Show simple item record

Some aspects of the Trilogy of modernity by Italo Calvino
Některé aspekty tzv. "Trilogie modernity" Itala Calvina
dc.creatorPrůchová, Alena
dc.date.accessioned2018-10-29T21:16:35Z
dc.date.available2018-10-29T21:16:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/24827
dc.description.abstractRigorózní práce se zabývá "moderní trilogií" Itala Calvina. V úvodní ásti práce je p iblížen život a dílo autora. V další kapitole je objasn n termín "moderní trilogie" a následn je podána charakteristika jednotlivých knih: La speculazione edilizia, La nuvola di smog a La giornata d'uno scrutatore, v etn jejich edi ní historie. St žejní ást práce je pak rozd lena podle nejd ležit jších tematických okruh na ty i oddíly: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (Historické, kulturní a politické klima v letech 1953-1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (Autobiografické rysy postav), "L'intellettuale-uomofanciullo" ("Intelektuál-muž-chlapec) a La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (Realita, kterou cht l Calvino um lecky zobrazit). Rigorózní práce se snaží poukázat na souvislost mezi krizí, kterou prožíval v padesátých a po átkem šedesátých let autor a spolu s ním i další intelektuálové, a chováním a jednáním hlavních postav této trilogie. Zárove se snaží upozornit na jedine né a efektivn sugestivní ztvárn ní reality Itálie v tomto období.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with "the modern trilogy" of Italo Calvino. Facts about life and work of the writer are included in the beginning of the work. The term "modern trilogy" and the characterization of each of the books: La speculazione edilizia, La nuvola di smog e La giornata di uno scrutatore, included the history of the edition, are explained in the next chapter. The fundamental part of the work is devided according to the main themes in four parts: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (The historical, political and cultural climate in the years 1953 - 1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (The autobiographical nature of the characters), "L'intellettuale-uomo-fanciullo" ("The intellectual-manboy"), and La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (The reality Calvino wanted to represent artistically). The thesis wants to point out the relation between the crisis that the author and many other intellectuals were living in during the 50's and 60's and the behaviour of the main characters of this trilogy. The thesis wants as well to pay attention to the unique and efficiently suggestive portrayal of the reality in Italy of these period.en_US
dc.languageItaliancs_CZ
dc.language.isoit_IT
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleAlcuni aspetti della Trilogia della modernità di Italo Calvinoit_IT
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-11-11
dc.description.departmentInstitute of Romance Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav románských studiícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId79274
dc.title.translatedSome aspects of the Trilogy of modernity by Italo Calvinoen_US
dc.title.translatedNěkteré aspekty tzv. "Trilogie modernity" Itala Calvinacs_CZ
dc.contributor.refereeFlemrová, Alice
dc.contributor.refereeŠpička, Jiří
dc.identifier.aleph001171212
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineItalian Studiesen_US
thesis.degree.disciplineItalštinacs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav románských studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Romance Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csItalštinacs_CZ
uk.degree-discipline.enItalian Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce se zabývá "moderní trilogií" Itala Calvina. V úvodní ásti práce je p iblížen život a dílo autora. V další kapitole je objasn n termín "moderní trilogie" a následn je podána charakteristika jednotlivých knih: La speculazione edilizia, La nuvola di smog a La giornata d'uno scrutatore, v etn jejich edi ní historie. St žejní ást práce je pak rozd lena podle nejd ležit jších tematických okruh na ty i oddíly: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (Historické, kulturní a politické klima v letech 1953-1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (Autobiografické rysy postav), "L'intellettuale-uomofanciullo" ("Intelektuál-muž-chlapec) a La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (Realita, kterou cht l Calvino um lecky zobrazit). Rigorózní práce se snaží poukázat na souvislost mezi krizí, kterou prožíval v padesátých a po átkem šedesátých let autor a spolu s ním i další intelektuálové, a chováním a jednáním hlavních postav této trilogie. Zárove se snaží upozornit na jedine né a efektivn sugestivní ztvárn ní reality Itálie v tomto období.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with "the modern trilogy" of Italo Calvino. Facts about life and work of the writer are included in the beginning of the work. The term "modern trilogy" and the characterization of each of the books: La speculazione edilizia, La nuvola di smog e La giornata di uno scrutatore, included the history of the edition, are explained in the next chapter. The fundamental part of the work is devided according to the main themes in four parts: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (The historical, political and cultural climate in the years 1953 - 1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (The autobiographical nature of the characters), "L'intellettuale-uomo-fanciullo" ("The intellectual-manboy"), and La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (The reality Calvino wanted to represent artistically). The thesis wants to point out the relation between the crisis that the author and many other intellectuals were living in during the 50's and 60's and the behaviour of the main characters of this trilogy. The thesis wants as well to pay attention to the unique and efficiently suggestive portrayal of the reality in Italy of these period.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav románských studiícs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990011712120106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV