Show simple item record

The Role of Physical Impairment in a Partnership (Medical Anthropology)
dc.contributor.advisorŠimek, Jiří
dc.creatorKovářová, Eva
dc.date.accessioned2020-08-19T10:32:20Z
dc.date.available2020-08-19T10:32:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/29456
dc.description.abstractCouples of a physically disabled person and an able bodied one are being considered odd and exceptional by many people and furthermore associated with many prejudices and myths. The most common is probably the assumption of this relationship as an unequal and being rather a kind of carer and cared. The aim of this thesis has been to uncover the world of a couple of a person with acquired physical disability and his/her able bodied partner and to determine the impact of a physical disability and physical limitations stemming from the impairment on the inner life of the couple, a character of this relationship and the impact of the physical impairment on the social roles of the physically disabled person as a partner or potentially a parent. Acquired physical disability as a consequence of a spinal cord injury or a disease is a sudden and essential change in all three areas of a human being - physical, mental and social. In case of pre-injury/illness relationships I have been interested in the impact of this fundamental and unchangeable turnaround of existing conditions and life style on the couple. The theoretical phrame for this thesis has been phenomenological philosophy for its concern in the subjective experience regarded as a basis for further investigation and analysis and for its concept of...en_US
dc.description.abstractPartnerský vztah tce tlesn postieného lovka, vozíkáe a lovka zdravého, chodícího, pro mnoho lidí pedstavuje zvlátní a ojedinlý úkaz opedený mnoha mýty a pedsudky. Nerovnocennost partner a pedstava charakteru vztahu spíe jako oetovatel - oetovaný patí pravdpodobn mezi nejastjí. Cílem této práce bylo nahlédnout do svta takovéhoto partnersk ého páru, lovka zdravého, chodícího a lovka tlesn postieného, jeho postiení není vrozené, ale získané v prbhu ivota, a zjistit, do jaké míry skutenost tlesného postiení a rzná fyzická omezení z toho vyplývající, zasahuj í do partnerského souití obou lidí a jestli a jaký vliv má fyzické postiení na roli tlesn postieného lovka jakoto partnera, pípadn rodie. Získané tlesné postiení, ochrnutí, a» ji v dsledku nemoci anebo poranní pátee následkem úrazu pedstavuje pro lovka zásadní a náhlou zmnu ve vech tech oblastech lidského ivota - fyzické, duevní a sociální. U pár, kde se oba partnei poznali jet jako zdraví a v prbhu vztahu dolo k události, v jejím dsledku je jeden z nich nucen doivotn pouívat vozík, mne zajímalo, jaký vliv mla tato náhlá hluboká a nezvratitelná zmna dosavadních podmí- nek a dosavadního zpsobu ivota dotyného lovka i jeho partnera na jejich vzájemný partnerský vztah. Teoretickým rámcem této práce je fenomenologick á loso e pro svj zájem o jedinenou...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.titleRole tělesného postižení v partnerském vztahu (medicínská antropologie)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-10-26
dc.description.departmentLiberal Arts and Humanities - Social Sciences Moduleen_US
dc.description.departmentStudium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modulcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.identifier.repId79093
dc.title.translatedThe Role of Physical Impairment in a Partnership (Medical Anthropology)en_US
dc.contributor.refereeKlepal, Jaroslav
dc.identifier.aleph001197696
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Anthropologyen_US
thesis.degree.disciplineObecná antropologie - integrální studium člověkacs_CZ
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná antropologie - integrální studium člověkacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Anthropologyen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPartnerský vztah tce tlesn postieného lovka, vozíkáe a lovka zdravého, chodícího, pro mnoho lidí pedstavuje zvlátní a ojedinlý úkaz opedený mnoha mýty a pedsudky. Nerovnocennost partner a pedstava charakteru vztahu spíe jako oetovatel - oetovaný patí pravdpodobn mezi nejastjí. Cílem této práce bylo nahlédnout do svta takovéhoto partnersk ého páru, lovka zdravého, chodícího a lovka tlesn postieného, jeho postiení není vrozené, ale získané v prbhu ivota, a zjistit, do jaké míry skutenost tlesného postiení a rzná fyzická omezení z toho vyplývající, zasahuj í do partnerského souití obou lidí a jestli a jaký vliv má fyzické postiení na roli tlesn postieného lovka jakoto partnera, pípadn rodie. Získané tlesné postiení, ochrnutí, a» ji v dsledku nemoci anebo poranní pátee následkem úrazu pedstavuje pro lovka zásadní a náhlou zmnu ve vech tech oblastech lidského ivota - fyzické, duevní a sociální. U pár, kde se oba partnei poznali jet jako zdraví a v prbhu vztahu dolo k události, v jejím dsledku je jeden z nich nucen doivotn pouívat vozík, mne zajímalo, jaký vliv mla tato náhlá hluboká a nezvratitelná zmna dosavadních podmí- nek a dosavadního zpsobu ivota dotyného lovka i jeho partnera na jejich vzájemný partnerský vztah. Teoretickým rámcem této práce je fenomenologick á loso e pro svj zájem o jedinenou...cs_CZ
uk.abstract.enCouples of a physically disabled person and an able bodied one are being considered odd and exceptional by many people and furthermore associated with many prejudices and myths. The most common is probably the assumption of this relationship as an unequal and being rather a kind of carer and cared. The aim of this thesis has been to uncover the world of a couple of a person with acquired physical disability and his/her able bodied partner and to determine the impact of a physical disability and physical limitations stemming from the impairment on the inner life of the couple, a character of this relationship and the impact of the physical impairment on the social roles of the physically disabled person as a partner or potentially a parent. Acquired physical disability as a consequence of a spinal cord injury or a disease is a sudden and essential change in all three areas of a human being - physical, mental and social. In case of pre-injury/illness relationships I have been interested in the impact of this fundamental and unchangeable turnaround of existing conditions and life style on the couple. The theoretical phrame for this thesis has been phenomenological philosophy for its concern in the subjective experience regarded as a basis for further investigation and analysis and for its concept of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modulcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV