Show simple item record

The emotional intentions in the interwar political cartoons (1918-1939)
dc.contributor.advisorSekera, Martin
dc.creatorSvobodová, Eva
dc.date.accessioned2017-04-19T18:14:29Z
dc.date.available2017-04-19T18:14:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/22881
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o zobrazení vybraných událostí a osobností, u nichž je předpokládáno vysoce emočně zatížené veřejné hodnocení. Tato zobrazení politické tématiky byla sledována v období října 1918 - prosince 1919 a května 1938 - března 1939. v obdobích objektivně politicky dynamických a v oblasti kolektivních emocí hypertrofovaných. Základní teze zní: Karikatury vzbuzují hlavně negativní emoce (ačkoliv současně sekundárně - mohou implikovat ve vnímání i emoce pozitivní, celkové vyznění karikatur a jejich persvazivního záměru bývá především hodnotící negace zobrazeného). Mým cílem je pokusit se za využití metody sémiotické analýzy postihnout, jaké emoce mohly být v recipientech vzbuzovány a stanovit tzv. emocionální agendu. Dotkneme se i stereotypů ve vyobrazení jednotlivých jevů, ovšem jejich zaznamenání nepředstavuje stěžejní část práce. Metoda práce je inovací tradičních přístupů k interpretaci karikatur, jejich forem a obsahů. Jejím cílem je ověřit produktivnost zvolené metody pro případné další využití. Primárními pramennými zdroj i jsou výtisky satirických časopisů a novin, sekundárními pak odborná literatura z oblasti výzkumu karikatury, psychologie, historie a sémiotiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.cs_CZ
dc.description.abstractDiploma thesis "The Emotional Intentions in the Interwar Political Cartoons (1918-1939)" deals with the view of selected events and personalities, by which is expected a highly emotional (she had: emotionally heady - laden) public evaluation. This view of political themes is followed in the period October 1918 - December 1919 and May 1938 - March 1939, in the objectively politically dynamic periods and within the field of collective emotions hypertrophic periods. The basic thesis states: Caricatures exude mainly negative emotions (though at the same time - secondarily - may involve in the perception positive emotions too, the overall tone of the caricatures and their persuasive intention is primarily an evaluative negation of the shown). Aim of my thesis is to try - by using semiotic analysis - to identify what emotions could be excited by recipients and to provide the emotional agenda. 1 also mention stereotypes in the representation of individual phenomena, but their representation is not the core part of the work. The working method is an innovation of traditional approaches to the interpretation of the cartoons, their forms and contents. Its aim is to verify productivity of this chosen method for any other use. The primary sources are copies of satirical magazines and newspapers, and secondary...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleEmocionální intence v meziválečné politické karikatuře (1918-1939)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-06-22
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId72460
dc.title.translatedThe emotional intentions in the interwar political cartoons (1918-1939)en_US
dc.contributor.refereeKöpplová, Barbara
dc.identifier.aleph001136525
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce pojednává o zobrazení vybraných událostí a osobností, u nichž je předpokládáno vysoce emočně zatížené veřejné hodnocení. Tato zobrazení politické tématiky byla sledována v období října 1918 - prosince 1919 a května 1938 - března 1939. v obdobích objektivně politicky dynamických a v oblasti kolektivních emocí hypertrofovaných. Základní teze zní: Karikatury vzbuzují hlavně negativní emoce (ačkoliv současně sekundárně - mohou implikovat ve vnímání i emoce pozitivní, celkové vyznění karikatur a jejich persvazivního záměru bývá především hodnotící negace zobrazeného). Mým cílem je pokusit se za využití metody sémiotické analýzy postihnout, jaké emoce mohly být v recipientech vzbuzovány a stanovit tzv. emocionální agendu. Dotkneme se i stereotypů ve vyobrazení jednotlivých jevů, ovšem jejich zaznamenání nepředstavuje stěžejní část práce. Metoda práce je inovací tradičních přístupů k interpretaci karikatur, jejich forem a obsahů. Jejím cílem je ověřit produktivnost zvolené metody pro případné další využití. Primárními pramennými zdroj i jsou výtisky satirických časopisů a novin, sekundárními pak odborná literatura z oblasti výzkumu karikatury, psychologie, historie a sémiotiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.cs_CZ
uk.abstract.enDiploma thesis "The Emotional Intentions in the Interwar Political Cartoons (1918-1939)" deals with the view of selected events and personalities, by which is expected a highly emotional (she had: emotionally heady - laden) public evaluation. This view of political themes is followed in the period October 1918 - December 1919 and May 1938 - March 1939, in the objectively politically dynamic periods and within the field of collective emotions hypertrophic periods. The basic thesis states: Caricatures exude mainly negative emotions (though at the same time - secondarily - may involve in the perception positive emotions too, the overall tone of the caricatures and their persuasive intention is primarily an evaluative negation of the shown). Aim of my thesis is to try - by using semiotic analysis - to identify what emotions could be excited by recipients and to provide the emotional agenda. 1 also mention stereotypes in the representation of individual phenomena, but their representation is not the core part of the work. The working method is an innovation of traditional approaches to the interpretation of the cartoons, their forms and contents. Its aim is to verify productivity of this chosen method for any other use. The primary sources are copies of satirical magazines and newspapers, and secondary...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV