Show simple item record

Modular Synthesis of Steroids by Negishi Reagent
dc.creatorHerrmann, Pavel
dc.date.accessioned2021-05-19T12:43:29Z
dc.date.available2021-05-19T12:43:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25603
dc.description.abstract1 Introduction This dissertation is focused on the development of new methodology for the synthesis steroid derivatives. Steroids, due to their biological activity, still represent a favourite target of total syntheses. Many approaches for their preparation, based on transition metal-mediated or catalyzed reactions, have been developed. From the synthetic point of view, it would be ideal or at least highly desirable and interesting to develop a methodology based on the repetitive use of one reagent. Fortunately, such a strategy has not been published yet. To bring this methodology to life, it is crucial to use a suitable reagent that can selectively react with a wide variety of functional groups. In this regard, zirconocene derivatives seem to be potentially applicable as they display a broad reactivity. Hence, the main objective of this work is to elucidate the viability of their sequential use in the synthesis of complex natural compounds. 2. Aim of the Work The aim of this work is to develop a new synthetic methodology for the preparation of polycyclic isoprenoids. This methodology should be based on the sequential repetitive use of one reagent and should enable modular and flexible access to a wide variety of compounds. The appropriate reagent should function as a universal tool. Bearing the broad...en_US
dc.description.abstract1. Úvod Tato diserta ní práce se zabývá vývojem nové metodiky pro syntézu steroidních slou enin. Steroidy jsou díky svým biologickým vlastnostem stále oblíbeným cílem totálních syntéz. Pro p ípravu steroid bylo vyvinuto mnoho metodik založených na reakcích zprost edkovaných katalytickým nebo stechiometrickým množstvím komplex p echodných kov . Ze syntetického hlediska by bylo ideální i p inejmenším zajímavé uskute nit syntézu složité p írodní látky pomocí opakovaného použití jednoho inidla. Aplikace této strategie však nebyla dosud publikována. Základním p edpokladem pro její reálné uskute ní, je použít inidlo, které je schopné selektivn reagovat z celou adou r zných funk ních skupin. Z toho hlediska se jako potenciáln vhodný nástroj jeví slou eniny zirkonocenu, které mají široké využití v organické syntéze. Proto má tato práce za úkol zjistit možnosti jejich sekven ního využití pro syntézu p írodních látek. 2. Cíl práce Cílem této práce je vypracovat novou syntetickou metodiku, která by umožnila p ípravu polycyklických isoprenoidních slou enin. Tato metodika by m la být založena na opakovaném použití jednoho inidla a m la by umožnit modulární a dostate flexibilní p ístup k co nejširší skupin látek. Vhodné inidlo by tak m lo fungovat jako univerzální nástroj pro výstavbu r zných polycyklických slou enin....cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleModulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidlacs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-01-21
dc.description.departmentDepartment of Organic Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra organické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId98034
dc.title.translatedModular Synthesis of Steroids by Negishi Reagenten_US
dc.identifier.aleph001293361
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineOrganic Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineOrganická chemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
thesis.degree.programChemiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra organické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Organic Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOrganická chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enOrganic Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.cs1. Úvod Tato diserta ní práce se zabývá vývojem nové metodiky pro syntézu steroidních slou enin. Steroidy jsou díky svým biologickým vlastnostem stále oblíbeným cílem totálních syntéz. Pro p ípravu steroid bylo vyvinuto mnoho metodik založených na reakcích zprost edkovaných katalytickým nebo stechiometrickým množstvím komplex p echodných kov . Ze syntetického hlediska by bylo ideální i p inejmenším zajímavé uskute nit syntézu složité p írodní látky pomocí opakovaného použití jednoho inidla. Aplikace této strategie však nebyla dosud publikována. Základním p edpokladem pro její reálné uskute ní, je použít inidlo, které je schopné selektivn reagovat z celou adou r zných funk ních skupin. Z toho hlediska se jako potenciáln vhodný nástroj jeví slou eniny zirkonocenu, které mají široké využití v organické syntéze. Proto má tato práce za úkol zjistit možnosti jejich sekven ního využití pro syntézu p írodních látek. 2. Cíl práce Cílem této práce je vypracovat novou syntetickou metodiku, která by umožnila p ípravu polycyklických isoprenoidních slou enin. Tato metodika by m la být založena na opakovaném použití jednoho inidla a m la by umožnit modulární a dostate flexibilní p ístup k co nejširší skupin látek. Vhodné inidlo by tak m lo fungovat jako univerzální nástroj pro výstavbu r zných polycyklických slou enin....cs_CZ
uk.abstract.en1 Introduction This dissertation is focused on the development of new methodology for the synthesis steroid derivatives. Steroids, due to their biological activity, still represent a favourite target of total syntheses. Many approaches for their preparation, based on transition metal-mediated or catalyzed reactions, have been developed. From the synthetic point of view, it would be ideal or at least highly desirable and interesting to develop a methodology based on the repetitive use of one reagent. Fortunately, such a strategy has not been published yet. To bring this methodology to life, it is crucial to use a suitable reagent that can selectively react with a wide variety of functional groups. In this regard, zirconocene derivatives seem to be potentially applicable as they display a broad reactivity. Hence, the main objective of this work is to elucidate the viability of their sequential use in the synthesis of complex natural compounds. 2. Aim of the Work The aim of this work is to develop a new synthetic methodology for the preparation of polycyclic isoprenoids. This methodology should be based on the sequential repetitive use of one reagent and should enable modular and flexible access to a wide variety of compounds. The appropriate reagent should function as a universal tool. Bearing the broad...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV