Show simple item record

"Abomination" of the Service to Other Gods
dc.contributor.advisorPrudký, Martin
dc.creatorHurtová, Debora
dc.date.accessioned2017-04-19T20:55:54Z
dc.date.available2017-04-19T20:55:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23468
dc.description.abstractV první části se práce snaží o důkladné zpracování termínu "ohavnost". Věnuje se danému termínu nejprve obecně - z jakého slovesa je výraz odvozen, kde se vyskytuje a v jakých významech. Potom se věnuje výskytu a významu termínu v jednotlivých částech Starého zákona, nejprve v Deuteronomiu, potom konkrétně v 13. kapitole, v deuteronomistické literatuře, u proroků a nakonec v knize Přísloví. Druhá část je zaměřena na exegezi 13. kapitoly. Práce postupuje klasickým exegetickým způsobem. Exegeze začíná vlastním pracovním překladem 13. kapitoly, zpracováním kritického aparátu a různočtením. Dále práce obsahuje synopsi celé kapitoly a jazykový rozbor textu. Další části exegeze obsahují určení literární formy a druhu textu. Potom následuje zařazení textu do historického, literárního a kanonického kontextu a popis funkce této kapitoly v širším literárním kontextu. Následuje výklad po jednotlivých verších a vytěžení z komentářů. V závěrečné části je ještě zpracováno srovnání oddílu Dt 13 a Dt 17,2-7. Práce je uzavřena závěrem, ve kterém jsou shrnuty výsledky bádání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe main goal of the first part is to elaborate properly the term "abomination". In the beginning it focuses generally on this topic - which verb is the term derived from, where does the term appear and in what kind of meanings. Next it pays attention to the occurences and meanings of the term in individual parts of the Old Testament: firstly in the book of Deuteronomy, the particularly in chapter 13, in the deuteronomistic literature, in the Prophets and till the end in the Proverbs. Second part is orientated on exegesis of chapter 13. The thesis proceeds clasical exegetical way of doing exegesis. The exegesis starts with own translation of chapter 13, working on a critical apparatus and lection. The thesis also contains a synopsis of the whole chapter and a language analysis of the text. Next parts of the exegesis contain a designation of the litarary form and a designation of the kind of the text. Categorization of the text into the historical, literary and canonical kontext and the description of the functions of this chapter in a wider literary context follows. After that the exegesis of component verses and gaining from the commentaries comes. Yet in the final part the comparism of chapter 17 and chapter 13 is compiled. The whole thesis closes up with the conclusion in which the results of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.title"Ohavnost" služby jiným božstvůmcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-09-23
dc.description.departmentProtestant theological facultyen_US
dc.description.departmentEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78090
dc.title.translated"Abomination" of the Service to Other Godsen_US
dc.contributor.refereeČapek, Filip
dc.identifier.aleph001135284
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEvangelická teologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineProtestant Theologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Evangelická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Protestant theological facultyen_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEvangelická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enProtestant Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csUspokojivěcs_CZ
thesis.grade.enSatisfactoryen_US
uk.abstract.csV první části se práce snaží o důkladné zpracování termínu "ohavnost". Věnuje se danému termínu nejprve obecně - z jakého slovesa je výraz odvozen, kde se vyskytuje a v jakých významech. Potom se věnuje výskytu a významu termínu v jednotlivých částech Starého zákona, nejprve v Deuteronomiu, potom konkrétně v 13. kapitole, v deuteronomistické literatuře, u proroků a nakonec v knize Přísloví. Druhá část je zaměřena na exegezi 13. kapitoly. Práce postupuje klasickým exegetickým způsobem. Exegeze začíná vlastním pracovním překladem 13. kapitoly, zpracováním kritického aparátu a různočtením. Dále práce obsahuje synopsi celé kapitoly a jazykový rozbor textu. Další části exegeze obsahují určení literární formy a druhu textu. Potom následuje zařazení textu do historického, literárního a kanonického kontextu a popis funkce této kapitoly v širším literárním kontextu. Následuje výklad po jednotlivých verších a vytěžení z komentářů. V závěrečné části je ještě zpracováno srovnání oddílu Dt 13 a Dt 17,2-7. Práce je uzavřena závěrem, ve kterém jsou shrnuty výsledky bádání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe main goal of the first part is to elaborate properly the term "abomination". In the beginning it focuses generally on this topic - which verb is the term derived from, where does the term appear and in what kind of meanings. Next it pays attention to the occurences and meanings of the term in individual parts of the Old Testament: firstly in the book of Deuteronomy, the particularly in chapter 13, in the deuteronomistic literature, in the Prophets and till the end in the Proverbs. Second part is orientated on exegesis of chapter 13. The thesis proceeds clasical exegetical way of doing exegesis. The exegesis starts with own translation of chapter 13, working on a critical apparatus and lection. The thesis also contains a synopsis of the whole chapter and a language analysis of the text. Next parts of the exegesis contain a designation of the litarary form and a designation of the kind of the text. Categorization of the text into the historical, literary and canonical kontext and the description of the functions of this chapter in a wider literary context follows. After that the exegesis of component verses and gaining from the commentaries comes. Yet in the final part the comparism of chapter 17 and chapter 13 is compiled. The whole thesis closes up with the conclusion in which the results of the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Evangelická teologická fakultacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV