Show simple item record

Legal Problems of the Unit Ownership Focused on the Grouping of Unit Ownership
dc.contributor.advisorSalač, Josef
dc.creatorPelikánová, Helena
dc.date.accessioned2020-02-17T16:25:34Z
dc.date.available2020-02-17T16:25:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/23271
dc.description.abstract87 VII. SUMMARY VII.1. Title LEGAL PROBLEMS OF THE UNIT OWNERSHIP FOCUSED ON THE GROUPING OF UNIT OWNERSHIP. VII.2. Keywords Unit ownership, home unit, grouping of unit ownership. VII.3. Content The aim of this work is to present the legal regulations of the unit ownership and the grouping of unit ownership in Czech republic focused on it's unity and contradiction. The author in particularly comes out of the Civil Code, the Unit Ownership Law, the Sample Statutes, the Cadastr Law and the Instructions of Cadastr Office and also draws attention to the case-law of the Supreme Court and other judgements. The work is divided into seven chapters, however principal are the third and the fourth of them, that are concentrated on the unit ownership and the grouping of unit ownership. At the beginning of the third chapter are defined the legal words as a building, a house, a section, a home unit, an operating unit, a common space in building and a land. Subsequently the work pursues to the rise and extinction of 88 the unit ownership. Later on the author goes through the rights and duties of the unit owner. Due to czech law the grouping of unit ownership is the only one corporation that is established subject to certain legal conditions right from the law. Firstly in the chapter fourth are mentioned the main questions...en_US
dc.description.abstract80 V. ZÁV R Vlastnictví byt v bytových domech má zcela specifický charakter a není izolovaným vlastnictvím. Tak zvané bydlení pod jednou st echou je typické tím, že reálné odd lení bytu od budovy není možné. Byt je ástí budovy, ke které má vlastník bytu spoluvlastnický podíl, jenž se ídí vzájemným pom rem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v dom . Spoluvlastnický podíl na spole ných ástech domu je proto nedílnou sou ástí vlastnictví jednotky a s tímto vlastnictvím také p echází. Podle sou asné právní úpravy je pozemek samostatnou v cí nemovitou, která právn nijak nemusí být spojena s povrchem, nebo ustanovení § 120 odst. 2 ob anského zákoníku v platném zn ní stanoví, že stavba není sou ástí pozemku. Jak jsem zmínila ve své práci, iní tato úprava v praxi mnohé obtíže, proto lze p ivítat znovuzavedení zásady superficies solo cedit, se kterou se de lege ferenda po ítá v nov p ipravovaném ob anskoprávním kodexu32 , když navrhované ustanovení § 432 odst. 1 zní: "Sou ástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby z ízené na pozemku, s výjimkou staveb do asných, a jiná za ízení, v etn toho, co je zapušt no v pozemku nebo upevn no ve zdech". Koncep n je návrat k této zásad navržen tak, že tam, kde bude ke dni ú innosti nového ob anského zákoníku identický vlastník...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titlePrávní problematika vlastnictví bytů se zaměřením na společenství vlastníků jednotekcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-10-15
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId60241
dc.title.translatedLegal Problems of the Unit Ownership Focused on the Grouping of Unit Ownershipen_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jan
dc.identifier.aleph001192684
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs80 V. ZÁV R Vlastnictví byt v bytových domech má zcela specifický charakter a není izolovaným vlastnictvím. Tak zvané bydlení pod jednou st echou je typické tím, že reálné odd lení bytu od budovy není možné. Byt je ástí budovy, ke které má vlastník bytu spoluvlastnický podíl, jenž se ídí vzájemným pom rem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové ploše všech jednotek v dom . Spoluvlastnický podíl na spole ných ástech domu je proto nedílnou sou ástí vlastnictví jednotky a s tímto vlastnictvím také p echází. Podle sou asné právní úpravy je pozemek samostatnou v cí nemovitou, která právn nijak nemusí být spojena s povrchem, nebo ustanovení § 120 odst. 2 ob anského zákoníku v platném zn ní stanoví, že stavba není sou ástí pozemku. Jak jsem zmínila ve své práci, iní tato úprava v praxi mnohé obtíže, proto lze p ivítat znovuzavedení zásady superficies solo cedit, se kterou se de lege ferenda po ítá v nov p ipravovaném ob anskoprávním kodexu32 , když navrhované ustanovení § 432 odst. 1 zní: "Sou ástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby z ízené na pozemku, s výjimkou staveb do asných, a jiná za ízení, v etn toho, co je zapušt no v pozemku nebo upevn no ve zdech". Koncep n je návrat k této zásad navržen tak, že tam, kde bude ke dni ú innosti nového ob anského zákoníku identický vlastník...cs_CZ
uk.abstract.en87 VII. SUMMARY VII.1. Title LEGAL PROBLEMS OF THE UNIT OWNERSHIP FOCUSED ON THE GROUPING OF UNIT OWNERSHIP. VII.2. Keywords Unit ownership, home unit, grouping of unit ownership. VII.3. Content The aim of this work is to present the legal regulations of the unit ownership and the grouping of unit ownership in Czech republic focused on it's unity and contradiction. The author in particularly comes out of the Civil Code, the Unit Ownership Law, the Sample Statutes, the Cadastr Law and the Instructions of Cadastr Office and also draws attention to the case-law of the Supreme Court and other judgements. The work is divided into seven chapters, however principal are the third and the fourth of them, that are concentrated on the unit ownership and the grouping of unit ownership. At the beginning of the third chapter are defined the legal words as a building, a house, a section, a home unit, an operating unit, a common space in building and a land. Subsequently the work pursues to the rise and extinction of 88 the unit ownership. Later on the author goes through the rights and duties of the unit owner. Due to czech law the grouping of unit ownership is the only one corporation that is established subject to certain legal conditions right from the law. Firstly in the chapter fourth are mentioned the main questions...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990011926840106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV