Show simple item record

The Development and the Role of International Criminal Justice in Today's World
dc.contributor.advisorPulgret, Miroslav
dc.creatorPermanová, Lucie
dc.date.accessioned2020-11-19T15:54:19Z
dc.date.available2020-11-19T15:54:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2396
dc.description.abstractThis thesis deals with international criminal justice, which began to influence international politics during the last twenty years. After the end of the Cold War, a lot of armed conflicts were breaking out. They were accompanied by unprecedented inhuman acts and atrocities. The international community had to find a solution for how to respond to such events. In 1993, the United Nations Security Council acted under Chapter VII of The Charter of the United Nations and decided unanimously upon the establishing of an ad hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The Tribunal's role was to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed during the Balkans conflict. A year later, in 1994, the Security Council decided to establish another ad hoc tribunal - The International Criminal Tribunal for Rwanda, which served to punish the architects of Rwandan genocide. Both tribunals sped up negotiations and the decision to establish the permanent International Criminal Court, whose objective is to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. The crime of genocide, war crimes, crimes against humanity and in the future the crime of aggression. Firstly, this thesis analyses the ad...en_US
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mezinárodním trestním soudnictvím, které se v posledních dvaceti letech stalo velmi diskutovanou sou ástí mezinárodní politiky. Po skon ení bipolárního konfliktu došlo na mnoha místech sv ta k rozpoutání ozbrojených konflikt , které byly doprovázeny nebývalou brutalitou. Mezinárodní komunita tak nutn musela hledat prost edek, jak na tyto ukrutnosti reagovat. V roce 1993 Rada bezpe nosti OSN p istoupila k opat ením podle kapitoly VII Charty OSN a jednohlasn rozhodla o ustavení ad hoc Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jehož úkolem bylo prošet it a potrestat osoby zodpov dné za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva b hem balkánského konfliktu. O rok pozd ji, v roce 1994, Rada bezpe nosti OSN rozhodla o ustavení dalšího ad hoc tribunálu - Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který m l potrestat architekty rwandské genocidy. Oba tribunály p isp ly k urychlení rozhodnutí ustavit stálý Mezinárodní trestní soud, jehož úlohou je napomoci ukon it éru beztrestnosti pro pachatele nejzávažn jších zlo in podle mezinárodního práva. Zlo inu genocidy, vále ných zlo in , zlo in proti lidskosti a v budoucnu zlo inu agrese. Tedy zlo in , které mohou být hrozbou pro celé lidstvo. Diplomová práce se nejprve zabývá trestními tribunály ad hoc - Mezinárodním...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectmezinárodní právo trestnícs_CZ
dc.subjectmezinárodní trestní soudnictvícs_CZ
dc.subjectinternational criminal lawen_US
dc.subjectinternational criminal justiceen_US
dc.titleVývoj a role mezinárodního trestního soudnictví v současném světěcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-23
dc.description.departmentDepartment of International Relationsen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodních vztahůcs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId106141
dc.title.translatedThe Development and the Role of International Criminal Justice in Today's Worlden_US
dc.contributor.refereeKarásek, Tomáš
dc.contributor.refereeKarlas, Jan
dc.identifier.aleph001786443
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMezinárodní vztahycs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Relationsen_US
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of International Relationsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní vztahycs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Relationsen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá mezinárodním trestním soudnictvím, které se v posledních dvaceti letech stalo velmi diskutovanou sou ástí mezinárodní politiky. Po skon ení bipolárního konfliktu došlo na mnoha místech sv ta k rozpoutání ozbrojených konflikt , které byly doprovázeny nebývalou brutalitou. Mezinárodní komunita tak nutn musela hledat prost edek, jak na tyto ukrutnosti reagovat. V roce 1993 Rada bezpe nosti OSN p istoupila k opat ením podle kapitoly VII Charty OSN a jednohlasn rozhodla o ustavení ad hoc Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jehož úkolem bylo prošet it a potrestat osoby zodpov dné za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva b hem balkánského konfliktu. O rok pozd ji, v roce 1994, Rada bezpe nosti OSN rozhodla o ustavení dalšího ad hoc tribunálu - Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který m l potrestat architekty rwandské genocidy. Oba tribunály p isp ly k urychlení rozhodnutí ustavit stálý Mezinárodní trestní soud, jehož úlohou je napomoci ukon it éru beztrestnosti pro pachatele nejzávažn jších zlo in podle mezinárodního práva. Zlo inu genocidy, vále ných zlo in , zlo in proti lidskosti a v budoucnu zlo inu agrese. Tedy zlo in , které mohou být hrozbou pro celé lidstvo. Diplomová práce se nejprve zabývá trestními tribunály ad hoc - Mezinárodním...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with international criminal justice, which began to influence international politics during the last twenty years. After the end of the Cold War, a lot of armed conflicts were breaking out. They were accompanied by unprecedented inhuman acts and atrocities. The international community had to find a solution for how to respond to such events. In 1993, the United Nations Security Council acted under Chapter VII of The Charter of the United Nations and decided unanimously upon the establishing of an ad hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The Tribunal's role was to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed during the Balkans conflict. A year later, in 1994, the Security Council decided to establish another ad hoc tribunal - The International Criminal Tribunal for Rwanda, which served to punish the architects of Rwandan genocide. Both tribunals sped up negotiations and the decision to establish the permanent International Criminal Court, whose objective is to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. The crime of genocide, war crimes, crimes against humanity and in the future the crime of aggression. Firstly, this thesis analyses the ad...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahůcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990017864430106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV