Show simple item record

The Intracompany Communication
dc.contributor.advisorVrzáček, Petr
dc.creatorMarek, Radovan
dc.date.accessioned2020-08-21T17:27:28Z
dc.date.available2020-08-21T17:27:28Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/26530
dc.description.abstractThis thesis is focused on intracompany communication. I personally consider this topic as quite "up-to-date", especially in current information age, when there is an urgent need to set up right conditions for functional communication between workers and their superiors and workers themselves to achieve precise function of organization and optimal work performance of all employees. Quite a few contemporary authors of management and human resources focused books, discusses the topic of intracompany communication and in their publications, they point out its fundamental meaning in everyday life of an organization. Principal chapters about this topic can be found in almost any literature, which is concerned in management and human resources development in companies. All the authors agree that intracompany communication influences interpersonal relationships among both people working in organization and people outside, who participate in company image, performance and competitivness. Insufficient communication (from any reason) dangerously disturbs social climate, leads to feelings of uncertainty and lowers work enthusiasm. Though continual emphasis on intracompany communication meaning, it is common to meet critical underestimation of importance and complexity of information sharing and recieving...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem vnitrofiremní komunikace. Zvolené téma považuji za vysoce aktuální, zejména v dnešní p einformované dob , kdy je pro správný chod organizace a optimální pracovní výkon všech jejích zam stnanc nutné nastavit správné podmínky pro funk ní komunikaci pracovník s jejich nad ízenými i mezi sebou navzájem. ada sou asných autor z oblasti managementu a personalistiky se tématu vnitrofiremní komunikace v nuje a upozor uje ve svých publikacích na zásadní význam vnitrofiremní komunikace v každodenním život organizace. St žejní kapitoly týkající se tématu je možné nalézt tak ka v jakékoli literatu e zam ené na ízení a rozvoj lidí ve firmách. Všichni auto i se shodují, že vnitrofiremní komunikace ovliv uje vztahy mezi lidmi v organizaci i v jejím okolí, podílí se na image firmy a rovn ž na výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy. Nedostate ná komunikace (z jakýchkoli p í in) narušuje sociální atmosféru, vede k pocit m nejistoty zam stnance a snižuje pracovní nasazení. I p es stálé zd raz ování významu vnitrofiremní komunikace je v dnešní dob možné se ve firmách a organizacích setkat s podce ováním závažnosti a složitosti sd lování a p ijímání informací a v d sledku toho pak i se vznikajícími r zn závažnými organiza ními problémy. Diplomová práce shrnuje základní odborné poznatky...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.titleVnitrofiremní komunikacecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-09
dc.description.departmentDepartment of Management and Supervision in Social and Health Care Organisationsen_US
dc.description.departmentKatedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíchcs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId82615
dc.title.translatedThe Intracompany Communicationen_US
dc.contributor.refereeHoleyšovský, Jan
dc.identifier.aleph001261392
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineŘízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchcs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement and Supervision in Social and Health Care Organizationsen_US
thesis.degree.programSocial Policy and Social Worken_US
thesis.degree.programSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíchcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Management and Supervision in Social and Health Care Organisationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csŘízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchcs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement and Supervision in Social and Health Care Organizationsen_US
uk.degree-program.csSociální politika a sociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Policy and Social Worken_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá tématem vnitrofiremní komunikace. Zvolené téma považuji za vysoce aktuální, zejména v dnešní p einformované dob , kdy je pro správný chod organizace a optimální pracovní výkon všech jejích zam stnanc nutné nastavit správné podmínky pro funk ní komunikaci pracovník s jejich nad ízenými i mezi sebou navzájem. ada sou asných autor z oblasti managementu a personalistiky se tématu vnitrofiremní komunikace v nuje a upozor uje ve svých publikacích na zásadní význam vnitrofiremní komunikace v každodenním život organizace. St žejní kapitoly týkající se tématu je možné nalézt tak ka v jakékoli literatu e zam ené na ízení a rozvoj lidí ve firmách. Všichni auto i se shodují, že vnitrofiremní komunikace ovliv uje vztahy mezi lidmi v organizaci i v jejím okolí, podílí se na image firmy a rovn ž na výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy. Nedostate ná komunikace (z jakýchkoli p í in) narušuje sociální atmosféru, vede k pocit m nejistoty zam stnance a snižuje pracovní nasazení. I p es stálé zd raz ování významu vnitrofiremní komunikace je v dnešní dob možné se ve firmách a organizacích setkat s podce ováním závažnosti a složitosti sd lování a p ijímání informací a v d sledku toho pak i se vznikajícími r zn závažnými organiza ními problémy. Diplomová práce shrnuje základní odborné poznatky...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on intracompany communication. I personally consider this topic as quite "up-to-date", especially in current information age, when there is an urgent need to set up right conditions for functional communication between workers and their superiors and workers themselves to achieve precise function of organization and optimal work performance of all employees. Quite a few contemporary authors of management and human resources focused books, discusses the topic of intracompany communication and in their publications, they point out its fundamental meaning in everyday life of an organization. Principal chapters about this topic can be found in almost any literature, which is concerned in management and human resources development in companies. All the authors agree that intracompany communication influences interpersonal relationships among both people working in organization and people outside, who participate in company image, performance and competitivness. Insufficient communication (from any reason) dangerously disturbs social climate, leads to feelings of uncertainty and lowers work enthusiasm. Though continual emphasis on intracompany communication meaning, it is common to meet critical underestimation of importance and complexity of information sharing and recieving...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíchcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990012613920106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV