Show simple item record

Fast-track proceedings of administrative infractions (the development and recent legal regulation)
dc.contributor.advisorPrášková, Helena
dc.creatorHerudková, Jana
dc.date.accessioned2017-04-20T11:32:55Z
dc.date.available2017-04-20T11:32:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/26349
dc.description.abstractZávěr I. Řízení o přestupcích představuje kvalifikovaný postup správních orgánů, ve kterém je rozhodováno o konkrétních právech, právem chráněných zájmech a povinnostech jmenovitě určených osob. Účelem tohoto řízení je rozhodnout o vině a případné sankci za spáchaný skutek, v němž je přestupek jako zvláštní druh správního deliktu spatřován. Rozhodování o přestupcích je pojímáno jako součást výkonu veřejné moci, směřujícího k usměrnění chování adresátů veřejno-správního působení a ochraně veřejného zájmu. Dle zásady materiálního právního státu vyjádřené v čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Je tedy třeba, aby právním předpisem tohoto druhu, respektive právní síly, byly upraveny jednak podmínky odpovědnosti za přestupek vymezením deliktně způsobilého subjektu, skutkových podstat přestupků a sankcí za přestupky ukládaných, jednak procesní postupy správních orgánů v rámci objasňování a postihu takovýchto deliktů. Základním pramenem přestupkového práva je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zakotvující obecné základy právní odpovědnosti za přestupky, některé skutkové podstaty přestupků a procesní režim vyřizování přestupků. Posláním procesních ustanovení je zabezpečit,...cs_CZ
dc.description.abstractMISDEMEANOUR PROCEDURE (DEVELOPMENT AND CURRENT REGULATION) Misdemeanour procedure is a highly frequent kind of administrative activity which intervenes in legal relations of expressly determined physical entities. The object of this procedure is to decide the issue of guilt and possible penalty for committed deed, in which the misdemeanour is found as a kind of administrative offence. Misdemeanour procedure is envisaged as a part of discharge of public administration bound for rectification of obligors' behaviour and protection of public interest. This institute, being common in administrative practice, affects a considerable number of individuals. In accordance with the legal order, a great amount of administrative bodies is entitled to solve and sanction misdemeanours within the framework of various fields of human activities. Misdemeanour procedure is designed as a specific sort of administrative proceedings built-up on the subsidiarity principle of the Act No. 500/2004 Sb. (Code of Administrative Procedure), which constitutes general rules about administrative proceedings. Devitations from the general provisions for administrative proceedings reasoned by the specificity of the object of the procedure are arranged in the Act No. 200/1990 Sb. (Misdemeanours Act) and in some other special acts....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleZkrácená řízení o přestupcích (vývoj a současná právní úprava)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-05-24
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId86747
dc.title.translatedFast-track proceedings of administrative infractions (the development and recent legal regulation)en_US
dc.contributor.refereeKopecký, Martin
dc.identifier.aleph002018556
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csZávěr I. Řízení o přestupcích představuje kvalifikovaný postup správních orgánů, ve kterém je rozhodováno o konkrétních právech, právem chráněných zájmech a povinnostech jmenovitě určených osob. Účelem tohoto řízení je rozhodnout o vině a případné sankci za spáchaný skutek, v němž je přestupek jako zvláštní druh správního deliktu spatřován. Rozhodování o přestupcích je pojímáno jako součást výkonu veřejné moci, směřujícího k usměrnění chování adresátů veřejno-správního působení a ochraně veřejného zájmu. Dle zásady materiálního právního státu vyjádřené v čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Je tedy třeba, aby právním předpisem tohoto druhu, respektive právní síly, byly upraveny jednak podmínky odpovědnosti za přestupek vymezením deliktně způsobilého subjektu, skutkových podstat přestupků a sankcí za přestupky ukládaných, jednak procesní postupy správních orgánů v rámci objasňování a postihu takovýchto deliktů. Základním pramenem přestupkového práva je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zakotvující obecné základy právní odpovědnosti za přestupky, některé skutkové podstaty přestupků a procesní režim vyřizování přestupků. Posláním procesních ustanovení je zabezpečit,...cs_CZ
uk.abstract.enMISDEMEANOUR PROCEDURE (DEVELOPMENT AND CURRENT REGULATION) Misdemeanour procedure is a highly frequent kind of administrative activity which intervenes in legal relations of expressly determined physical entities. The object of this procedure is to decide the issue of guilt and possible penalty for committed deed, in which the misdemeanour is found as a kind of administrative offence. Misdemeanour procedure is envisaged as a part of discharge of public administration bound for rectification of obligors' behaviour and protection of public interest. This institute, being common in administrative practice, affects a considerable number of individuals. In accordance with the legal order, a great amount of administrative bodies is entitled to solve and sanction misdemeanours within the framework of various fields of human activities. Misdemeanour procedure is designed as a specific sort of administrative proceedings built-up on the subsidiarity principle of the Act No. 500/2004 Sb. (Code of Administrative Procedure), which constitutes general rules about administrative proceedings. Devitations from the general provisions for administrative proceedings reasoned by the specificity of the object of the procedure are arranged in the Act No. 200/1990 Sb. (Misdemeanours Act) and in some other special acts....en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV