Show simple item record

Film as medium
dc.contributor.advisorBystřický, Jiří
dc.creatorVodrážková, Katrin
dc.date.accessioned2020-08-25T18:42:00Z
dc.date.available2020-08-25T18:42:00Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25651
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou filmu jako média, jež vychází v širším slova smyslu z konceptu filosofie médií, stěžejního oboru elektronické kultury, v užším slova smyslu je téma zasazeno do oblasti filosofie filmu. Poukazuji zde na význam a fungování filmu jako média, které přináší nový rozměr vidění, prostoru a času. Toto médium je myslícím a vnímajícím médiem, prostředím nastolující nové formy vidění a pojmy, toto médium potřebuje vidění, a to zase vyžaduje myšlení. Člověk se dříve snažil vysvětlit okolní svět pomocí symbolů, které sestavoval do obrazů, postupně se však pro něj staly obrazy příliš složitými. Následně se pokusil obrazy vysvětlit pomocí textů a lineární charakter písma vnesl do myšlení nový prvek - čas. Nyní se však člověk ocitá v situaci, kdy se setkává s návratem obrazů, a to z důvodů složitosti moderní doby. Vynálezem je technický obraz, který dokáže text vysvětlit a stává se skutečností. Je potřeba umět se podívat pod povrch mechanismům tohoto typu, mezi něž patří fotografie a film, a nevidět tak pouze vstupy a výstupy. S tím jsou dále spojeny nové formy sekvenčního a vizuálního zobrazení, jiná technika a způsob vidění, nebo také komparace mezi okem diváka a kamerou.cs_CZ
dc.description.abstractWork deals with film as a medium, which is based in the broad sense of the concept of media philosophy, the core field of electronic culture, in the narrower sense is the theme set in the philosophy of film. Here I refer to the importance and functioning of the film as a medium, that brings a new dimension of vision, space and time. This media is a thinking and percipient medium, environment raising a new forms and concepts of vision, this medium needs a vision, and the vision in turn requires thinking. One previously tried to explain the outside world through symbols, which were combined into images, but gradually it became the image is too complex. Then tried to explain through pictures and text fonts linear nature of thinking has brought a new element - time. But now the man finds himself in a situation where he meets with the return of paintings, because of the complexity of the texts of modern times. Invention, the technical picture which can explain the text and becomes a reality. You need to be able to see beneath the surface of the mechanism of this type, including photographs and film, and not see only the inputs and outputs. With that is also linked to new forms of visual display sequence and other technology and way of seeing, or a comparison between the exe of the viewer and camera.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.titleFilm jako médiumcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-24
dc.description.departmentKatedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Electronic Culture and Semioticsen_US
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId86385
dc.title.translatedFilm as mediumen_US
dc.contributor.refereeMarcelli, Miroslav
dc.identifier.aleph001261400
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineElectronic Culture and Semioticsen_US
thesis.degree.disciplineElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of Electronic Culture and Semioticsen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csElektronická kultura a sémiotikacs_CZ
uk.degree-discipline.enElectronic Culture and Semioticsen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá problematikou filmu jako média, jež vychází v širším slova smyslu z konceptu filosofie médií, stěžejního oboru elektronické kultury, v užším slova smyslu je téma zasazeno do oblasti filosofie filmu. Poukazuji zde na význam a fungování filmu jako média, které přináší nový rozměr vidění, prostoru a času. Toto médium je myslícím a vnímajícím médiem, prostředím nastolující nové formy vidění a pojmy, toto médium potřebuje vidění, a to zase vyžaduje myšlení. Člověk se dříve snažil vysvětlit okolní svět pomocí symbolů, které sestavoval do obrazů, postupně se však pro něj staly obrazy příliš složitými. Následně se pokusil obrazy vysvětlit pomocí textů a lineární charakter písma vnesl do myšlení nový prvek - čas. Nyní se však člověk ocitá v situaci, kdy se setkává s návratem obrazů, a to z důvodů složitosti moderní doby. Vynálezem je technický obraz, který dokáže text vysvětlit a stává se skutečností. Je potřeba umět se podívat pod povrch mechanismům tohoto typu, mezi něž patří fotografie a film, a nevidět tak pouze vstupy a výstupy. S tím jsou dále spojeny nové formy sekvenčního a vizuálního zobrazení, jiná technika a způsob vidění, nebo také komparace mezi okem diváka a kamerou.cs_CZ
uk.abstract.enWork deals with film as a medium, which is based in the broad sense of the concept of media philosophy, the core field of electronic culture, in the narrower sense is the theme set in the philosophy of film. Here I refer to the importance and functioning of the film as a medium, that brings a new dimension of vision, space and time. This media is a thinking and percipient medium, environment raising a new forms and concepts of vision, this medium needs a vision, and the vision in turn requires thinking. One previously tried to explain the outside world through symbols, which were combined into images, but gradually it became the image is too complex. Then tried to explain through pictures and text fonts linear nature of thinking has brought a new element - time. But now the man finds himself in a situation where he meets with the return of paintings, because of the complexity of the texts of modern times. Invention, the technical picture which can explain the text and becomes a reality. You need to be able to see beneath the surface of the mechanism of this type, including photographs and film, and not see only the inputs and outputs. With that is also linked to new forms of visual display sequence and other technology and way of seeing, or a comparison between the exe of the viewer and camera.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra elektronické kultury a sémiotikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV