Show simple item record

Tourism and institutional support of tourist development in Portugal (witha focus on Region Norte)
dc.contributor.advisorVágner, Jiří
dc.creatorHovorková, Štěpánka
dc.date.accessioned2017-04-20T07:39:13Z
dc.date.available2017-04-20T07:39:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25365
dc.description.abstract4 Abstrakt Cestovní ruch je jednou z nejd ležit jších sou ástí portugalské ekonomiky. Významn se podílí na tvorb HDP i zam stnanosti. Portugalsko, významná evropská destinace cestovního ruchu, si to uv domuje, a proto v nuje institucionální podpo e rozvoje cestovního ruchu v jeho regionech velkou pozornost. S rozvojem principu udržitelného cestovního ruchu se v turistických destinacích uplat ují více r zné alternativní formy cestovního ruchu, jako je rurální, vina ský, kulturní nebo religiózní cestovní ruch. Dobrým p íkladem m že být region severního Portugalska - Norte. Portugalský cestovní ruch se vyzna uje výraznou koncentrací do n kolika málo oblastí a i v regionu Norte je cestovní ruch soust ed n p evážn do západní ásti. Práv podpora alternativních forem cestovního ruchu m že v budoucnu pomoci zmírnit p ílišné zatížení n kterých region masivním cestovním ruchem. Institucionální podpora cestovního ruchu probíhá r znými zp soby a na r zných úrovních. Práce je zam ena na podporu jak ze strany Evropské unie a využívání jejích fond , tak na národní a regionáln nebo tématicky zam ené organizace. Zvláštní pozornost je v nována práv regionu Norte. Klí ová slova: cestovní ruch, alternativní formy cestovního ruchu, institucionální podpora cestovního ruchu, Evropská unie, Portugalsko, region Norte Abstract...cs_CZ
dc.description.abstract4 Abstrakt Cestovní ruch je jednou z nejd ležit jších sou ástí portugalské ekonomiky. Významn se podílí na tvorb HDP i zam stnanosti. Portugalsko, významná evropská destinace cestovního ruchu, si to uv domuje, a proto v nuje institucionální podpo e rozvoje cestovního ruchu v jeho regionech velkou pozornost. S rozvojem principu udržitelného cestovního ruchu se v turistických destinacích uplat ují více r zné alternativní formy cestovního ruchu, jako je rurální, vina ský, kulturní nebo religiózní cestovní ruch. Dobrým p íkladem m že být region severního Portugalska - Norte. Portugalský cestovní ruch se vyzna uje výraznou koncentrací do n kolika málo oblastí a i v regionu Norte je cestovní ruch soust ed n p evážn do západní ásti. Práv podpora alternativních forem cestovního ruchu m že v budoucnu pomoci zmírnit p ílišné zatížení n kterých region masivním cestovním ruchem. Institucionální podpora cestovního ruchu probíhá r znými zp soby a na r zných úrovních. Práce je zam ena na podporu jak ze strany Evropské unie a využívání jejích fond , tak na národní a regionáln nebo tématicky zam ené organizace. Zvláštní pozornost je v nována práv regionu Norte. Klí ová slova: cestovní ruch, alternativní formy cestovního ruchu, institucionální podpora cestovního ruchu, Evropská unie, Portugalsko, region Norte Abstract...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleCestovní ruch a institucionální podpora jeho rozvoje v Portugalsku (se zaměřením na region Norte)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-09-24
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId33549
dc.title.translatedTourism and institutional support of tourist development in Portugal (witha focus on Region Norte)en_US
dc.contributor.refereeMiškovský, Josef
dc.identifier.aleph001175985
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.cs4 Abstrakt Cestovní ruch je jednou z nejd ležit jších sou ástí portugalské ekonomiky. Významn se podílí na tvorb HDP i zam stnanosti. Portugalsko, významná evropská destinace cestovního ruchu, si to uv domuje, a proto v nuje institucionální podpo e rozvoje cestovního ruchu v jeho regionech velkou pozornost. S rozvojem principu udržitelného cestovního ruchu se v turistických destinacích uplat ují více r zné alternativní formy cestovního ruchu, jako je rurální, vina ský, kulturní nebo religiózní cestovní ruch. Dobrým p íkladem m že být region severního Portugalska - Norte. Portugalský cestovní ruch se vyzna uje výraznou koncentrací do n kolika málo oblastí a i v regionu Norte je cestovní ruch soust ed n p evážn do západní ásti. Práv podpora alternativních forem cestovního ruchu m že v budoucnu pomoci zmírnit p ílišné zatížení n kterých region masivním cestovním ruchem. Institucionální podpora cestovního ruchu probíhá r znými zp soby a na r zných úrovních. Práce je zam ena na podporu jak ze strany Evropské unie a využívání jejích fond , tak na národní a regionáln nebo tématicky zam ené organizace. Zvláštní pozornost je v nována práv regionu Norte. Klí ová slova: cestovní ruch, alternativní formy cestovního ruchu, institucionální podpora cestovního ruchu, Evropská unie, Portugalsko, region Norte Abstract...cs_CZ
uk.abstract.en4 Abstrakt Cestovní ruch je jednou z nejd ležit jších sou ástí portugalské ekonomiky. Významn se podílí na tvorb HDP i zam stnanosti. Portugalsko, významná evropská destinace cestovního ruchu, si to uv domuje, a proto v nuje institucionální podpo e rozvoje cestovního ruchu v jeho regionech velkou pozornost. S rozvojem principu udržitelného cestovního ruchu se v turistických destinacích uplat ují více r zné alternativní formy cestovního ruchu, jako je rurální, vina ský, kulturní nebo religiózní cestovní ruch. Dobrým p íkladem m že být region severního Portugalska - Norte. Portugalský cestovní ruch se vyzna uje výraznou koncentrací do n kolika málo oblastí a i v regionu Norte je cestovní ruch soust ed n p evážn do západní ásti. Práv podpora alternativních forem cestovního ruchu m že v budoucnu pomoci zmírnit p ílišné zatížení n kterých region masivním cestovním ruchem. Institucionální podpora cestovního ruchu probíhá r znými zp soby a na r zných úrovních. Práce je zam ena na podporu jak ze strany Evropské unie a využívání jejích fond , tak na národní a regionáln nebo tématicky zam ené organizace. Zvláštní pozornost je v nována práv regionu Norte. Klí ová slova: cestovní ruch, alternativní formy cestovního ruchu, institucionální podpora cestovního ruchu, Evropská unie, Portugalsko, region Norte Abstract...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV