Show simple item record

The Language of Partly Prepared Speech (guides)
dc.contributor.advisorJanovec, Ladislav
dc.creatorHlaváčková, Klára
dc.date.accessioned2017-04-19T17:27:18Z
dc.date.available2017-04-19T17:27:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/22739
dc.description.abstractOdborná veřejnost jeví značný zájem o podobu mluveného jazyk. Diplomová práce Jazyk polopřipravených mluvených projevů (průvodci na hradech a zámcích) si dovoluje rozšířit tuto oblast bádání. Základem této studie je materiál získaný terénním výzkumem. Projevy deseti průvodců po dvanácti památkových objektech byly podrobeny foneticko-fonologické analýze. Cílem tohoto rozboru byl popis jazyka v komunikační situaci, která vznikne mezi návštěvníky památky a jejich průvodci. Dále se zabýváme základními odchylkami od spisovné výslovnosti a snažíme se vypozorovat některé stereotypy v mluvě této profesní skupiny. Postupně se tato práce zabývá samohláskami, u kterých sleduje kvantitu (dloužení, krácení), kvalitu (otevřená, zavřená výslovnost, redukce, samohláskové změny, elize) a protezi. Následují kapitoly věnované analýze konsonantů, a to zejména jejich elizi. Chybět nemůže pasáž, která rozebírá větnou intonaci. Závěr pak patří mluvnímu tempu. Jaký je tedy projev vzorku zkoumaných průvodců? Odpověď na tuto otázku je obsahem této diplomové práce.cs_CZ
dc.description.abstractProfessional public show considerable interest in a form of spoken language. The dissertation The Language of Semi-prepared Speeches (Guides in Castles and Chateaux)' has the honour to extend this area of research. The base of this essay is material obtained by field research. Speeches of ten guides in twelve sights were screened by phonetic and phonological analysis. The aim of this analysis was a description of the language in the communication that springs up between visitors of sights and their guides. Furthermore, we are dealing with basic anomalies of literary pronunciation and we are trying to observe some stereotypes in the speech of this profession group. Step by step this dissertation is dealing with vowels, it is observing their quantity (stretching, reducing), quality (open, closed pronunciation, reduction, vowels changes, elision) and prothetic form. Chapters about analysis of consonants, especially their elision, are the next. There is also a passage analysing sentence intonation. The end is dealing with a speech tempo. What is the speech of the surveyed guides like then? The answer is in the content of the dissertation.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.titleJazyk polopřipravených mluvených projevů (Průvodci na hradech a zámcích)cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-09-11
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a katedra české literaturycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId75640
dc.title.translatedThe Language of Partly Prepared Speech (guides)en_US
dc.contributor.refereeSojka, Pavel
dc.identifier.aleph001133271
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Historyen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepiscs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech - Historyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csOdborná veřejnost jeví značný zájem o podobu mluveného jazyk. Diplomová práce Jazyk polopřipravených mluvených projevů (průvodci na hradech a zámcích) si dovoluje rozšířit tuto oblast bádání. Základem této studie je materiál získaný terénním výzkumem. Projevy deseti průvodců po dvanácti památkových objektech byly podrobeny foneticko-fonologické analýze. Cílem tohoto rozboru byl popis jazyka v komunikační situaci, která vznikne mezi návštěvníky památky a jejich průvodci. Dále se zabýváme základními odchylkami od spisovné výslovnosti a snažíme se vypozorovat některé stereotypy v mluvě této profesní skupiny. Postupně se tato práce zabývá samohláskami, u kterých sleduje kvantitu (dloužení, krácení), kvalitu (otevřená, zavřená výslovnost, redukce, samohláskové změny, elize) a protezi. Následují kapitoly věnované analýze konsonantů, a to zejména jejich elizi. Chybět nemůže pasáž, která rozebírá větnou intonaci. Závěr pak patří mluvnímu tempu. Jaký je tedy projev vzorku zkoumaných průvodců? Odpověď na tuto otázku je obsahem této diplomové práce.cs_CZ
uk.abstract.enProfessional public show considerable interest in a form of spoken language. The dissertation The Language of Semi-prepared Speeches (Guides in Castles and Chateaux)' has the honour to extend this area of research. The base of this essay is material obtained by field research. Speeches of ten guides in twelve sights were screened by phonetic and phonological analysis. The aim of this analysis was a description of the language in the communication that springs up between visitors of sights and their guides. Furthermore, we are dealing with basic anomalies of literary pronunciation and we are trying to observe some stereotypes in the speech of this profession group. Step by step this dissertation is dealing with vowels, it is observing their quantity (stretching, reducing), quality (open, closed pronunciation, reduction, vowels changes, elision) and prothetic form. Chapters about analysis of consonants, especially their elision, are the next. There is also a passage analysing sentence intonation. The end is dealing with a speech tempo. What is the speech of the surveyed guides like then? The answer is in the content of the dissertation.en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a katedra české literaturycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV