Show simple item record

The Speech of Orthodox Icons: Icon as the Way to Christ
dc.contributor.advisorMilfait, René
dc.creatorDrahotová, Hana
dc.date.accessioned2017-04-19T18:24:51Z
dc.date.available2017-04-19T18:24:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/22922
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Řeč pravoslavných ikon: Ikona jako cesta ke Kristu se zabývá tématem pravoslavných ikon a jejich specifickou mluvou. Klade si za cíl zodpovědět si otázku, zda mohou ikony promlouvat k současnému člověku žijícímu v západní křesťanské tradici nebo snad k člověku vůbec jako přiblížení jádra křesťanského poselství. Vychází přitom z pravoslavné věrouky a pokouší se interpretovat smysl, jazyk a poselství ikon ve světle křesťanské zvěsti. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je orientována více obecně. Snaží se přiblížením chápaní člověka jako celostní bytosti a jeho způsobu poznávání světa poukázat na důležitost existence symbolu v životě člověka. Přechází tak k neopomenutelnému reálnému symbolu pravoslavného křesťanství - k ikoně. Následuje kapitola o významu ikony pro pravoslavnou církev, o jejím teologickém smyslu a o ikoně jako o nejvyšším uměleckém symbolu duchovní skutečnosti. Kapitola o symbolickém jazyku ikon se pokouší vysvětlit, co znamenají některé symbolické prostředky, jimiž je řeč ikony vyjádřena. Poslední část práce, kapitola o tom, jaké poselství ikony hlásají, se snaží být odpovědí na cílovou otázku této práce. Je zde pojednáno o radostné křesťanské zvěsti, v jejímž středu se ocitá postava Ježíše Krista, nepřekonatelné a živé ikony Boží. Svým specifickým...cs_CZ
dc.description.abstractThe Bachelor thesis with the title: The Speech of Orthodox Icons: Icon as the Way to Christ deals with the topic of orthodox icons and their specific speech. It sets itself a goal to answer a question whether icons can talk to present man living in Western Christian tradition or to human in general as approximation of the centre of Christian message. It results from Orthodox Creed and makes an attempt to interpret sense, language and message of icons in the light of Christian message. The thesis is composed of four chapters. First chapter is more generalized. It tries to understand man as the general human being and thanks his manner of cognition the world to show the importance of existence of symbol in human life. It moves to insurmountable real symbol of Orthodox Christianity F to the icon. This is followed by the chapter about meaning of icon for the orthodox Church, about its theological sense and about icon as the highest artistic symbol of spiritual reality. The chapter about symbolical language of icons attempts to explain what is the real meaning of some symbolical meanings which icon uses for expressing its speech. The last part of the thesis, the chapter about what is the icon's message, tries to be an answer of the aim question of the thesis. Here it is dealt the joyful Christian message in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakultacs_CZ
dc.titleŘeč pravoslavných ikon: ikona jako cesta ke Kristucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-01-26
dc.description.departmentJaboken_US
dc.description.departmentJabokcs_CZ
dc.description.facultyProtestant Theological Facultyen_US
dc.description.facultyEvangelická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81297
dc.title.translatedThe Speech of Orthodox Icons: Icon as the Way to Christen_US
dc.contributor.refereeKraus, David
dc.identifier.aleph001228568
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePastorační a sociální prácecs_CZ
thesis.degree.disciplinePastoral and Social Worken_US
thesis.degree.programSociální prácecs_CZ
thesis.degree.programSocial Worken_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csEvangelická teologická fakulta::Jabokcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enProtestant Theological Faculty::Jaboken_US
uk.faculty-name.csEvangelická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enProtestant Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csETFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPastorační a sociální prácecs_CZ
uk.degree-discipline.enPastoral and Social Worken_US
uk.degree-program.csSociální prácecs_CZ
uk.degree-program.enSocial Worken_US
thesis.grade.csVýtečněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalářská práce s názvem Řeč pravoslavných ikon: Ikona jako cesta ke Kristu se zabývá tématem pravoslavných ikon a jejich specifickou mluvou. Klade si za cíl zodpovědět si otázku, zda mohou ikony promlouvat k současnému člověku žijícímu v západní křesťanské tradici nebo snad k člověku vůbec jako přiblížení jádra křesťanského poselství. Vychází přitom z pravoslavné věrouky a pokouší se interpretovat smysl, jazyk a poselství ikon ve světle křesťanské zvěsti. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je orientována více obecně. Snaží se přiblížením chápaní člověka jako celostní bytosti a jeho způsobu poznávání světa poukázat na důležitost existence symbolu v životě člověka. Přechází tak k neopomenutelnému reálnému symbolu pravoslavného křesťanství - k ikoně. Následuje kapitola o významu ikony pro pravoslavnou církev, o jejím teologickém smyslu a o ikoně jako o nejvyšším uměleckém symbolu duchovní skutečnosti. Kapitola o symbolickém jazyku ikon se pokouší vysvětlit, co znamenají některé symbolické prostředky, jimiž je řeč ikony vyjádřena. Poslední část práce, kapitola o tom, jaké poselství ikony hlásají, se snaží být odpovědí na cílovou otázku této práce. Je zde pojednáno o radostné křesťanské zvěsti, v jejímž středu se ocitá postava Ježíše Krista, nepřekonatelné a živé ikony Boží. Svým specifickým...cs_CZ
uk.abstract.enThe Bachelor thesis with the title: The Speech of Orthodox Icons: Icon as the Way to Christ deals with the topic of orthodox icons and their specific speech. It sets itself a goal to answer a question whether icons can talk to present man living in Western Christian tradition or to human in general as approximation of the centre of Christian message. It results from Orthodox Creed and makes an attempt to interpret sense, language and message of icons in the light of Christian message. The thesis is composed of four chapters. First chapter is more generalized. It tries to understand man as the general human being and thanks his manner of cognition the world to show the importance of existence of symbol in human life. It moves to insurmountable real symbol of Orthodox Christianity F to the icon. This is followed by the chapter about meaning of icon for the orthodox Church, about its theological sense and about icon as the highest artistic symbol of spiritual reality. The chapter about symbolical language of icons attempts to explain what is the real meaning of some symbolical meanings which icon uses for expressing its speech. The last part of the thesis, the chapter about what is the icon's message, tries to be an answer of the aim question of the thesis. Here it is dealt the joyful Christian message in the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Jabokcs_CZ
dc.identifier.lisID990012285680106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV