Show simple item record

Exercise of copyright by a person other than the author(or author's heirs).
dc.contributor.advisorCísařová, Zuzana
dc.creatorPoncová, Veronika
dc.date.accessioned2017-04-20T06:31:03Z
dc.date.available2017-04-20T06:31:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25104
dc.description.abstract68 Záv#r V rámci své práce jsem se pokusila popsat v#kon autorského práva osobou odli'nou od autora (d$dice autora) podle současné právní úpravy. V první části se v$nuji v'eobecn$ právu autorskému, které !adíme mezi zvlá'tní osobnostní práva, a sice do skupiny práv k v#sledk"m du'evní tv"rčí činnosti. Z daného vypl#vá, %e podstatn#m je individuální v#sledek nikoli postup, kter# k n$mu vedl, jak je tomu v p!ípad$ pr"myslového vzoru nebo vynálezu. Autorské právo tedy !adíme do oblasti práva k du'evnímu vlastnictví. Jde o komplexní úpravu práva autorského a práv souvisejících s právem autorsk#m. V objektivním smyslu chápeme autorské právo jako soubor právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající z vytvo!ení a společenského uplatn$ní d$l literárních, v$deck#ch a um$leck#ch, které souhrnn$ označujeme jako díla autorská. Autorsk#m právem v subjektivním smyslu rozumíme pak konkrétní oprávn$ní nále%ející autorovi díla je% svou du'evní činností vytvo!il. Následující !ádky bych velmi ráda v$novala stručnému pojednání o rozvoji autorského práva. *eská republika pat!í mezi zem$ s relativn$ dlouhou a bohatou tradicí ochrany du'evního vlastnictví. "... po dlouhá desetiletí byla v"nována pozornost i rozvoji teorie autorského práva. Krom" n"kter#ch jmen z období p$ed vznikem (eskoslovenské republiky a z...cs_CZ
dc.description.abstract76 Summary Exercise of copyright by person other than the author (or author's heirs). Within the scope of my thesis, I tried to describe an exercise of copyright by a person other that the author (author's heir), according to the current legislation of the Czech Republic. I devoted the first part of the paper to a general copyright, which belongs to special personal laws, to wit to the group of the rights to the outcomes of the intellectual activity. The Czech Republic is among the countries with relatively long and rich tradition of protecting the intellectual property. In other parts of my paper, I analyzed the term author, which may only be a physical entity that created the work of authorship. With respect to the subject of my paper, I explained in detail the cartographic works of authorship, computer programs, and computer databases. Furthermore, I dealt with a creation and content of the copyright, personal rights, and property rights. The Copyright Act of the Czech Republic is based on a dualistic principle of distributing the rights to intellectual property. The personal rights terminate by the death of a person holding the right, and the property rights are transferred to the heir of a person holding the right. The fourth chapter of my paper is fundamental because it analyzes the legal exercise of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleVýkon autorského práva osobou odlišnou od autora (dědice autora)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-22
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78580
dc.title.translatedExercise of copyright by a person other than the author(or author's heirs).en_US
dc.contributor.refereeDobřichovský, Tomáš
dc.identifier.aleph002019940
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs68 Záv#r V rámci své práce jsem se pokusila popsat v#kon autorského práva osobou odli'nou od autora (d$dice autora) podle současné právní úpravy. V první části se v$nuji v'eobecn$ právu autorskému, které !adíme mezi zvlá'tní osobnostní práva, a sice do skupiny práv k v#sledk"m du'evní tv"rčí činnosti. Z daného vypl#vá, %e podstatn#m je individuální v#sledek nikoli postup, kter# k n$mu vedl, jak je tomu v p!ípad$ pr"myslového vzoru nebo vynálezu. Autorské právo tedy !adíme do oblasti práva k du'evnímu vlastnictví. Jde o komplexní úpravu práva autorského a práv souvisejících s právem autorsk#m. V objektivním smyslu chápeme autorské právo jako soubor právních norem, které upravují společenské vztahy vznikající z vytvo!ení a společenského uplatn$ní d$l literárních, v$deck#ch a um$leck#ch, které souhrnn$ označujeme jako díla autorská. Autorsk#m právem v subjektivním smyslu rozumíme pak konkrétní oprávn$ní nále%ející autorovi díla je% svou du'evní činností vytvo!il. Následující !ádky bych velmi ráda v$novala stručnému pojednání o rozvoji autorského práva. *eská republika pat!í mezi zem$ s relativn$ dlouhou a bohatou tradicí ochrany du'evního vlastnictví. "... po dlouhá desetiletí byla v"nována pozornost i rozvoji teorie autorského práva. Krom" n"kter#ch jmen z období p$ed vznikem (eskoslovenské republiky a z...cs_CZ
uk.abstract.en76 Summary Exercise of copyright by person other than the author (or author's heirs). Within the scope of my thesis, I tried to describe an exercise of copyright by a person other that the author (author's heir), according to the current legislation of the Czech Republic. I devoted the first part of the paper to a general copyright, which belongs to special personal laws, to wit to the group of the rights to the outcomes of the intellectual activity. The Czech Republic is among the countries with relatively long and rich tradition of protecting the intellectual property. In other parts of my paper, I analyzed the term author, which may only be a physical entity that created the work of authorship. With respect to the subject of my paper, I explained in detail the cartographic works of authorship, computer programs, and computer databases. Furthermore, I dealt with a creation and content of the copyright, personal rights, and property rights. The Copyright Act of the Czech Republic is based on a dualistic principle of distributing the rights to intellectual property. The personal rights terminate by the death of a person holding the right, and the property rights are transferred to the heir of a person holding the right. The fourth chapter of my paper is fundamental because it analyzes the legal exercise of...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV