Show simple item record

Film propaganda and the Hitlerian Era in Germany
dc.contributor.advisorStracený, Josef
dc.creatorBína, Ondřej
dc.date.accessioned2017-04-19T18:07:31Z
dc.date.available2017-04-19T18:07:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/22853
dc.description.abstractPro politické manipulátory se stalo filmové médium spojencem, díky němuž mohou účinněji působit na lidstvo. Film se ukazuje jako ideální prostředek nepřímé komunikace. Díky masovosti filmové distribuce, k níž se přidává rychlý technologický vývoj, je možno prostřednictvím filmu vytvářet iluzorní obrazy a světy. Pomocí nich ovlivňovat povědomí diváků o skutečnosti. První polovina 20. století s sebou přinesla v případě nacistického Německa a Sovětského svazu dva typické příklady, jak je možno využít filmový komunikát k podrobení si široké veřejnosti. Prvnímu příkladu se věnovala tato práce. Jejím smyslem bylo poukázat na propojení mezi filmovými prostředky, propagandou a politickými dějinami. Dokumentovat jej na příkladu kinematografie Třetí říše. Zároveň poskytnout učitelům středních škol informační základ k uchopení tohoto tématu a jeho následné využití ve výuce. Potencionál, který má poltickou strukturou kontrolovaná kinematografie je obrovský, jeho oslabení je možné i tím, že divák se bude stávat bedlivějším "čtenářem" filmových sdělení a naučí se vnímat filmovou zábavu v širších kontextech. Jedna z cest k tomuto stavu vede přes sbližování s problematikou filmové propagandy během výuky humanitních předmětů, jakými jsou základy společenských věd, dějepis a český jazyk. Z hlediska dalšího uchopení této...cs_CZ
dc.description.abstractFor political manipulators became an ally of the film medium, allowing them to operate more effectively on mankind. The film is an ideal means of indirect communication. Thanks to the mass character of film distribution, which adds to the rapid technological development, it is possible using film to create images and illusory worlds. Use them to influence audience awareness of reality. The first half of the 20th century brought a case in Nazi Germany and the Soviet Union, two typical examples of how film can be used for the subjugation of a communique to the general public. The first example was devoted to this work. Its purpose was to highlight the links between film means, propaganda and political history. Documented by the example of Third Reich cinema. At the same time provide high school teachers the information base to grab this issue and its subsequent use in teaching. Potential, which has a controlled structure poltickou cinematography is great, its weakness is also possible that the viewer will become bedlivějším "reader" film communication and learn to perceive the film entertainment in broader contexts. One way this situation is through convergence with the problems of film propaganda during the teaching humanities subjects such as civics, history and Czech language. In terms of further grasp of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.titleFilmová propaganda a Německo v hitlerovské éřecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-05-24
dc.description.departmentKatedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId86877
dc.title.translatedFilm propaganda and the Hitlerian Era in Germanyen_US
dc.contributor.refereeHauser, Michael
dc.identifier.aleph001382305
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - Social Sciensesen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools History - Social Sciensesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPro politické manipulátory se stalo filmové médium spojencem, díky němuž mohou účinněji působit na lidstvo. Film se ukazuje jako ideální prostředek nepřímé komunikace. Díky masovosti filmové distribuce, k níž se přidává rychlý technologický vývoj, je možno prostřednictvím filmu vytvářet iluzorní obrazy a světy. Pomocí nich ovlivňovat povědomí diváků o skutečnosti. První polovina 20. století s sebou přinesla v případě nacistického Německa a Sovětského svazu dva typické příklady, jak je možno využít filmový komunikát k podrobení si široké veřejnosti. Prvnímu příkladu se věnovala tato práce. Jejím smyslem bylo poukázat na propojení mezi filmovými prostředky, propagandou a politickými dějinami. Dokumentovat jej na příkladu kinematografie Třetí říše. Zároveň poskytnout učitelům středních škol informační základ k uchopení tohoto tématu a jeho následné využití ve výuce. Potencionál, který má poltickou strukturou kontrolovaná kinematografie je obrovský, jeho oslabení je možné i tím, že divák se bude stávat bedlivějším "čtenářem" filmových sdělení a naučí se vnímat filmovou zábavu v širších kontextech. Jedna z cest k tomuto stavu vede přes sbližování s problematikou filmové propagandy během výuky humanitních předmětů, jakými jsou základy společenských věd, dějepis a český jazyk. Z hlediska dalšího uchopení této...cs_CZ
uk.abstract.enFor political manipulators became an ally of the film medium, allowing them to operate more effectively on mankind. The film is an ideal means of indirect communication. Thanks to the mass character of film distribution, which adds to the rapid technological development, it is possible using film to create images and illusory worlds. Use them to influence audience awareness of reality. The first half of the 20th century brought a case in Nazi Germany and the Soviet Union, two typical examples of how film can be used for the subjugation of a communique to the general public. The first example was devoted to this work. Its purpose was to highlight the links between film means, propaganda and political history. Documented by the example of Third Reich cinema. At the same time provide high school teachers the information base to grab this issue and its subsequent use in teaching. Potential, which has a controlled structure poltickou cinematography is great, its weakness is also possible that the viewer will become bedlivějším "reader" film communication and learn to perceive the film entertainment in broader contexts. One way this situation is through convergence with the problems of film propaganda during the teaching humanities subjects such as civics, history and Czech language. In terms of further grasp of...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy a filosofiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV