Show simple item record

A proposal of flood geodatabase and its applications for flood control
dc.creatorVlasák, Tomáš
dc.date.accessioned2021-05-19T12:50:18Z
dc.date.available2021-05-19T12:50:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25611
dc.description.abstract(EN): Study of historical flood events is important as a base for hydrological studies, as well as for proposal of flood control measures and real-time flood forecasting helping forecasters to support their decisions. This work deals with proposal of Flood Archive (databa of flood event) and its application in the scope of flood protection of Otava river basin to Písek water gauge. The objective was to propose Archive of historical floods containing information about casual synoptical situation, connected weather phenomena (precipitation, temperature) and runoff response. Flood formation mechanism in Otava river basin was described using this Archive. A forecasting technique based on analogue method was designed. This technique searches historical records for flood events of similar causes and estimates possible development of runoff response. Archive consists of 72 flood events that occurred between 1890 and 2006 and their peak flow in all cases exceeded given threshold discharge in Písek closing profile (10-year return period for 1890-1961 and 1-year return period for 1961- 2006). Available historical data was gathered and processed into graphic form (maps, graphs, tables). Flood Archive is part of the dissertation thesis. The most outstanding features of flood formation mechanism in Otava river...en_US
dc.description.abstract(CZ): P ehled o historických p ípadech povodní je d ležitý nejen pro studie zabývající se p í nami vzniku povodní, ale také pro návrhy protipovod ových opat ení a pro provoz hydrologické prognózy, kdy tyto informace nahrazují nebo dopl ují zkušenosti hydrolog prognostik , kte í jsou spolutv rci hydrologických p edpov dí. P edložená diserta ní práce se zabývá návrhem databanky povodní v povodí Otavy po Písek a jejím využití pro pot eby protipovod ové ochrany. Cílem práce bylo navrhnout databanku historických povodní, která obsahuje informace o pov trnostních podmínkách, meteorologických p í inách (srážky, teploty) a o odtokové odezv . S využitím této databanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí Otavy a byla navržena metoda p edpov dního analogu, která na základ podobnosti mezi p í inami povodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by bylo možné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povod ových epizod z období let 1890 - 2006, které v Písku p ekro ily hodnotu pr toku 1leté respektive 10leté povodn . Pro tyto povodn byly shromážd ny pot ebné 2 informace a zpracovány do grafické formy Katalogu povodní, který je sou ásti práce. V druhé ásti byly popsány nejvýrazn jší rysy mechanismu vzniku povodní na Otav a byly dány do souvislosti s...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleNávrh databanky povodní Otavy a její využití v protipovodňové ochraněcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-11-16
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId98020
dc.title.translatedA proposal of flood geodatabase and its applications for flood controlen_US
dc.identifier.aleph002106901
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Geography and Geoecologyen_US
thesis.degree.disciplineFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Geography and Geoecologyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.cs(CZ): P ehled o historických p ípadech povodní je d ležitý nejen pro studie zabývající se p í nami vzniku povodní, ale také pro návrhy protipovod ových opat ení a pro provoz hydrologické prognózy, kdy tyto informace nahrazují nebo dopl ují zkušenosti hydrolog prognostik , kte í jsou spolutv rci hydrologických p edpov dí. P edložená diserta ní práce se zabývá návrhem databanky povodní v povodí Otavy po Písek a jejím využití pro pot eby protipovod ové ochrany. Cílem práce bylo navrhnout databanku historických povodní, která obsahuje informace o pov trnostních podmínkách, meteorologických p í inách (srážky, teploty) a o odtokové odezv . S využitím této databanky byl popsán mechanismus vzniku povodní v povodí Otavy a byla navržena metoda p edpov dního analogu, která na základ podobnosti mezi p í inami povodní vyhledává v historických zázname epizody, podle které by bylo možné zhruba odhadnout vývoj odtokové situace. Pro databanku povodní bylo vybráno 72 povod ových epizod z období let 1890 - 2006, které v Písku p ekro ily hodnotu pr toku 1leté respektive 10leté povodn . Pro tyto povodn byly shromážd ny pot ebné 2 informace a zpracovány do grafické formy Katalogu povodní, který je sou ásti práce. V druhé ásti byly popsány nejvýrazn jší rysy mechanismu vzniku povodní na Otav a byly dány do souvislosti s...cs_CZ
uk.abstract.en(EN): Study of historical flood events is important as a base for hydrological studies, as well as for proposal of flood control measures and real-time flood forecasting helping forecasters to support their decisions. This work deals with proposal of Flood Archive (databa of flood event) and its application in the scope of flood protection of Otava river basin to Písek water gauge. The objective was to propose Archive of historical floods containing information about casual synoptical situation, connected weather phenomena (precipitation, temperature) and runoff response. Flood formation mechanism in Otava river basin was described using this Archive. A forecasting technique based on analogue method was designed. This technique searches historical records for flood events of similar causes and estimates possible development of runoff response. Archive consists of 72 flood events that occurred between 1890 and 2006 and their peak flow in all cases exceeded given threshold discharge in Písek closing profile (10-year return period for 1890-1961 and 1-year return period for 1961- 2006). Available historical data was gathered and processed into graphic form (maps, graphs, tables). Flood Archive is part of the dissertation thesis. The most outstanding features of flood formation mechanism in Otava river...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU
dc.identifier.lisID990021069010106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV