Show simple item record

Work in Intensive Care and its Impact on Nurse's Lifestyle
dc.contributor.advisorMichálková, Helena
dc.creatorNovotná, Eva
dc.date.accessioned2017-04-20T06:09:38Z
dc.date.available2017-04-20T06:09:38Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25024
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá životním stylem sester pracujících na odděleních intenzivní péče. Práce sester je fyzicky i psychicky velice náročná. Je vykonávaná pod časovým tlakem a ve vynuceném tempu. Je náročná na vnímání a paměť, vyžaduje kritické myšlení, odborné vědomosti na vysoké úrovni, ale také zručnost a praktické dovednosti. Vše se odráží na prožívání i duševním zdraví sester. A právě fyzickému i psychickému vyčerpání lze předcházet zdravým životním stylem, do kterého patří zdravá životospráva. Cílem práce bylo zmapovat životní styl sester pracujících na odděleních intenzivní péče, zjistit jak výkon profese ovlivňuje životosprávu sester. Výzkum se týkal zdravého stravování, vhodné relaxace, užívání návykových látek a psychické zátěže sester. Pro naplnění cílu bylo využito kvantitativní výzkumné šetření metodou dotazníku. K výzkumu bylo využito 178 dotazníku od sester pracující na odděleních intenzivní péče. Dotazníky byly zpracovány popisnou statistikou pomocí grafu a tabulek. Z výzkumného šetření je zřejmé, že sestry nedodržují zásady zdravého stravování a toto tvrzení si sestry uvědomují. Výzkumné šetření potvrdilo, že sestry pracující v intenzivní péci dostatečně neodpočívají. Je alarmující, že sestry jsou často unavené a spí méně než 8 hodin denně. Z výsledku dále vyplynulo, že sestry kouří...cs_CZ
dc.description.abstractThis dissertation is concerned with the live style of nurses working at the intensive care units. The work of nurses is demanding both physically and mentally. It is carried out under time pressure and in forced pace. It is demanding for perception and memory, it requires critical thinking, high level of professional knowledge, and also skill and practical proficiency. All these are reflected on the nurse's experience and mental health. And it is physical and mental exhaustion that can be avoided by healthy life style. The aim of the dissertation was to map the life style of nurses working at intensive care units and find out how performing the profession affects the life style of the nurses. The research was concerned with healthy food, suitable relaxation, using addictive substances, and the psychological stress on the nurses. To achieve the aim of this work, a quantitative research investigation by the method of questionnaire was used 178 questionnaires from nurses working at intensive care units were used. The questionnaires were processed by descriptive statistics with graphs and tables. From the research investigation, it is clear that the nurses do not abide by the principles of healthy dieting, and the nurses realize this fact. The research investigation confirmed that nurses working at intensive...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.titleVýkon profese v intenzivní péči a její vliv na životní styl sestercs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-23
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId80168
dc.title.translatedWork in Intensive Care and its Impact on Nurse's Lifestyleen_US
dc.contributor.refereeHerbrichová, Andrea
dc.identifier.aleph001357976
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá životním stylem sester pracujících na odděleních intenzivní péče. Práce sester je fyzicky i psychicky velice náročná. Je vykonávaná pod časovým tlakem a ve vynuceném tempu. Je náročná na vnímání a paměť, vyžaduje kritické myšlení, odborné vědomosti na vysoké úrovni, ale také zručnost a praktické dovednosti. Vše se odráží na prožívání i duševním zdraví sester. A právě fyzickému i psychickému vyčerpání lze předcházet zdravým životním stylem, do kterého patří zdravá životospráva. Cílem práce bylo zmapovat životní styl sester pracujících na odděleních intenzivní péče, zjistit jak výkon profese ovlivňuje životosprávu sester. Výzkum se týkal zdravého stravování, vhodné relaxace, užívání návykových látek a psychické zátěže sester. Pro naplnění cílu bylo využito kvantitativní výzkumné šetření metodou dotazníku. K výzkumu bylo využito 178 dotazníku od sester pracující na odděleních intenzivní péče. Dotazníky byly zpracovány popisnou statistikou pomocí grafu a tabulek. Z výzkumného šetření je zřejmé, že sestry nedodržují zásady zdravého stravování a toto tvrzení si sestry uvědomují. Výzkumné šetření potvrdilo, že sestry pracující v intenzivní péci dostatečně neodpočívají. Je alarmující, že sestry jsou často unavené a spí méně než 8 hodin denně. Z výsledku dále vyplynulo, že sestry kouří...cs_CZ
uk.abstract.enThis dissertation is concerned with the live style of nurses working at the intensive care units. The work of nurses is demanding both physically and mentally. It is carried out under time pressure and in forced pace. It is demanding for perception and memory, it requires critical thinking, high level of professional knowledge, and also skill and practical proficiency. All these are reflected on the nurse's experience and mental health. And it is physical and mental exhaustion that can be avoided by healthy life style. The aim of the dissertation was to map the life style of nurses working at intensive care units and find out how performing the profession affects the life style of the nurses. The research was concerned with healthy food, suitable relaxation, using addictive substances, and the psychological stress on the nurses. To achieve the aim of this work, a quantitative research investigation by the method of questionnaire was used 178 questionnaires from nurses working at intensive care units were used. The questionnaires were processed by descriptive statistics with graphs and tables. From the research investigation, it is clear that the nurses do not abide by the principles of healthy dieting, and the nurses realize this fact. The research investigation confirmed that nurses working at intensive...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990013579760106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV