040106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV