Show simple item record

Key Decision-making Processes in Creating School and Implementing the School Curriculum
dc.contributor.advisorSpilková, Vladimíra
dc.creatorVoda, Jan
dc.date.accessioned2019-02-19T11:14:50Z
dc.date.available2019-02-19T11:14:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23646
dc.description.abstractRESUMÉ Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula V centru pozornosti disertační práce stojí učitel v trojjediné roli. Každá z těchto rolí nabízí inspirace k promýšlení tématu vnitřní proměny školy, a to jak v teoretické, tak empirické rovině. V první řadě jde o roli učitele jako pokusníka. Naše zkoumání bilancuje možnosti a meze pokusnického přístupu s ohledem na podmínku vysokého osobního nasazení učitele a společenský kontext. Z druhé perspektivy jsme nahlédli učitele jako nositele kvality školy. Ta je podmíněna přijetím role tvůrčího aktéra transformačního úsilí, v němž mají učitelé prokázat vůli a schopnosti změnit současnou školu s ohledem na nově koncipované paradigma ve vzdělávání. Konečně z třetího úhlu pohledu sledujeme učitele jako tvůrce kurikula a školy. Ten se, v podmínkách českého vzdělávání, musí vyrovnávat se složitostí nové profesní situace, jež vyplývá z inovační, experimentální povahy procesu tvorby ŠVP, v rámci něhož učitelé činí kvalifikovaná rozhodnutí podle toho, jaké hodnoty a cíle ve své pedagogické práci akcentují. Výzkumná část disertační práce těží z jedinečné zkušenosti autora, jenž z pozice ředitele soukromé základní školy, kterou zakládal a od samého počátku s vysokým osobním zaujetím budoval, usiluje dosáhnout v reálných podmínkách českého...cs_CZ
dc.description.abstractThe Key Decision-making Processes in Creating School and Implementing the School Curriculum The thesis focuses on the role of a teacher in his/her triple position. Each of these roles provides a piece of inspiration for reflection on the internal school transformation, both on theoretical and empirical level. The first one regards the role of a teacher as an experimenter. Our study balances the possibilities and limits of the experimental approach with regard to the condition of teacher's high degree of personal engagement and also the social context. From the other perspective, we observe a teacher as bearer of school quality. This is conditioned by the adoption of a creative role in the transformation effort in which teachers have to demonstrate their willingness and ability to change the current school with regard to the newly- conceived paradigm in education. Finally, the third point of view follows the teacher as a creator of the curriculum and school. In terms of Czech education teachers must deal with the complexity of a new professional situation which stems from an innovative, experimental nature of the School Educational Program making-process. In this process they make decisions according to which values and goals they accent in their pedagogical work. The research part of the thesis...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.titleKlíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikulacs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-24
dc.description.departmentOddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId88760
dc.title.translatedKey Decision-making Processes in Creating School and Implementing the School Curriculumen_US
dc.contributor.refereeWalterová, Eliška
dc.contributor.refereeUhlířová, Jana
dc.identifier.aleph001293560
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogyen_US
thesis.degree.disciplinePedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogyen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRESUMÉ Klíčové rozhodovací procesy při tvorbě školy a implementaci školního kurikula V centru pozornosti disertační práce stojí učitel v trojjediné roli. Každá z těchto rolí nabízí inspirace k promýšlení tématu vnitřní proměny školy, a to jak v teoretické, tak empirické rovině. V první řadě jde o roli učitele jako pokusníka. Naše zkoumání bilancuje možnosti a meze pokusnického přístupu s ohledem na podmínku vysokého osobního nasazení učitele a společenský kontext. Z druhé perspektivy jsme nahlédli učitele jako nositele kvality školy. Ta je podmíněna přijetím role tvůrčího aktéra transformačního úsilí, v němž mají učitelé prokázat vůli a schopnosti změnit současnou školu s ohledem na nově koncipované paradigma ve vzdělávání. Konečně z třetího úhlu pohledu sledujeme učitele jako tvůrce kurikula a školy. Ten se, v podmínkách českého vzdělávání, musí vyrovnávat se složitostí nové profesní situace, jež vyplývá z inovační, experimentální povahy procesu tvorby ŠVP, v rámci něhož učitelé činí kvalifikovaná rozhodnutí podle toho, jaké hodnoty a cíle ve své pedagogické práci akcentují. Výzkumná část disertační práce těží z jedinečné zkušenosti autora, jenž z pozice ředitele soukromé základní školy, kterou zakládal a od samého počátku s vysokým osobním zaujetím budoval, usiluje dosáhnout v reálných podmínkách českého...cs_CZ
uk.abstract.enThe Key Decision-making Processes in Creating School and Implementing the School Curriculum The thesis focuses on the role of a teacher in his/her triple position. Each of these roles provides a piece of inspiration for reflection on the internal school transformation, both on theoretical and empirical level. The first one regards the role of a teacher as an experimenter. Our study balances the possibilities and limits of the experimental approach with regard to the condition of teacher's high degree of personal engagement and also the social context. From the other perspective, we observe a teacher as bearer of school quality. This is conditioned by the adoption of a creative role in the transformation effort in which teachers have to demonstrate their willingness and ability to change the current school with regard to the newly- conceived paradigm in education. Finally, the third point of view follows the teacher as a creator of the curriculum and school. In terms of Czech education teachers must deal with the complexity of a new professional situation which stems from an innovative, experimental nature of the School Educational Program making-process. In this process they make decisions according to which values and goals they accent in their pedagogical work. The research part of the thesis...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Oddělení pro vědeckou činnostcs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV