Show simple item record

Usage of psychology in human resources specialist work
dc.contributor.advisorŠnýdrová, Ivana
dc.creatorHinaisová, Markéta
dc.date.accessioned2017-04-21T00:30:21Z
dc.date.available2017-04-21T00:30:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/29404
dc.description.abstractVe svojí bakalá ské práci se zabývám psychologickými metodami a aspekty, které jsou použitelné v r zných oblastech personální práce a p ispívají tak ke zkvalitn ní práce personalist , a tím i k efektivn jšímu personálnímu ízení celé organizace. Jedná se o oblast personálního výb ru, kde vysv tluji nejb žn ji užívané psychologické metody a jejich využití. Jedná se o metodu rozhovoru, testy pracovní zp sobilosti, assessment centrum a také se zmi uji o grafologii. Dále se tato práce zabývá motivací pracovník a konflikty v organizaci. Zabývám se významem motivování zam stnanc v organizaci a uvádím základní motiva ní teorie, jejichž znalost pomáhá k pochopení významu motivace v pracovním procesu. Dále v této práci poukazuji na úlohu personalisty v ešení konflikt v organizaci. Na záv r uvádím jako p íklad personální oblast u policie, kde psychologie nachází výrazné uplatn ní. Práce je zakon ena kapitolou o etickém jednání, které nesmí v práci personalisty chyb t.cs_CZ
dc.description.abstractMy bachelor work is focused on psychological methods and aspects, which are used in different domains of human resources work and are able to support improvement of human resources specialists work and herewith also to more effective human resources management of the whole company. These domains include selection of new employees where I explain most common used psychological methods and its usage. These methods include interview, work competence tests, assessment centre and I also notice usage of graphology. Thereinafter this work is concerned with employee motivation and conflicts in the company. I mention importance of employee motivation in the company and basic motivation theories, whose knowledge helps to understand motivation importance in work process. Another aspect of this work is role of human resources specialist in conflicts solving. I feature as an example human resources area at the police service, where psychology finds wide spere of activity. The work is closed by chapter about ethic behaviour in the work of human resources specialist.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleVyužití psychologie v práci personalistycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-06-23
dc.description.departmentDepartment of Adult Education and Personnel Managementen_US
dc.description.departmentKatedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId74462
dc.title.translatedUsage of psychology in human resources specialist worken_US
dc.contributor.refereeFroněk, Jan
dc.identifier.aleph001122280
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAndragogika a personální řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineAdult Education and Personnel Managementen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programEducationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Adult Education and Personnel Managementen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAndragogika a personální řízenícs_CZ
uk.degree-discipline.enAdult Education and Personnel Managementen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enEducationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVe svojí bakalá ské práci se zabývám psychologickými metodami a aspekty, které jsou použitelné v r zných oblastech personální práce a p ispívají tak ke zkvalitn ní práce personalist , a tím i k efektivn jšímu personálnímu ízení celé organizace. Jedná se o oblast personálního výb ru, kde vysv tluji nejb žn ji užívané psychologické metody a jejich využití. Jedná se o metodu rozhovoru, testy pracovní zp sobilosti, assessment centrum a také se zmi uji o grafologii. Dále se tato práce zabývá motivací pracovník a konflikty v organizaci. Zabývám se významem motivování zam stnanc v organizaci a uvádím základní motiva ní teorie, jejichž znalost pomáhá k pochopení významu motivace v pracovním procesu. Dále v této práci poukazuji na úlohu personalisty v ešení konflikt v organizaci. Na záv r uvádím jako p íklad personální oblast u policie, kde psychologie nachází výrazné uplatn ní. Práce je zakon ena kapitolou o etickém jednání, které nesmí v práci personalisty chyb t.cs_CZ
uk.abstract.enMy bachelor work is focused on psychological methods and aspects, which are used in different domains of human resources work and are able to support improvement of human resources specialists work and herewith also to more effective human resources management of the whole company. These domains include selection of new employees where I explain most common used psychological methods and its usage. These methods include interview, work competence tests, assessment centre and I also notice usage of graphology. Thereinafter this work is concerned with employee motivation and conflicts in the company. I mention importance of employee motivation in the company and basic motivation theories, whose knowledge helps to understand motivation importance in work process. Another aspect of this work is role of human resources specialist in conflicts solving. I feature as an example human resources area at the police service, where psychology finds wide spere of activity. The work is closed by chapter about ethic behaviour in the work of human resources specialist.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízenícs_CZ
dc.identifier.lisID990011222800106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV